Izobraževanje v obsegu 16 pedagoških ur je namenjeno strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (osnovne in srednje šole) in strokovnim delavcem na področju izobraževanja odraslih.

Namen izobraževanja je krepitev kompetenc strokovnih delavcev, ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja glede načinov vključevanja različnih skupin migrantov v izobraževanje tako otrok in mladih kot tudi odraslih:

  • Seznanjanje strokovnih delavcev z različnimi skupinami migrantov in njihovimi značilnostmi ter duševnim zdravjem v kontekstu vojn in migracij.
  • Seznanjanje strokovnih delavcev s poučevanjem slovenščine (kako usposobiti migrante, ki so brez izobrazbe ali pomanjkljivo izobraženi, da bodo zmožni v slovenskem jeziku tvoriti osnovne sporazumevalne vzorce v govornih položajih, ki so pomembni za njihovo preživetje v novem okolju) in z opismenjevanjem tujcev, ki niso pismeni v svojem jeziku (kako tujce hkrati opismenjevati in jih učiti slovenskega jezika).

Strokovni delavci se seznanijo s tem, kako vzpodbujati motivacijo za učenje, kakšne pristope in gradiva uporabiti, kako v poučevanje vključiti informacijsko tehnologijo, na kaj morajo biti še posebej pozorni pri delu s to zelo ranljivo skupino in kako povezati pouk slovenščine z ostalimi za njihovo preživetje pomembnimi dejavnostmi.

  • Seznanjanje strokovnih delavcev o kulturi, izkušnji medkulturnosti in kulturnem šoku, o modelu medkulturne senzibilizacije ter o pomenu medkulturnih kompetenc. Strokovne delavce bomo seznanjali o tem, kakšen je vpliv kulture na ravnanja posameznika, pa tudi na pomen izobraževanja in znanja za posameznika itd.

PRIJAVA: Prijave sprejemamo preko sistema KATIS do 27. 4. 2023.
KONTAKT: Živa Gabaj, ziva.gabaj@filantropija.org, 070 459 011

Udeleženci prejmejo 1 točko.

Cena: 40,48 eur na udeleženca

 

Preliminarni program izobraževanja:

 

Četrtek, 4. maj

 

9.00 – 10.30Uvod – Begunci in migranti kot skupina brez zaščite človekovih pravic (vzroki migracij, značilnosti različnih skupin migrantov, vzroki za njihovo ranljivost) – predavanje: mag. Franci Zlatar
10.30 – 10.45Odmor
10.45 – 13.00Duševno zdravje v kontekstu vojn in migracij – predavanje: dr. Anica Mikuš Kos
13.00 – 13.45Odmor
13.45 – 16.00Slovenščina za preživetje –  delavnica: Anja Butala

 

Petek, 5. maj

 

9.00 – 10.30Mreža ustanov, organizacij in programov za podporo migrantom ter možnosti prostovoljske podpore – delavnica: Tina Velišček
10.30 – 10.45Odmor
10.45 – 13.00Kultura, izkušnja medkulturnosti in kulturni šok, model medkulturne senzibilizacije, pomen medkulturnih kompetenc, delavnica: Ognjen Radivojević
13.00 – 13.45Odmor
13.45 – 16.00Opismenjevanje – delavnica: Anja Butala

 

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor