Tjaša Arko, vodja programa Prostovoljstvo na Slovenski filantropiji, za prostovoljce_ke društev ŠENT in Ozara.