Najbolj splošna opredelitev koncepta družbene odgovornosti le-to predstavlja kot obveznost človeštva, da uresničuje skupne cilje.
Delovanje družbe in njen razvoj je odvisen od delovanja vseh njenih organizacij, še posebej od podjetij, ki predstavljajo najvplivnejše institucije sodobnega sveta. Wold Business Council of Sustainable Development opredeljuje družbeno odgovornost podjetja kot »nenehno zavezanost podjetja k etičnemu vedenju, ekonomskemu razvoju, izboljševanju kakovosti življenja zaposlenih, njihovih družin, lokalne skupnosti in družbe nasploh

Po Jakliču (1999, str 277) poznamo 4 ravni družbene odgovornosti podjetij:

 • Ekonomska odgovornost (temelj podjetništva – ustvarjanje dobička)
 • Zakonska odgovornost (izpolnjevanje zakonskih zahtev in predpisov)
 • Etična odgovornost (nadgradnja zakonske odgovornosti – pričakovanja družbe v zvezi s podjetjem)
 • Filantropska odgovornost (dejavnosti, ki se nanašajo na dobrobit zaposlenih in družbe – pogoji dela, dobrodelnost, donacije, sponzorstva…)

Družbeno odgovorno je podjetje, ki deluje na vseh štirih ravneh, upošteva pričakovanja različnih deležnikov  (zaposlenih, strank, lastnikov, javnosti, dobaviteljev ) in pretehta učinke svojih odločitev in dejanj (pozitivne in negativne) na vse deležnike, na katere se odločitev nanaša.

Na ravni Evropske unije je družbena odgovornost podjetij definirana kot koncept, znotraj katerega podjetja na prostovoljski ravni vključujejo skrb za zaposlene, družbo in okolje v svoje poslovanje in v razmerja z deležniki. Mednarodni standard ISO 26000 določa smernice družbeno odgovornega ravnanja podjetij in spodbuja prostovoljno zavezanost družbeni odgovornosti.

Osnovna načela, h katerim se zavežejo družbeno odgovorna podjetja so:

 • Odgovornost
 • Transparentnost
 • Etično ravnanje
 • Spoštovanje interesov deležnikov
 • Spoštovanje vladavine prava
 • Spoštovanje mednarodnih norm delovanja
 • Spoštovanje človekovih pravic

Najbolj vidna plat programov družbene odgovornosti podjetij so vlaganja v skupnost – v obliki donacij v dobrodelne namene ali prostovoljskega dela zaposlenih. Tudi vse več slovenskih podjetij se odloča za razvijanje družbeno odgovornega koncepta poslovanja.  Z nami so v zadnjih letih sodelovali ali pa redno sodelujejo Zavarovalnica Sava, Sava Re, Borzen, Philip Morris, Lek, Krka, A1, Pernod Ricard, Eli Lilly in številna druga podjetja. Kot partnerji pa sodelujemo tudi pri družbeno odgovornem projektu Partnerstvo za dobrobit družbe.

Eva Činkole Kristanodnosi z javnostmi, Borzen, d.o.o.
Vsi ljudje, vsa živa bitja in naš planet smo nerazdružljivo povezani in delovanje vsakega izmed nas ima nek vpliv – na ljudi, okolje… Zato je zelo pomembno kakšna so naša dejanja tako na ravni posameznika kot organizacije. V Borzenu je družbena odgovornost sestavni del poslovanja, istočasno pa delujemo v smeri, da bi koncept družbene odgovornosti kar najbolje ponotranjili vsi zaposleni. Različni projekti, ki se jih lotevamo odražajo prav to. Veseli smo, da smo imeli priložnost sodelovanja s Slovensko filantropijo na različnih področjih – od prostovoljstva, energetske učinkovitosti … S Slovensko filantropijo delimo podobne vrednote in komaj spet čakamo novih skupnih projektov.

Tudi vi razmišljate o družbeno odgovornem vključevanju v družbo?

 • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
 • WordPress CMS Checker
 • slot gacor