Učenci in učitelji v šoli preživljajo veliko časa. Če učitelji ustvarjajo dobre odnose in znajo učencem pomagati pri reševanju konfliktov, je ta čas lahko zelo prijeten. Udeleženci usposabljanja, ki temelji na dognanjih transakcijske analize, asertivnosti in nenasilne komunikacije, bodo preko praktičnih vaj raziskovali, kako ustvarjati čim boljše odnose znotraj razreda, kolektiva in s starši.

Spoznali bodo, kako nezadovoljene potrebe v nas zbujajo neprijetne občutke, raziskovali vzorce, po katerih se največkrat odzivajo, in prepoznavali te vzorce v drugih. Poskušali bodo razumeti, kaj se skriva za razdiralnim vedenjem. Spoznali bodo različne tehnike za doseganje večje povezanosti in konstruktivnega reševanja konfliktov, ki v odnose prinese več medsebojnega razumevanja in sproščenosti.

Izobraževanje zajema naslednje teme:

 • Ustvarjanje varnega in spodbudnega prostora za učenje.
 • Vidiki dobre komunikacije (transakcijska analiza, asertivnost).
 • Razumevanje občutkov in potreb v komunikaciji po Marshallu Rosenbergu in primerni odzivi nanje.
 • Empatija in samoempatija.
 • Štirje koraki povezovalnega komuniciranja z vidika nenasilne komunikacije.
 • Komuniciranje neprijetnih zadev na povezovalen način.
 • Načini reševanja konfliktov v šolskem prostoru.
 • Uporabne metode za prenos vsebin povezovalne komunikacije v šolski prostor.

Udeleženci prejmejo 1,5 točke.

OBSEG:

Celotno usposabljanje obsega 3 dni po 8 pedagoških ur na dan (skupaj 24 pedagoških ur)

IZVAJALCI:

Tjaša Arko in Jaka Kovač (Slovenska filantropija).

CENA:

100 € na udeleženca

PRIJAVE:

Prijavite se v sistemu Katis do 1. 3. 2022. Udeležba je obvezna na vseh treh dneh izobraževanja.

KONTAKT:

usposabljanja@filantropija.org, 01 433 40 24, 041 799 768

Predviden potek programa:

Sreda, 11. 5. 2022, med 9. in 16. uro

9:00 – 10:30Ustvarjanje varnega in spodbudnega prostora za učenje
10:30 – 10:45Odmor
10:45 – 12:15Vidiki dobre komunikacije (transakcijska analiza, asertivnost)
12:15 – 12:45Odmor
12:45 –  14:15Razumevanje občutkov in potreb v komunikaciji po Marshallu Rosenbergu in primerni odzivi nanje
14:15 – 14:30Odmor
14:30 – 16:00Razumevanje občutkov in potreb v komunikaciji po Marshallu Rosenbergu in primerni odzivi nanje

Četrtek, 12. 5. 2022, med 9. in 19. uro

9:00 – 10:30Empatija in samoempatija
10:30 – 10:45Odmor
10:45 – 12:15Štirje koraki povezovalnega komuniciranja z vidika nenasilne komunikacije
12:15 – 12:45Odmor
12:45 –  14:15Komuniciranje neprijetnih zadev na povezovalen način
14:15 – 14:30Odmor
14:30 – 16:00Komuniciranje neprijetnih zadev na povezovalen način

Petek, 13. 5. 2022, med 9. in 16. uro

9:00 – 10:30Načini reševanja konfliktov v šolskem prostoru
10:30 – 10:45Odmor
10:45 – 12:15Načini reševanja konfliktov v šolskem prostoru
12:15 – 12:45Odmor
12:45 –  14:15Uporabne metode za prenos vsebin povezovalne komunikacije v šolski prostor
14:15 – 14:30Odmor
14:30 – 16:00Uporabne metode za prenos vsebin povezovalne komunikacije v šolski prostor in evalvacija usposabljanja
 • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
 • WordPress CMS Checker
 • slot gacor