Ljubljana, 14. – 15. marec 2024

Izobraževanje je namenjeno krepitvi kompetenc strokovnih delavcev, ki delajo na področju izobraževanja odraslih, glede načinov vključevanja različnih skupin migrantov v izobraževanje odraslih.

Izobraževanje predstavlja nadaljnje uvajanje in krepitev načinov izobraževanja odraslih migrantov. Ti so sicer večinoma vključeni v program učenja slovenskega jezika, osebe z mednarodno zaščito pa tudi v programe nekaterih nevladnih organizacij. V zadnjih letih prihaja v Slovenijo vse več migrantov v ranljivi situaciji, ki je velikokrat posledica travmatiziranosti zaradi vojn in kršitve človekovih pravic. Med njimi je veliko tudi takšnih, katerih jezik in kultura se v veliki meri razlikujeta od slovanske. Zato je izjemnega pomena, da razvijamo znanja, povezana z učenjem slovenskega jezika, opismenjevanjem, razvijamo medkulturne kompetence, pa tudi poznavanje mreže ustanov in organizacij.

Izobraževanje zajema naslednje teme:

  • Begunci in migranti kot skupina brez zaščite človekovih pravic (vzroki za migracije, značilnosti različnih skupin migrantov, vzroki za njihovo ranljivost).
  • Duševno zdravje v kontekstu vojn in migracij.
  • Mreža ustanov, organizacij in programov za podporo migrantom ter možnosti prostovoljske podpore.
  • Kultura, izkušnja medkulturnosti in kulturni šok, model medkulturne senzibilizacije, pomen medkulturnih kompetenc, predavanje in delavnica.
  • Slovenščina za preživetje in opismenjevanje.

Vsebine bomo obravnavali preko kakovostnih predavanj in metod izkustvenega učenja ter tako uspešno povezali teorijo s prakso.

Udeleženci prejmejo 1 točko.

OBSEG:

Celotno usposabljanje obsega 16 pedagoških ur.

IZVAJALCI:

dr. Anica Mikuš Kos, Živa Gabaj, Anja Butala, Tina Velišček (Slovenska filantropija)

CENA:

45,29  € na udeleženca

PRIJAVE:

Prijavite se v sistemu Katis do 1. 3. 2024. Udeležba je obvezna na obeh dneh usposabljanj.

KONTAKT:

Živa Gabaj, 041 648 258, ziva.gabaj@filantropija.org

 

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor