Matjaž Toplakdirektor podjetja Pernod Ricard Slovenia
Skupna delitev je globoko zakoreninjena v vrednotah podjetja Pernod Ricard, zato sodelujemo pri globalnih projektih, za namenom zgraditi boljši svet. Verjamemo, da je dolgoročna poslovna uspešnost pogojena z trajnostnim razvojem in odgovornim ravnanjem. Ključne prioritete na tem področju so skrb za okolje, spoštovanje ljudi in vrednot, krožna uporaba virov in odgovorna konzumacija. Vsako leto ima 19.000 zaposlenih po svetu in tudi vsi zaposleni v Pernod Ricard Slovenija priložnost, da sodelujejo z lokalnimi partnerji pri organizaciji različnih družbenih projektov. Aktivnosti, ki se vežejo na dobrodelnost so tiste, ki se jih vsi zaposleni v Sloveniji lotevamo z veliko vnemo. Primeri, kot je pomoč pri obnovi Viške hiške, kjer lahko še danes vidimo rezultate našega dela, so nam v ponos in nam dajejo energijo.
Marko Jazbecpredsednik uprave pozavarovalnice Sava Re
Sava Re, skupaj z odvisnimi družbami, ki tvorijo Zavarovalno skupino Sava, podpira korporativno prostovoljstvo. Največji prostovoljski projekt je Dan Save Re, v katerem sodelujejo zaposleni vseh članic skupine. Aktivnosti v katerih se povežemo z lokalnimi organizacijami in društvi so posvečene depriviligiranim skupinam ljudi in posameznikom družbe v obliki medgeneracijskega druženja in v izvajanju prenovitvenih in pomožnih del katere želimo izvajati tudi v prihodnje. Menimo, da z vključevanjem zaposlenih v tovrstne projekte pomembno pomagamo lokalnim skupnostim in hkrati gradimo zavedanje o pomembnosti družbeno odgovornega ravnanja in prostovoljstva pri vseh zaposlenih. Odziv zaposlenih in predvsem zunanjih organizacij, katerim pomagamo je vedno pozitiven in sprejet z navdušenjem. Cilj, z osebnim doprinosom pomagati pomoči potrebnim in s tem krepiti zavedanje o pomembnosti trajnostne naravnanosti pri zaposlenih, je zagotovo vsako leto dosežen.
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor