Namen izobraževanja je krepitev kompetenc strokovnih delavcev, ki delajo na področju izobraževanja odraslih glede načinov vključevanja različnih skupin migrantov v izobraževanje odraslih:

  • Seznanjanje strokovnih delavcev z različnimi skupinami migrantov in njihovimi značilnostmi ter duševnim zdravjem v kontekstu vojn in migracij;
  • Seznanjanje strokovnih delavcev s poučevanjem preživetvene ravni slovenščine (kako usposobiti migrante, ki so brez izobrazbe ali pomanjkljivo izobraženi, da bodo zmožni v slovenskem jeziku tvoriti osnovne sporazumevalne vzorce v govornih položajih, ki so pomembni za njihovo preživetje v novem okolju) in z opismenjevanjem tujcev, ki niso pismeni v svojem jeziku (kako tujce hkrati opismenjevati in jih učiti slovenskega jezika). Strokovni delavci se seznanijo s tem, kako vzpodbujati motivacijo za učenje, kakšne pristope in gradiva uporabiti, kako v poučevanje vključiti informacijsko tehnologijo, na kaj morajo biti še posebej pozorni pri delu s to zelo ranljivo skupino in kako povezati pouk slovenščine z ostalimi za njihovo preživetje pomembnimi dejavnostmi ter učenjem na terenu;
  • Seznanjanje strokovnih delavcev o kulturi, izkušnji medkulturnosti in kulturnem šoku, o modelu medkulturne senzibilizacije ter o pomenu medkulturnih kompetenc. Strokovne delavce bomo seznanjali o tem, kakšen je vpliv kulture na ravnanja posameznika, pa tudi na pomen izobraževanja in znanja za posameznika itd.

Preliminarni program izobraževanja:

 

Torek, 16. marec

13.00 – 14.30 

Uvod – Begunci in migranti kot skupina brez zaščite človekovih pravic (vzroki migracij, značilnosti različnih skupin migrantov, vzroki za njihovo ranljivost) – delavnica: mag. Franci Zlatar

14.30 – 14.40    

Odmor

14.40 – 17.00    

Duševno zdravje v kontekstu vojn in migracij – predavanje: dr. Anica Mikuš Kos

17.00 – 17.10      

Odmor

17.10 – 19.30    

Slovenščina za preživetje –  delavnica: Anja Butala

Sreda, 17. marec

13.00 – 15.20

Mreža ustanov, organizacij in programov za podporo migrantom ter možnosti prostovoljske podpore – delavnica: Primož Jamšek

15.20 – 15.30

Odmor

15.30 – 17.00

Kultura, izkušnja medkulturnosti in kulturni šok, model medkulturne senzibilizacije, pomen medkulturnih kompetenc, predavanje in delavnica – delavnica: mag. Franci Zlatar

17.00 – 17.10

Odmor

17.10 – 19.30

Opismenjevanje – delavnica: Anja Butala

Udeleženci prejmejo 1 točko.

OBSEG:

Celotno usposabljanje obsega 16 pedagoških ur, potekalo bo na spletni platformi ZOOM

IZVAJALCI:

dr. Anica Mikuš Kos, Franci Zlatar, Primož Jamšek, Anja Butala (Slovenska filantropija)

CENA:

7,84 € za udeleženca iz VIZ
50 € za ostale udeležence

PRIJAVE:

Prijavite se v sistemu KATIS do 5. 3. 2021. Udeležba je obvezna na obeh dneh usposabljanj.

V primeru prenizkega števila prijavljenih bo izobraževanje odpovedano.

KONTAKT:

Franci Zlatar, 01 430 12 88, 051 351 340, franci.zlatar@filantropija.org

 

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor