Na izobraževanju bo asist. mag. Livija Rojc Štremfelj spregovorila o možnostih financiranja prostovoljskih organizacij:

  • Kakšni so motivi darovanja, piramida donatorjev, segmentacija, pridobivanje donatorjev, podpora in skrb za donatorje.
  • Predpogoji za razvoj fundraisinga.
  • Vizija, poslanstvo, vrednote, identiteta, organizacijska struktura za fundraising, vloga upravnega odbora pri zbiranju sredstev.
  • Odnosi s podjetji (najnovejše raziskave).
  • Sponzorstva, donacije, cause-related marketing, davčne olajšave.
  • On-line donatorji: social mediji, časopisi, spletna stran, oglaševanje na spletu.
  • Orodja fundraisinga – posamezniki.
  • Donacije posameznikov namenitev dohodnine, javna zbiranja, direktna pošta, direktni dialog, dogodki, telemarketing, veliki donatorji in zapuščine.
  • Samo-financiranje, socialno podjetništvo.

Livija Rojc Štremfelj je magistra menedžmenta neprofitnih organizacij. Od leta 2015 je Certified Fund Raising Executive (CFRE) in je leta 2019 izdala priročnik Igrišče: igraje do učinkovitejšega vodenja vaše neprofitne organizacije. V njem so povzete ključne ugotovitve njenega 20-letnega dela v NVO sektorju kot prostovoljka in zaposlena.Je asistentka na Ekonomski fakulteti pri predmetu Menedžment neprofitnih organizacij in delegatka v European Fundraising Association.

Izobraževanje je namenjeno članicam Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.