Iščemo zdravnika/co in medicinsko sestro/zdravstvenega tehnika

Slovenska filantropija razpisuje delovno mesto: Zdravnik z opravljenim strokovnim izpitom M/Ž

 • Zagotavljanje prvega zdravniškega pregleda ob prihodu vsakega na novo prispelega prosilca za mednarodno zaščito.
 • Zagotavljanje osnovnega zdravstvenega posvetovanja.
 • Nudenje preventive z zagotavljanjem informacij o ustrezni zdravstveni vzgoji in higieni.
 • Zagotavljanje informacij o dostopu do nacionalnega zdravstvenega sistema in pravicah prosilcev za mednarodno zaščito do zdravstvenega varstva.
 • Spremljanje in ocena zdravstvenega stanja prosilcev za mednarodno zaščito in zagotavljanje zagovorništva.
 • Zbiranje anonimnih podatkov o patologijah bolnikov in beleženje stanja za mednarodno mrežo Zdravnikov sveta/Slovensko filantropijo.
 • Delo na podlagi zdravniškega etičnega kodeksa in spoštovanja zaupnosti in nepristranskosti.

Rok prijave je 18. marec.

Celoten razpis.

 

Slovenska filantropija razpisuje delovno mesto: Medicinska sestra/zdravstveni tehnik M/Ž

Opis delovnega mesta:

 • Pomoč zdravniku pri zagotavljanju osnovnega zdravstvenega posvetovanja prosilcem za mednarodno zaščito.
 • Nudenje preventive z zagotavljanjem informacij o ustrezni zdravstveni vzgoji in higieni.
 • Zagotavljanje informacij o dostopu do nacionalnega zdravstvenega sistema in pravicah prosilcev za mednarodno zaščito do zdravstvenega varstva.
 • Spremljanje in ocena zdravstvenega stanja prosilcev za mednarodno zaščito in zagotavljanje zagovorništva.
 • Zbiranje anonimnih podatkov o patologijah bolnikov in beleženje stanja
 • Delo na podlagi zdravniškega etičnega kodeksa in spoštovanja zaupnosti in nepristranskosti.

Rok prijave je 18. marec.

Celoten Razpis za delovno mesto medicinska sestro.

Menite, da izvajamo dobre projekte in bi radi postali naši podporniki? Podprite nas