NAZIV-AKCIJE
kraj
regija
datum
trajanje
podrocje
vrsta
opis
namen
sodelujoci
organizator
organizacije
oseba
Telefon
email
web
Za naravo ob Sočo
Dolina Soče
Goriška regija
19.9.2020
10:00 - 18:00
Odgovorna poraba in proizvodnja
Prireditev/predstava/flas mob
Po vseh akcijah v maju in juniju, več kot 36 tisoč zbranih podpisov peticije Narave ne damo in zadržanju spornih členov proti koronskih zakonov iz strani Ustavnega sodišča napad politike in kapitala na zdravje ljudi in naravo ni pojenjal.

Zato bomo ponovno jasno in glasno zahtevali: zavarujmo naravo in okolje pred škodljivimi posegi oblasti in kapitala ter zgradimo solidarno, strpno in zeleno družbo tudi v realnosti, ne le v sloganih Slovenija – zelena, aktivna, zdrava.

Čas je, da boj za zdravje ljudi in naravo preselimo na teren, kjer so problemi najbolj pereči. Anhovo z bližnje ležečo cementarno in sosežigalnico je brez dvoma ena največjih okoljskih rak ran Slovenije in prav je, da lokalce podpremo v boju za dostojno življenje v okolju brez nenehnega zavestnega onesnaževanja.

Ker želimo (so)sežigalnice nasploh zbrisati s to-do seznama odločevalcev, bomo na pomembnost preprečevanja nastajanja odpadkov opozorili z Ekologi brez meja. Skupaj bomo na odseku Tolmin - Most na Soči pobirali odpadke in jih popisali. Popis blagovnih znamk je najboljše orodje pritiska na proizvajalce!

Kako se nam lahko pridružiš?
Dopoldan na enem izmed sedmih odsekov ob reki Soči z nami veslaj, kolesari ali hodi. Popoldan pa se bomo vsi skupaj ob 16h zbrali v Anhovem za protestni pohod proti bogatenju posameznikov in korporacij na račun narave in zdravja ljudi. Vse info tule https://balkanriverdefence.org/za-naravo-ob-soco

O akciji širiš glaš. Kako? Deli Fb event ali https://balkanriverdefence.org/za-naravo-ob-soco/

Sodeluješ pri popisu blagovnih znamk. Kako? Preberi na: https://ebm.si/glavna/web/prispevki/popis-blagovnih-znamk-2020

Za naravo.
Za zdravje nas vseh.
Za enakopravnejšo družbo.

Se vidimo!
Združevanje ljudi in krepitev aktivizma za boj proti bogatenju posameznikov in korporacij na račun narave in zdravja ljudi.
15 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Balkan River Defence
Eko Anhovo in dolina Soče, Eko krog, Ekologi brez meja, Soča outdoor festival
Rok Rozman
051421303
zanaravo@balkanriverdefence.org
https://balkanriverdefence.org/za-naravo-ob-soco
Potencial odrabljenega materiala
Grgarske Ravne
Goriška regija
19.9.2020
9.00 - 13.00
Odgovorna poraba in proizvodnja
Posredovalnica veščin
V Grgarske Ravne vabimo posameznike, družine in organizacije, da se priključite akciji: Potencial odrabljenega materiala.

Skupaj bomo poskrbeli za okolico. Preizkusili se bomo v izdelovanju škatlic iz odrabljenega materiala. Najmlajši pa bodo spoznavali zelišča in zeliščne izdelke skozi različna čutila.

Vabljeni.
izvedba aktivnosti, ki usmerjajo k odgovorni porabi in proizvodnji
30 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Ustanova Fundacija BiT Planota
KS Grgarske Ravne-Bate, Zavod GOST na Planoti, so.p, MDSS Nova Gorica, Socialno varstei zavod Dutovlje, Goriško osteološko društvo Nova Gorica, zavod LEpi CAjti, zavod iManaLAB, ŠENT DC Nova Gorica
Staša Gregorič
05 307 40 40
mrezenje@planota.si
https://www.facebook.com/regionalnosticisceNVOplanota
Brezplačno predavanje za lokalno javnost Prazen koš, polna denarnica
Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina
Goriška regija
23.9.2020
18.00 - 20.00
Odgovorna poraba in proizvodnja
Posredovalnica veščin
Predavanje Prazen koš, polna denarnica nam na simpatičen in ilustrativen način pokaže, da življenje brez odpadkov ni modna muha za elito, ampak zmagovita pot za vsakega posameznika.
Spodbujanje zero weist načina življenja z manj odpadki v gospodinjstvu.
2
Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina
Ekologi brez meja, Komunala Ajdovščina
Polona Bratina
041945392
info@mc-hisamladih.si
https://www.facebook.com/mc.mladih
Dobro za ljudi in planet
Most na Soči in okoliške vasi
Goriška regija
14. - 18. 9. 2020
8.00 - 12.00
Zdravje in dobro počutje
Drugo
Akcija bo potekala v tednu od 14. do 18. septembra na osnovni šoli Dušana Muniha Most na Soči ter na podružničnih šolah. Izvedena bo v času pouka pri učnih urah ter v obliki dni dejavnosti in delavnic. Z akcijo želimo učence, učitelje, starše, stare starše in druge spodbuditi k aktivni skrbi zase, za druge in naravo. Hkrati pa želimo s spodbudnim, varnim in prijetnim učnim okoljem prispevati k krepitvi medsebojnih odnosov.
Spodbujanje medgeneracijskega povezovanja, skrbi za okolje in zdravega življenjskega sloga.
100 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
OŠ Dušana Muniha Most na Soči
Občinske krajevne skupnosti, občani in prostovoljci
Tajda Vidič in Mojca Florjančič
051424799
tajda.vidic@gmail.com
https://www.os-mostnasoci.si/
GARAŽNA RAZPRODAJA
NOVA GORICA (Med Gradnikovo in Cankarjevo ulico)
Goriška regija
19.9.2020
9.00 - 13.00
Trajnostna mesta in skupnosti
Zbiralna akcija (dražbe, izmenjevalnice)
Na garažni razprodaji bodo lahko občani in občanke prodajali ali menjali knjige, igrače, obleke, pohištvo, gospodinjske pripomočke in aparate, predmete zbirateljstva, porcelan, modne dodatke, športne pripomočke, plošče, ustvarjalni material in druge dragocenosti, ki so še uporabne, a jih ne potrebujejo več. V okviru dogodka bodo tudi brezplačne delavnice za male in velike, s poudarkom na reciklaži.
Garažna razprodaja omogoča, da stvari krožijo, predvsem pa je pomemben socialni element druženja, povezovanja ljudi in priložnost za oživitev dela soseske, ki ima velik socialni potencial in 'kliče' po novih vsebinah.
6 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško
/
Katarina Otrin
030 703 832
info@zpm1-novagorica.si
https://www.facebook.com/events/751352302092181
povezani tudi na daljavo.
Podružnična šola Bilje, Hiša dobre volje Miren
Goriška regija
17.9.2020
13.30 - 14.30
Partnerstva za doseganje ciljev
Medgeneracijske aktivnosti
Ob upoštevanju Covid ukrepov za varno izvajanje izobraževalne dejavnosti bomo z varovanci Hiše dobre volje Miren preko video povezave skupno oblikovali zgodbo na tematiko medgeneracijske povezanosti v času Corona virusa.
Izmenjava izkušenj, skupno soustvarjanje in spodbujanje medgeneracijskih stikov.
15 učencev ,10 varovancev Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Podružnična šola Bilje, Hiša dobre volje Miren
Zaradi priporočil bomo dejavnosti izvedli v manjši skupini.
Lilijana Kavčič, Tina Krog
041762173, 051 355582
lilijana.kavcic@gmail.com
skype
IZMENJEVALNICA
RKS-OZ TOLMIN Brunov drevored 23, Tolmin, MALA HIŠA TOLMIN, Dijaška 12c, Tolmin
Goriška regija
18.09.2020 in 19.09.2020
18.09.2020 od 12h do 17h in 19.09.2020 od 9h do 13h.
Odgovorna poraba in proizvodnja
Zbiralna akcija (dražbe, izmenjevalnice)
Izmenjevalnica je priložnost, da ljudje pokažemo odgovornost do okolja, spoštovanje do soljudi in sebi privoščimo "nekaj novega, malo drugačnega".

V zameno za oblačila in obutev za jesen in zimo, ki posamezniku ne ustrezajo, še raje pa za trajne prehranske izdelke, izdelke za higieno ali šolske potrebščine, bomo ponudili dobro ohranjena rabljena oblačila jesen/zima. Oblačila bodo na tak način ponovno zaživela, paketi pomoči, katere delimo socialno šibkejšim, pa bodo postali bogatejši in bolj raznoliki.

V soboto se bo izmenjevalnica odvila na dvorišču Rdečega Križa Tolmin.
Dan pred tem pa v Mali hiši, kjer bomo v zameno za zgoraj našteto ponudili le otroška oblačila za starost od 5 do 15 let.

Ozaveščanje o pomenu ponovne uporabe in skrbi za okolje, hkrati pa obogatitev in popestritev paketov pomoči, ki jih prejemajo socialno šibke družine in posamezniki.
cca 5 ali več Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Tolmin, Brunov drevored 23, 5220 Tolmin
Posoški razvojni center Organizacijska enota ljudska univerza Trg tigrovcev 1 5220 Tolmin, Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin, Dijaška ulica 12c, 5220 Tolmin
Teja Poberaj
041 661 490
tolmin.ozrk@ozrks.si
https://www.facebook.com/RKSOZTOLMIN/, https://tolmin.ozrk.si/