Vsebina: Na izobraževanju se boste udeleženci seznanili z Zakonom o prostovoljstvu. Na izobraževanju boste lahko preverili, ali že imate organizirano prostovoljsko delo v skladu z veljavno zakonodajo in kaj morate na tem področju še storiti. Čas pa bo namenjen tudi za vaša vprašanja.

Poglobili se bomo v naslednje teme:

  • pojem organiziranega prostovoljstva
  • načela, ki jih spoštujemo pri vključevanju prostovoljcev
  • sklepanje dogovora o prostovoljskem delu (oblika, vsebina dogovora)
  • pravice prostovoljcev
  • povračila stroškov prostovoljcem in nagrada za izjemne dosežke
  • vodenje evidence prostovoljcev
  • zavarovanja prostovoljcev
  • prostovoljsko delo in prejemniki denarnih socialnih pomoči – dodatek na delovno aktivnost.

Čas izvedbe: Izobraževanje bo potekalo preko aplikacije ZOOM v petek, 27. novembra 2020 med 10:00 in 12:15. Med izobraževanjem bomo imeli 15 minut odmora.

Prijava: Število oseb je omenjeno, zato prijave sprejemamo do petka, 20. novembra 2020 preko spletnega obrazca. Najkasneje 2 dni pred izvedbo vam bomo poslali na mail vsa navodila in povezavo do zoom srečanja. Udeležba je brezplačna.