TRAJANJE PROJEKTA: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2020
DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Slovenija
FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, Mestna občina Murska Sobota