Glavne naloge programa Prostovoljstvo so promocija prostovoljstva, svetovanje, izobraževanja, povezovanje in zagovorništvo.

Slovenska filantropija je koordinatorica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij v katero je vključenih več kot 1.900 prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom. Namen programa je krepitev kapacitet prostovoljskih organizacij za razvoj kakovostnega prostovoljstva, razvoj njihove organizacijske strukture ter pridobivanje in širjenje njihovih znanj in veščin s področja prostovoljstva. Nudimo izobraževanja za prostovoljce, mentorje in organizatorje prostovoljstva, katerih se letno udeleži okoli 5.000 posameznikov. Spodbujamo razvoj prostovoljstva na različnih področjih in sodelujemo z ministrstvi pri vzpostavljanju strategij in preoblikovanj zakonodaje na vseh področjih našega delovanja.

Prostovoljstvo promoviramo preko podelitve različnih nazivov: Junaki našega časa (prostovoljstvo med šolarji in dijaki), Naj prostovoljec/prostovoljka zaposlen/a v javni upravi, Naj mentor/ica prostovoljcev, Najboljša prostovoljska zgodba, Naj projekt medgeneracijskega prostovoljstva in Prostovoljstvu prijazna občina. Organiziramo različne večje dogodke in posvete: Dan za spremembe, Nacionalni teden prostovoljstva, Slovenski kongres/forum prostovoljstva; aktivno sodelujemo z občinami, šolami, bolnišnicami, drugimi nevladnimi organizacijami, javnimi zavodi, mediji  in ostalimi institucijami.

Pod našim okriljem delujejo številni projekti, ki lajšajo življenja posameznikom v stiski: Prostovoljski servis, Razdeljevanje viškov hrane – Obrok ljudem, ne smetem; na naših lokacijah pa so ljudem vedno na voljo strokovno usposobljeni sodelavci, na katere se ljudje lahko obrnejo po nasvet, pomoč ali svetovanje za vključitev v prostovoljstvo, ali za pomoč pri rešitvi njihovih stisk.

Prostovoljstvo vedno pogosteje vpeljujemo tudi v delovanje podjetij, le-ta se namreč na nas obračajo v želji po sodelovanju v korporativnih prostovoljskih akcijah in drugih vrstah družbeno-odgovornega povezovanja. Z veseljem jim svetujemo in se povezujemo z njimi ter njihove zaposlene spodbujamo k vključevanju v prostovoljstvo.

IMG_1339

Vodja programa:
TJAŠA ARKO,
tjasa.arko@filantropija.org

AKTUALNI PROJEKTI

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor