NAZIV-AKCIJE
kraj
regija
datum
trajanje
podrocje
vrsta
opis
namen
sodelujoci
organizator
organizacije
oseba
Telefon
email
web
DIGNITAS
DIGNITAS
Savinjska regija
18.12.2022
23:00
Industrija, inovacije in infrastruktura
Posredovalnica veščin
DIGNITAS
DIGNITAS
DIGNITAS
DIGNITAS
DIGNITAS
DIGNITAS
DIGNITAS
DIGNITAS@DIGNITAS.SI
DIGNITAS
Kolesarimo za 3. razvojno os
Šentrupert-Velenje-Slovenj Gradec-Dravograd-Ravne na Koroškem
Koroška regija
19. 9. 2020
9:00 - 15:00
Industrija, inovacije in infrastruktura
Športne aktivnosti in rekreacija
Skupina kolesarjev bo s transparentom prekolesarila relacijo Šentrupert - Ravne na Koroškem.
Opozoriti na nujnost izgradnje 3. razvojne osi in s tem enake možnosti za Korošce.
10 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Mladinski svet Ravne na Koroškem (Mladinska iniciativa za 3. razvojno os)
/
Aljaž Verhovnik
031 452 778
ms.ravne@gmail.com
www.hitronakorosko.si