Večgeneracijski center Skupna točka je projekt, ki poteka v sodelovanju s Slovensko filantropijo in je namenjen medgeneracijskemu in medkulturnemu povezovanju. Ustvarja prostor za druženje, sodelovanje, prenos znanja in aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih, hkrati pa uvaja vsebine za vključevanje in socializacijo ranljivih skupin ter nudi preventivne programe in vsebine. Skozi pestre aktivnosti, ki potekajo v večgeneracijskem centru Skupna točka, omogočamo socialno vključevanje vseh generacij v skupnosti ter gradimo solidarnost, zaupanje in medsebojno pomoč. S tem želimo omogočiti premostitev vrzeli med generacijami, ki jo v hitrem tempu življenja vsi pozabljamo.

Druženje v Skupni točki je namenjeno vsem, ki si želite pestrega in zabavnega preživljanja prostega časa. Vabljeni!

Enota VGC Skupna točka v Ljubljani je odprta:

Od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00

Slovenska filantropija
Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana
info@filantropija.org
01 430 12 88, 01 433 51 06

Mesečni razpored dogodkov

FEBRUAR 2020

Redna aktivnost

Ponedeljek
  • 8.00 – 9.30: joga za starejše

Ostale aktivnosti

Sreda, 4. februar
  • 17.00 – 19.00: druženje ob kvački – kvačkarska delavnica za začetnike in poznavalce
Četrtek, 6. februar
  • 10.00 – 14.00: kuharska delavnica – spoznavajmo in okušamo Iransko hrano
Petek, 7. februar
  • 10.00 – 12.00: delavnica o iskanju namestitve: pravice in obveznosti stanodajalcev in najemodajalcev
Sreda, 11. februar
  • 09.00 – 10.00: delavnica o dostopu do zdravstvenih storitev za migrantke in migrante
Četrtek, 13. februar
  • 10.00 – 12.00: druženje za ženske ter pogovor o vlogah, ki jih prevzemamo in igramo
Torek, 18. februar
  • 17.00 – 19.00: druženje ob kvački – kvačkarska delavnica za začetnike in poznavalce
Torek, 25. februar
  • 10.00 – 12.00: pogovor za starše o škodljivi uporabi mobilnih naprav pri otrocih in mladostnikih
Sreda, 26. februar
  • 17.00 – 19.30: kuharska delavnica – spoznavajmo in okušamo hrano iz Irana
Petek, 28. februar

• 17.00 – 19.30: kuharska delavnica –  spoznavajmo in okušamo hrano iz Irana

Slovenska filantropija