Večgeneracijski center Skupna točka je projekt, ki poteka v sodelovanju s Slovensko filantropijo in je namenjen medgeneracijskemu in medkulturnemu povezovanju. Ustvarja prostor za druženje, sodelovanje, prenos znanja in aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih, hkrati pa uvaja vsebine za vključevanje in socializacijo ranljivih skupin ter nudi preventivne programe in vsebine. Skozi pestre aktivnosti, ki potekajo v večgeneracijskem centru Skupna točka, omogočamo socialno vključevanje vseh generacij v skupnosti ter gradimo solidarnost, zaupanje in medsebojno pomoč. S tem želimo omogočiti premostitev vrzeli med generacijami, ki jo v hitrem tempu življenja vsi pozabljamo.

Druženje v Skupni točki je namenjeno vsem, ki si želite pestrega in zabavnega preživljanja prostega časa. Vabljeni!

Enota VGC Skupna točka v Ljubljani je odprta:

Od ponedeljka do petka od 8.00 do 13.00

Slovenska filantropija
Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana
info@filantropija.org
01 430 12 88, 01 433 51 06

Mesečni razpored dogodkov

AVGUST 2020

Ponedeljek, 3. avgust

 • 10.00 – 12.30: delavnica o pravicah in dostopu do zdravstvenih storitev, postopek iskanja osebnega zdravnika, zobozdravnika, idr.

Torek, 4. avgust

 • 17.00 – 19.00: druženje ob kvački – kvačkarska delavnica za začetnice in poznavalke

Sreda, 5. avgust

 • 10.00 – 12.30: delavnica pisanja življenjepisa in motivacijskega pisma za prijavo na prosta delovna mesta

Petek, 7. avgust

 • 10.00 – 12.30: delavnica o iskanju zaposlitve in zaposlitvenih možnostih

Ponedeljek, 10. avgust

 • 10.00 – 12.00: delavnica s starši šolajočih se otrok glede začetka novega šolskega leta, pogovor

Torek, 11. avgust

 • 14.00 – 16.30: razbremenilni pogovori o vsakodnevnih izzivih, težavah, reševanju le-teh in skrbi zase

Četrtek, 13. avgust

 • 9.30 – 11.00: praktična delavnica o iskanju namestitve: pravice in obveznosti stanodajalcev in najemodajalcev, kje in kako se išče namestitev, idr.

Torek, 18. avgust

 • 17.00 – 19.00: druženje ob kvački – kvačkarska delavnica za začetnice in poznavalke

Torek, 25. avgust

 • 10.00 – 12.30: pogovor o upravljanju vsakodnevnega življenja z različnih vidikov (odnosi, otroci, zaposlitveni status, medosebni odnosi, čustvena stabilnost in skrb zase, idr.)

Četrtek, 27. avgust

 • 10.00 – 12.30: kuharska delavnica – spoznavajmo in okušamo hrano sveta

Ponedeljek, 31. avgust

 • 10.00 – 12.00: delavnica za ženske (pogovor)

Delavnice se izvajajo ob upoštevanju priporočil NIJZ.

Za individualna svetovanja smo dosegljivi od ponedeljka do petka, med 9. in 13. uro.

Vsak dan smo za pomoč pri reševanju kakršne koli stiske ali potrebe ali želje po pogovoru, dosegljivi na telefonski številki 041 648 357 ali po e-pošti: ziva.gabaj@filantropija.org (Živa Gabaj).

Slovenska filantropija