Okrogla miza po potekala v okviru zaključne konference projekta Izzivi medkulturnega sobivanja »Za medkulturno sobivanje v vrtcih, šolah in lokalnih okoljih«.

Petletni projekt Izzivi medkulturnega sobivanja je v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so bili vključeni v projekt in širše, sistematično in načrtno uvajal, razvijal ter preizkušal različne aktivnosti dela z otroki priseljenci, njihovimi starši in vrstniki. Povezoval in sodeloval je s širšo lokalno skupnostjo.

Konferenca je namenjena strokovnim delavcem in strokovnim delavkam iz vrtcev, osnovnih ter srednjih šol in drugih vzgojno-izobraževalnih zavodov, strokovnjakom in strokovnjakinjam, ki delajo na področju migracij, vključevanja priseljencev, raziskovalcem in raziskovalkam, odločevalcem in odločevalkam, predstavnikom in predstavnicam lokalnih skupnosti ter vsem drugim zainteresiranim posameznikom in posameznicam.

Na okrogli mizi Vključevanje otrok priseljencev in njihovih družin – kje smo in kam gremo? bo sodeloval mag. Franci Zlatar, vodja programa Migracije na Slovenski filantropiji.

Več informacij: http://www.medkulturnost.si/zakljucna-konferenca-projekta-izzivi-medkulturnega-sobivanja-bo-potekala-10-in-11-junija-2021/

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor