Namen izobraževanja je krepitev kompetenc strokovnih delavcev, ki delajo na področju izobraževanja odraslih glede načinov vključevanja različnih skupin migrantov v izobraževanje odraslih:

  • Seznanjanje strokovnih delavcev z različnimi skupinami migrantov in njihovimi značilnostmi ter duševnim zdravjem v kontekstu vojn in migracij;
  • Seznanjanje strokovnih delavcev s poučevanjem preživetvene ravni slovenščine (kako usposobiti migrante, ki so brez izobrazbe ali pomanjkljivo izobraženi, da bodo zmožni v slovenskem jeziku tvoriti osnovne sporazumevalne vzorce v govornih položajih, ki so pomembni za njihovo preživetje v novem okolju) in z opismenjevanjem tujcev, ki niso pismeni v svojem jeziku (kako tujce hkrati opismenjevati in jih učiti slovenskega jezika). Strokovni delavci se seznanijo s tem, kako vzpodbujati motivacijo za učenje, kakšne pristope in gradiva uporabiti, kako v poučevanje vključiti informacijsko tehnologijo, na kaj morajo biti še posebej pozorni pri delu s to zelo ranljivo skupino in kako povezati pouk slovenščine z ostalimi za njihovo preživetje pomembnimi dejavnostmi ter učenjem na terenu;
  • Seznanjanje strokovnih delavcev o kulturi, izkušnji medkulturnosti in kulturnem šoku, o modelu medkulturne senzibilizacije ter o pomenu medkulturnih kompetenc. Strokovne delavce bomo seznanjali o tem, kakšen je vpliv kulture na ravnanja posameznika, pa tudi na pomen izobraževanja in znanja za posameznika itd.

Več informacij o izobraževanju najdete na tej povezavi.

 

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor