Lokacija: ZSSS

Udeležba in predstavitve zaposlenih SF, program Migracije, na posvetu.