NAZIV-AKCIJE
kraj
regija
datum
trajanje
podrocje
vrsta
opis
namen
sodelujoci
Vabimo_prostovoljce
organizator
organizacije
oseba
Telefon
email
web
BUŠKA IZBA (Mestna dnevna soba) se predstavi
Center Bovca in Stergulčeva hiša
Goriška regija
9.4.2022
9.00-18.00
drugo
medgeneracijske aktivnosti
Celodnevna prireditev z vsebinami:
- ustvarjalne delavnice za otroke
- lokalno ljudsko izročilo
- družabne igre
- kviz- medgenaricijsko sodelovanje
- druženje z ustvarjalnimi vsebinami
Soustvarjanje skupnosti v okviru Mestne dnevne sobe
15
DA
Lokalna skupina Mestne dnevne sobe Občina Bovec
Društvo upokojencev Bovec/ Starejši za starejše, Karitas, Rdeči križ, Sekcija mladih TD Bovec, TD Bovec in drugi
Nataša Bartol
041 93 84 84
mestnadnevnasobaBC@gmail.com
7 dni pred prireditvijo na spletni strani Občine Bovec in socialna omrežja Občine
Knjigobežnice
Dornberk
Goriška regija
4.5.2022
10.00 do 11.00
kultura in umetnost
izmenjevalnica
V vasi Dornberk bomo postavili dve knjigobežnici.

To so lesene hiške, kjer si bodo občani lahko izposodili ali pa vanjo prinesli svojo »odsluženo« knjigo. Izbor knjig bo prepuščen uporabnikom vseh generacij. Tako bodo v njej svojo knjigo našli najmlajši in starejši bralci.
Spodbujati branje, solidarnost in občutek za skupnost s tem, ko izmenjamo knjigo, recikliranje starih, odsluženih knjig.
/
NE
Vrtec Dornberk
/
Marjana Turk
05/301 91 04 051 237 705
marjana.turk@os-dornberk.si
/
Krepimo medsebojno druženje!
Grgarske Ravne
Goriška regija
9.4.2022
9-13 ure
narava
skupnostna akcija
V Grgarske Ravne vabimo mlade in starejše, posameznike in družine, društva in šole, spretne in tiste manj, da se priključite urejanju zeliščnega vrta in okolice ter se priključite druženju med zelišči. Vabljeni!
Prostovoljce vseh starosti in interesov vabimo v Grgarske Ravne, da se nam pridružijo pri urejanju zeliščnega vrta in okolice ter s tem pomagajo spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje.
15
DA
Ustanova Fundacija BiT Planota, so.p.
KS Grgarske Ravne, Goriško Osteološko društvo Nova Gorica
Lucija Zavrtanik
040 288 097
mrezenje@planota.si
www.bitplanota.si; https://www.facebook.com/NVOplanota
Dan za spremembe v Idriji
Idrija
Goriška regija
9.4.2022
9.00-13.00
drugo
drugo
Organizirali bomo različne aktivnosti, ki bodo povezale skupnost z
medgeneracijskim sodelovanjem in pomočjo med sokrajani:
1. Pomoč v vrtu: prostovoljci bodo starejšim pomagali pri opravilih na vrtu.
2. Medgeneracijska ustvarjalnica: organizirali bomo ustvarjalno delavnico, pri kateri bodo člani DU Idrija vodili ustvarjanje z mlajšimi. V Mestni dnevni sobi bodo na voljo tudi družabne igre in prostor za druženje.
3. Urejanje Bike Parka: prostovoljci bodo pomagali pri urejanju Bike Parka Faletovše.
Medgeneracijsko sodelovanje, soustvarjanje skupnosti
30
DA
Mestna dnevna soba Pr' Golitu in Zveza prijateljev mladine Idrija
Krajevna skupnost Idrija, društvo Zakonctedna, društvo upokojencev Idrija
Petra Likar
040796595
petra.likar@gmail.com
https://www.prgolitu.si/
Znanje delim in tako se učim
Ljudska univerza Ajdovščina
Goriška regija
od 7. 4. do 31. 4.
4 tedne
vzgoja in izobraževanje
medgeneracijske aktivnosti
V sodobno opremljeni računalniški učilnici bodo mladi pod vodstvom mentorja nudili prostovoljno pomoč starejšim, ki se tedensko udeležujejo računalniških uric na Ljudski univerzi Ajdovščina. Poleg tega bodo mladi starejšim na voljo za morebitna vprašanja glede uporabe mobilnega telefona
Z akcijo želimo v prvi vrsti spodbujati in krepiti medgeneracijsko povezovanje in druženje, prenos ter izmenjavo znanj. Namen je, da preko aktivnosti in prostovoljne pomoči mladih, starejše opremimo z veščinami za uporabo digitalne tehnologije.
10
DA
Ljudska univerza Ajdovščina
/
Nina Brecelj
+386 5 3664 750
nina.brecelj@lu-ajdovscina.si
Spletna stran: https://www.lu-ajdovscina.si/
SOUSTVARJAMO SKUPNOST S PROSTOVOLJSTVOM ZA STAREJŠE
LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA, STRITARJEVA 1A, 5270 AJDOVŠČINA
Goriška regija
09. 04. 2022
OD 15.30 DO 18.30
starejši
prireditev
PRIREDITEV ORGANIZIRAMO PROSTOVOLJCI DRUŠTVA UPOKOJENCEV AJDOVŠČINA DELUJOČI V PROGRAMU "STAREJŠI ZA STAREJŠE". ZA VSE PROSTOVOLJCE DRUŠTVA IN POVABLJENE. POLEG KULTURNEGA PROGRAMA BOMO PREDSTAVILI PROSTOVOLJSKO DELO, KI GA IZVAJAMO ZA VSE STAREJŠE OD 69 LET NA OBMOČJU OBČINE AJDOVŠČINA, Z NAMENOM, IMELI ČIM DLJE IN ČIM VEČJO KAKOVOST ŽIVLJENJA DOMA. STAREJŠI VEMO, DA JE TEŽKO PROSITI ZA POMOČ, A POMAGAMO DRUG DRUGEMU, ŠE POSEBEJ TAKRAT, KO NE MOREMO V CELOTI SKRBETI ZASE. ZA USPEŠNO ZAGOTAVLJANJE TE PODPORE JE KLJUČNEGA POMENA ZADOSTNO ŠTEVILO PROSTOVOLJCEV, KI DAJEJO DEL SEBE STAREJŠIM, KI POMOČ POTREBUJEJO, KI JIM S SVOJIM NESEBIČNIM DELOM POLEPŠAJO DAN, SVOJEGA PA NAPOLNIJO Z ZADOVOLJSTVOM. Z DELOVANJEM OPOZARJAJO NA POTREBE STAREJŠIH, DAJEJO POZITIVEN ZGLED TER KREPIJO HUMANOST IN SOLIDARNOST DRUŽBE. PREDSTAVILI IN DOPOLNILI BOMO OGLAS - VABILO ZA PRIDOBITEV NOVIH ČLANOV IN PROSTOVOLJCEV TER GA OBJAVILI NA SPLETU, DRUŽABNIH OMREŽJIH IN V LOKALNEM ČASOPISU.
PREDSTAVITI PROSTOVOLJSKO DELO ZA STAREJŠE IN V SVOJE VRSTE PRIVABIT NOVE, MLAJŠE PROSTOVOLJCE.
65
DA
DRUŠTVO UPOKOJENCEV AJDOVŠČINA, STRITARJEVA 1 A, 5270 AJDOVŠČINA
LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA, LOKALNI ČASOPIS LATNIK
IRENA VIDMAR
040 570 216
irena.vidmar55@gmail.com
spletna stran DU Ajdovščina
Soustvarimo zapestnico sodelujoče skupnosti
mesto Ajdovščina
Goriška regija
9. 4. 2021
Od meseca maja do meseca decembra, ko bomo zaključili zadnjo aktivnost.
kultura in umetnost
skupnostna akcija
Zapestnico povezovanja sodelujoče skupnosti bomo soustvarili skupaj s 25 sodelujočimi organizacijami, vzgojno – izobraževalnimi zavodi, nevladnimi organizacijami, institucijami in občani Ajdovščine. Proces uresničevanja akcije bo trajal od meseca marca do meseca decembra, ko bomo zaključili zadnjo aktivnost znotraj akcije.
Aktivnosti:
1. Mladinski center v sodelovanju z organizacijami: MDPM Ajdovščina, IMP Ajdovščina, MS Ajdovščina, PUM-O- Ljudska univerza Ajdovščina; Mladost na burji izdela balone za sodelujoče.
2. Sodelujoči prejmejo balone in jih z barvami personalizirajo, da je razvidno, da gre za njihovo organizacijo.
3. 9. 4. 2022 – Dan za spremembe; postavitev inštalacije ZAPESTNICE SODELUJOČE SKUPNOSTI v grajsko obzidje.
4. V pod nalogi izdelajo najmanj 5 zapestju prilegajočih zapestnic, ki jih bomo razstavili in prodali za prostovoljne prispevke na dnevu mladih v mesecu avgustu.
5. Izkupiček akcije bo namenjen ponovnemu povezovanju sodelujoče skupnosti in sicer v mesecu decembru, ko bomo z izkupičkom oživeli enega od parkov v mestu Ajdovščina (okrasitev in osvetlitev prazničnega drevesa).


Povezovanje, sodelovanje in kolektivni duh za namen uresničevanja pomena letošnjega slogana.
25 organizacij, društev, vzgojno izobraževalnih zavodov in občani Ajdovščine.
DA
Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina
IMP Ajdovščina, MSA, MDPM Ajdovčina
Tonja Ferjančič
040 758 889
tonja.ferjancic@mc-hisamladih.si
https://www.facebook.com/mc.mladih
Očistimo pred svojim pragom
Okolica Skupnostnega centra in DC za uporabnike prepovedanih drog Nova Gorica
Goriška regija
7.4.2022
9.00 - 13.00
narava
čistilna akcija
Z urejanjem bližnje okolice bomo ozaveščali o pomenu čistega okolja in ravnanja z odpadki. Očistili bomo zelenice, odstranili smeti, se podružili in sklepali načrte za bodoče skupne aktivnosti. Poskrbljeno bo tudi za malico in pijačo.
Skrb za čisto okolje
50
DA
ŠENT - DC za ljudi s težavami v duševnem zdravju Nova Gorica, DC za uporabnike prepovedanih drog in Terensko delo z uporabniki prepovedanih drog
ŠENT - Zavetišče za brezdomce, Mladinski center Nova Gorica
Margerita Humar
030 486 210
margerita.humar@sent.si
https://www.facebook.com/dcnovagorica.sent
Podružnična šola Bilje
Podružnična šola Bilje
Goriška regija
8.4.2022
10.55 - 12.30
ranljive skupine
osveščevalna akcija
Člani MDSS Nova Gorica pod vodstvom g.Igorja Miljavca bodo učencem z različnimi zanimivimi dejavnostmi predstavili ovire, ki otežujejo vsakodnevne aktivnosti slepih in slabovidnih ter pripomočke, ki jim pomagajo, da se znajdejo in vključujejo v svet aktivnosti polnočutnih ljudi.
Namen je ozaveščati otroke, da se bodo naučili sprejemati ranlljivejše skupine in jim po potrebi nudili ustrezno pomoč.
17
NE
Lilijana Kavčič
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica
Lilijana Kavčič
041762173
lilijana.kavcic@gmail.com
/
Skupaj do urejenega okolja
Šempeter pri Gorici
Goriška regija
9.4.2022
9-13 ure
drugo
skupnostna akcija
Uredili bomo društvene notranje prostore in zunanjo okolico z namenom prijetnejšega druženja. S to akcijo želimo spodbuditi člane društva ter tudi ostale člane skupnosti, mlajše in starejše, k medsebojnemu povezovanju ter izmenjavi dobrih praks.
Medgeneracijsko druženje, izmenjava dobrih praks in urejanje društvenih prostorov
15
DA
Medobčinsko društvo diabetikov Goriške
/
Stanislav Črvič
031 622 397
diabetiki.gorica.sempeter@gmail.com
https://www.facebook.com/diabetikisempetergorica.diabetiki
Ustvarimo Ozarin vrt
Skupnostni center Nova Gorica, Bidovčeva ulica 4
Goriška regija
8. 4. 2022
9.00 - 14.00
ranljive skupine
skupnostna akcija
Na področju pridobljene površine v sklopu Skupnostnega centra Nova Gorica bomo ustvarili Ozarin vrt, ki bo stanovalcem stanovanjskih skupin omogočil samooskrbo sadja in zelenjave. V akciji bodo udeleženi vsi stanovalci, zaposleni in prostovoljci. Dogodek bomo izkoristili tudi za medgeneracijsko druženje.
Oblikovanje vrtnih površin za samooskrbne namene stanovalcev stanovanjskih skupin
2
NE
OZARA SLOVENIJA, enota Nova Gorica
Mladinski center Nova Gorica
Lidija Pregelj
070550661, 053303720
lidija.pregelj@ozara.org
Facebook: OZARA Slovenija- Nova Gorica
Urejanje in čiščenje okolice SReČNE hiše na Kalu
SReČNA hiša na Kalu, Grgar 196, 5251 Grgar
Goriška regija
9.4.2022
9.00 - 13.00
narava
čistilna akcija
Urejali bomo okolico SReČNE hiše na Kalu (Grgar 196);
- zeliščni vrt,
- zasaditve,
- čiščenje plevela,
- ipd.
Medgeneracijsko druženje, delo v naravi kot preventiva za zdravje
ok. 20
DA
Ustanova Zdenke Gustinčič - fundacija za dobro ljudi in narave
Medigo, Društvo Korak, Ustanova Silvana Furlana, Ajda Goriška,...
Lilijana Reljič
070 344 868
fundacijauzg@gmail.com
https://fundacijazadobroljudi.si/events/
ROŽA ZA NASMEH
TOLMIN, SPOMENIK TOLMINSKEMU KMEČKEMU PUNTU
Goriška regija
8. APRIL 2022
15.00 DO 17.00
narava
skupnostna akcija
Pri akciji sodelujemo s Komunalo Tolmin. Neurejen kotiček v glavnem križišču Tolmina bomo tako uredili skupaj z otroki. Otroci bodo sodelovali pri urejanju površin, posaditvi cvetlic in skrbi za njih. Akcijo organiziramo z namenom vključitve otrok v širšo skupnost in krepitvi odgovornosti pri otrocih. Prav tako pa prinaša vsem prebivalcev urejeno mesto in cvetlice neko veselje, še posebej če pri tem sodelujejo najmlajši. prav tako je travnik v križišču pot, ki jo do šole prehodi največ otrok in tako bodo lahko opazovali svojo urejeno gredico. Za podobno akcijo smo se dogovorili tudi z Domom upokojencev Tolmin, katero bomo izvedli v mesecu maju s skupnim urejanjem prostorov pred domom upokojencev.
Vključevanje otrok v skupnost; nove navade otrok; krepitev odgovornosti; nekaj za celotno skupnost
2 odrasli osebi + otroci
DA
ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN MLADINO - CENTER ZA OTROKE MALA HIŠA
/
JANJA FLORJANČIČ
051 899 501
mladina@ksm.si
https://www.facebook.com/malahisa.tolmin
Povežimo se za boljšo skupnost
Več lokacij v Mestni občini Nova Gorica
Goriška regija
8. 4. do 30. 4. 2022
8. 4. do 30. 4. 2022
drugo
skupnostna akcija
Ob dnevu za spremembe, ki bo potekal 9. 4. 2022, bomo skupaj z Domom za upokojence, Dnevnim centrom Žarek in Šentom izdelali 10 hišic, v katerih bomo zbirali odgovore mimoidočih na sledeče vprašanje:
Kaj meniš, da bi pripomoglo k večjemu povezovanju med ljudmi? Napiši konkretno idejo akcije oz. dogodka.
Mimoidoči bodo na listek napisali tudi starost.

Hiške bomo postavili v OŠ in ŠŠ v Novi Gorici, Dnevni center Žarek, Dom upokojencev, Knjižnico Franceta Bevka Nova Gorica, avlo MONG, UNI za tretje življenjsko obdobje, LUNG, Skupnostni center in Mladinski center Nova Gorica.
Predloge bomo zbirali do 30. 4. 2022.

Ob koncu akcije, bomo izmed vseh prejetih predlogov izbrali vsaj enega, ki ga bomo realizirali v tednu prostovoljstva, od 23. 5. do 29. 5. 2022.
Zbiranje idej za boljšo skupnost
več kot 6
DA
Mladinski center Nova Gorica
Dom za upokojence, Dnevni center Žarek, Šent
Jana Kruh
040 234 423
info@mc-novagorica.si
www.mc-novagorica.si
ZA DRUŽBO PO KNJIGO
Zavod Sopotniki – ENOTA IDRIJA, Tina Benčina, Mestni trg 1, 5280 Idrija
Goriška regija
4. 4. 2022
45 min
starejši
medgeneracijske aktivnosti
Dan za spremembe bomo obeležili skupaj z razredom učencev osnovne šole, ki se bodo spoznali s prostovoljskim delom in delom Zavoda Sopotniki. Osamljenost je eden večjih izzivov s katerimi se soočajo starejši, tako bodo učenci z dobrim delom skušali pozitivno vplivati na počutje starejših tako, da bodo izdelali knjižne kazalke, katere bomo predali starejšim skupaj s knjigo in jim poskušali krepiti samostojnost in zaupanje, da niso sami.
Prekinjati osamljenost starejših
35
NE
Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost
Osnovna šola Idrija
Breda Špacapan, koordinator programa
051 674 416
breda.spacapan@sopotniki.org
https://www.facebook.com/Sopotniki