Namen izobraževanja je krepitev kompetenc strokovnih delavcev, ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja glede načinov vključevanja različnih skupin migrantov v izobraževanje tako otrok kot tudi odraslih:

  • Seznanjanje strokovnih delavcev z različnimi skupinami migrantov in njihovimi značilnostmi ter duševnim zdravjem v kontekstu vojn in migracij;
  • Seznanjanje strokovnih delavcev s poučevanjem preživetvene ravni slovenščine (kako usposobiti migrante, ki so brez izobrazbe ali pomanjkljivo izobraženi, da bodo zmožni v slovenskem jeziku tvoriti osnovne sporazumevalne vzorce v govornih položajih, ki so pomembni za njihovo preživetje v novem okolju) in z opismenjevanjem tujcev, ki niso pismeni v svojem jeziku (kako tujce hkrati opismenjevati in jih učiti slovenskega jezika). Strokovni delavci se seznanijo s tem, kako vzpodbujati motivacijo za učenje, kakšne pristope in gradiva uporabiti, kako v poučevanje vključiti informacijsko tehnologijo, na kaj morajo biti še posebej pozorni pri delu s to zelo ranljivo skupino in kako povezati pouk slovenščine z ostalimi za njihovo preživetje pomembnimi dejavnostmi ter učenjem na terenu;
  • Seznanjanje strokovnih delavcev o kulturi, izkušnji medkulturnosti in kulturnem šoku, o modelu medkulturne senzibilizacije ter o pomenu medkulturnih kompetenc. Strokovne delavce bomo seznanjali o tem, kakšen je vpliv kulture na ravnanja posameznika, pa tudi na pomen izobraževanja in znanja za posameznika itd.

Preliminarni program izobraževanja:

 

Torek, 16. november

 

9.00 – 10.30 

Uvod – Begunci in migranti kot skupina brez zaščite človekovih pravic (vzroki migracij, značilnosti različnih skupin migrantov, vzroki za njihovo ranljivost) – delavnica: mag. Franci Zlatar

10.30 – 10.45    

Odmor

10.45 – 13.00    

Mreža ustanov, organizacij in programov za podporo migrantom ter možnosti prostovoljske podpore – delavnica: Primož Jamšek

13.00 – 13.45      

Odmor

13.45 – 16.00    

Slovenščina za preživetje –  delavnica: Anja Butala

Sreda, 17. november

 

11.30 – 13.00

Kultura, izkušnja medkulturnosti in kulturni šok, model medkulturne senzibilizacije, pomen medkulturnih kompetenc, predavanje in delavnica – delavnica: mag. Franci Zlatar

13.00 – 13.45

Odmor

13.45 – 16.00

Opismenjevanje – delavnica: Anja Butala

16.00 – 16.15

Odmor

16.15 – 18.30

Duševno zdravje v kontekstu vojn in migracij – predavanje: dr. Anica Mikuš Kos

Udeleženci prejmejo 1 točko.

OBSEG:

Celotno usposabljanje obsega 16 pedagoških ur, potekalo bo na spletni platformi ZOOM

IZVAJALCI:

dr. Anica Mikuš Kos, Franci Zlatar, Primož Jamšek, Anja Butala (Slovenska filantropija)

CENA:

60 € 

PRIJAVE:

Prijavite se v sistemu KATIS do 10. 11. 2021. Udeležba je obvezna na obeh dneh usposabljanj.

V primeru prenizkega števila prijavljenih bo izobraževanje odpovedano.

KONTAKT:

Franci Zlatar, 01 430 12 88, 051 351 340, franci.zlatar@filantropija.org