NAMEN PROJEKTA: Podpora programom

  • Razvijanje in promocija prostovoljstva v Sloveniji
  • Pomoč in podpora beguncem in drugim migrantom v RS
  • Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja
  • Medgeneracijski skupnostni centri Hiše Sadeži družbe
  • Prostovoljski servis

KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Franci Zlatar, franci.zlatar@filantropija.org
TRAJANJE PROJEKTA:

FINANCER PROJEKTA: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor