2017

2016

Vseh posrednih in neposrednih neponovljivih uporabnikov naših programov je 139.193.

Slika 1

Število opravljenih prostovoljskih ur: 34.489 ur
Preračunana vrednost opravljenega prostovoljskega dela v eur: 340.776,00 EUR

Slika 2

Slika 3

Slika 4

Slika 5

V programu Migracije je sodelovalo 286 prostovoljcev, ki so skupno opravili 10.941 ur dela.