Ljubljana, 18. – 19. april 2024

Namen izobraževanja je krepitev kompetenc strokovnih delavcev, ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja glede načinov vključevanja različnih skupin migrantov v izobraževanje, s poudarkom na otrocih in mladih ter seznanjanje strokovnih delavcev z različnimi skupinami migrantov in njihovimi značilnostmi ter duševnim zdravjem v kontekstu vojn in migracij.

Izobraževanje bo strokovnim delavcem ponudilo seznanitev:

  • z različnimi skupinami migrantov in njihovimi značilnostmi ter duševnim zdravjem v kontekstu vojn in migracij (seznanitev z vzroki migracij, kako razmere v izvornih državah in na poti vplivajo na duševno zdravje beguncev in migrantov, s poudarkom na otrocih in mladih, zakaj so migranti v situaciji ranljivosti in zakaj posledično potrebujejo posebno obravnavo pri vključevanju v izobraževanje).
  • s poučevanjem slovenščine (kako v šolah organizirati delo, kako in kaj na novo vključene priseljence učiti).
  • s tem, kako vzpodbujati motivacijo za učenje, kakšne pristope in gradiva uporabiti, kako v poučevanje vključiti informacijsko tehnologijo, na kaj je potrebno biti še posebno pozoren pri delu s to ranljivo skupino,  kako povezati pouk slovenščine z ostalimi za njihovo preživetje pomembnimi dejavnostmi ter učenjem na terenu.
  • o kulturi, izkušnji medkulturnosti in kulturnem šoku, o modelu medkulturne senzibilizacije in o pomenu medkulturnih kompetenc ter o tem kakšen je vpliv kulture na ravnanja posameznika, pa tudi na pomen izobraževanja in znanja za posameznika itd.
  • z mrežo ustanov, organizacij in programov za podporo ciljni skupini migrantov, možnostjo organizacije prostovoljske pomoči in podpore migrantom ter pomenu povezovanja in mreženja.

Preliminarni program izobraževanja:

Petek, 19. april

 

9.00 – 10.30

Mreža ustanov, organizacij in programov za podporo migrantom ter možnosti prostovoljske podpore – predavanje: Tina Velišček

10.30 – 10.45

Odmor

10.45 – 13.00

Kultura, izkušnja medkulturnosti in kulturni šok, model medkulturne senzibilizacije, pomen medkulturnih kompetenc – delavnica: Ognjen Radivojević

13.00 – 13.45

Odmor

13.45 – 16.00

Kako se znajti s poučevanjem in vsebino, ko na šolo pridejo otroci/mladi priseljenci – delavnica: Anja Butala

Udeleženci prejmejo 1 točko.

OBSEG:

Celotno usposabljanje obsega 16 pedagoških ur.

IZVAJALCI:

dr. Anica Mikuš Kos, Franci Zlatar, Ognjen Radivojević, Anja Butala, Tina Velišček (Slovenska filantropija)

CENA:

45,29  € na udeleženca

PRIJAVE:

Prijavite se v sistemu Katis do 10. 4. 2024. Udeležba je obvezna na obeh dneh usposabljanj.

KONTAKT:

Živa Gabaj, 070 459 011, ziva.gabaj@filantropija.org

 

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor