Prostovoljska pisarna Koper v sodelovanju z Mestno občino Koper vas vljudno vabi na izobraževanje, ki bo potekalo v sredo, 15. 11. 2023, med 15.00 in 18.30, na Osnovni šoli dr. Aleša Beblerja – Primoža Hrvatini.

Z izobraževanjem želimo pedagoške delavce usposobiti za kakovostno vodenje prostovoljstva otrok in mladih v vzgoji in izobraževanju. Prostovoljstvo bomo osvetlili kot način spodbujanja empatije, krepitve solidarnosti, kot pristop k razvijanju sodelovanja, pripadnosti in odgovornosti med otroki in mladimi.

Vabljeni vsi, ki si želite, da bi se vaši učenci šole spominjali po skupnem veselju zaradi uspehov, velikih skupnih podvigih, po tem, da nikogar niso pustili samega v stiski, da so bili pripravljeni pomagati drug drugemu, da drugačnost ni bila problem, ampak priložnost, da so učitelji poslušali in upoštevali njihove predloge za izboljšave, da drobna dejanja prijaznosti niso bila spregledana.

Izobraževanje zajema naslednje teme:

  • definicija prostovoljstva in opredelitev njegove vloge v družbi;
  • temeljne oblike prostovoljstva v vzgoji in izobraževanju;
  • priprava vrtca, šole ali dijaškega doma na vzpostavitev organiziranega prostovoljstva;
  • motivacijski dejavniki in pristopi k spodbujanju prostovoljstva otrok in mladih;
  • pomen prostovoljstva za pro-socialni razvoj otrok in mladostnikov.

Usposabljanje bo vodila Tjaša Arko, Vodja programa prostovoljstvo, po poklicu likovna pedagoginja, že več kot 18 let vodi delavnice, izobraževanja in treninge s področja komunikacije, prostovoljstva in razvijanja osebnostnih kompetenc. Uživa v raziskovanju notranje motivacije za prostovoljno delo. V času študija je veliko časa namenila prostovoljskemu delu z mladimi in še vedno vsako poletje vodi mednarodno mladinsko izmenjavo, kjer preizkuša načela skupinske dinamike v praksi. Dodatno se je izobrazila s področja izobraževanja odraslih, vseskozi se izobražuje na področju nenasilne komunikacije po Marshallu Rosenbergu in iz drugih zanimivih področij. Verjame, da se da težke teme obdelati tudi na zanimiv način in da s, ne glede na starost največ naučimo, če se ob učenju zabavamo in raziskujemo.

Na izobraževanje se prijavite preko prijavnega obrazca, več informacij pa je na voljo na telefonski številki 070 713 332 ali na naslovu prostovoljstvo.koper@filantropija.org.

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor