Večgeneracijski center Skupna točka je projekt, ki poteka v sodelovanju s Slovensko filantropijo in je namenjen medgeneracijskemu in medkulturnemu povezovanju. Ustvarja prostor za druženje, sodelovanje, prenos znanja in aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih, hkrati pa uvaja vsebine za vključevanje in socializacijo ranljivih skupin ter nudi preventivne programe in vsebine. Skozi pestre aktivnosti, ki potekajo v večgeneracijskem centru Skupna točka, omogočamo socialno vključevanje vseh generacij v skupnosti ter gradimo solidarnost, zaupanje in medsebojno pomoč. S tem želimo omogočiti premostitev vrzeli med generacijami, ki jo v hitrem tempu življenja vsi pozabljamo.

Druženje v Skupni točki je namenjeno vsem, ki si želite pestrega in zabavnega preživljanja prostega časa. Vabljeni!

Enota VGC Skupna točka v Ljubljani je odprta:

Od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00

Slovenska filantropija
Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana
info@filantropija.org
01 430 12 88, 01 433 51 06

Mesečni razpored dogodkov

MAREC 2020

Redna aktivnost

Ponedeljek
 • 8.00 – 9.30: joga za starejše

Ostale aktivnosti

Ponedeljek, 2. marec

 • 10.00 – 12.00: delavnica o iskanju zaposlitve in zaposlitvenih možnostih

Četrtek, 5. marec

 • 10.00 – 12.00: kuharska delavnica – spoznajmo hrano iz Palestine

Petek, 6. marec

 • 10.00 – 12.00: kuharska delavnica – spoznajmo hrano iz Afganistana

Četrtek, 12. marec

 • 10.00 – 12.00: druženje za ženske in pogovor o pomenu skrbi zase

Torek, 17. marec

 • 10.00 – 12.00: pogovor za starše o škodljivi uporabi mobilnih naprav pri otrocih in mladostnikih
 • 17.00 – 19.00: druženje ob kvački – kvačkarska delavnica za začetnike in poznavalce

Petek, 20. marec

 • 10.00 – 12.00: delavnica o iskanju namestitve: pravice in obveznosti stanodajalcev in najemodajalcev

Torek, 24. marec

 • 09.00 – 10.00: delavnica o dostopu do zdravstvenih storitev za migrantke in migrante
 • 17.00 – 19.00: pogovor za starše o škodljivi uporabi mobilnih naprav pri otrocih in mladostnikih

Četrtek, 26. marec

 • 10.00 – 12.00: druženje za ženske in pogovor

Torek, 31. marec

 • 17.00 – 19.00: druženje ob kvački – kvačkarska delavnica za začetnike in poznavalce
Slovenska filantropija