‘Viška hiška’ bo energetsko učinkovita in samooskrbna

Na Slovenski filantropiji smo v sodelovanju z družbo Borzen, slovenskim operaterjem trga z elektriko, in Mestno občino Ljubljana, v letu 2018 združili moči v družbeno odgovornem projektu energetsko učinkovite in samooskrbne ‘Viške hiške’.

Na ‘Viški hiški’, v kateri deluje Slovenska filantropija in smo jo v uporabo prejeli s strani Mestne občine Ljubljana, je v teku:

  • postavitev samooskrbne sončne elektrarne s shranjevalnikom elektrike (baterijo) in integracijo modernejših naprav (IoT) v možnost prilagajanja odjema;
  • energetska prenova;
  • vključitev uporabnikov storitev Slovenske filantropije – prosilcev za azil in oseb s statusom mednarodne zaščite;
  • pridobivanje sponzorjev / donatorjev za izvedbo projekta;
  • komuniciranje dodane vrednosti celovite energetske sanacije in samooskrbe;
  • izvedba dodatne napredne storitve upravljanja z energijo;
  • izpostavljanje demonstracijskega vidika (mostu med teorijo in prakso) in vzpostavitev vzorčnega primera dobre prakse.

Še več o tem si lahko preberete na Dnevniku.

Za napredek spremljajte našo fotogalerijo na spletni strani in Facebooku!  

 

Več o partnerjih projekta:

Borzen: Osnovna dejavnost Borzena je izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko, hkrati je promotor razvoja slovenskega elektroenergetskega trga in nosilec Centra za podpore obnovljivim virom energije v skladu z javnim pooblastilom po energetskem zakonu EZ-1. Izhajajoč iz omenjenega zakona Borzen izvaja tudi naloge povezane z informiranjem in ozaveščanjem o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije in upravlja spletni portal www.trajnostnaenergija.si

Slovenska filantropija: Slovenska filantropija se že 25 let aktivno odziva na družbene probleme, spodbuja in razvija prostovoljstvo ter medgeneracijsko sodelovanje, deluje na področju migracij, pomaga ogroženim in je glasna zagovornica človekovih pravic. S svojimi programi vstopa na področja pomoči in zagovorništva pravic beguncev, otrok in mladih migrantov, brezdomcev in drugih oseb brez zdravstvenega zavarovanja pri zagotavljanju zdravstvenih storitev; poleg tega pa izvaja tudi različna usposabljanja, ozavešča ter informira javnost o dogajanju na vseh omenjenih področjih.


Mestna občina Ljubljana: Ljubljana, glavno mesto Republike Slovenije, je mesto po meri človeka, ki je znano po tem, da je zeleno, čisto, varno in prijazno vsem. Z okoli 289.000 prebivalci izraža prikupnost majhnega mesta s sproščenim vzdušjem, a združuje tudi elemente moderne metropole z živahnim utripom. Kot politično, znanstveno, kulturno, zgodovinsko in izobraževalno središče države je tudi v središču pozornosti dnevnega dogajanja. K vsestranskosti mesta temu so pripomogli številni ukrepi, dejavnosti in storitve Mestne občine Ljubljana – tako mestne uprave kot javnih zavodov in podjetij –, ki zagotavljajo višjo kakovost življenja na vseh področjih, kar potrjujejo tudi priznane mednarodne nagrade. Več o Mestni občini Ljubljana: www.ljubljana.si

 

Donatorji:

Menite, da izvajamo dobre projekte in bi radi postali naši podporniki? Podprite nas