Aktivna civilna družba je ključ do demokratičnosti in vključevanja različnih akterjev v procese odločanja, in sicer pred in med volitvami. Kandidate in kandidatke opozarja na potrebe prebivalk in prebivalcev, opominja jih, da dejansko zastopajo njihove interese in da se zato od njih pričakuje politike za dobrobit ljudi in okolja, terja vsebinske in konkretne odgovore na vsebinska in konkretna vprašanja, ki zadevajo življenja vseh prebivalcev_k. Učinek in moč civilne družbe sta zato neprimerno večja, če deluje povezano, če vključuje različne akterje in deležnike, organizacije in posameznike_ce, in zna jasno ubesediti svoje zahteve, pričakovanja in programske usmeritve. Tako deluje tudi civilna iniciativa Glas ljudstva, neformalno zavezništvo, ki je nastalo pred supervolilnim letom 2022 in katerega članica je tudi Slovenska filantropija. Široko zavezništvo namreč prepoznava širši spekter tem in vprašanj, ki jih je potrebno nasloviti na EU ravni in so zato relevantni pred evropskimi volitvami. Tudi mobilizacije in ozaveščanja volivcev_k pred evropskimi volitvami se bomo lotili skupaj.

Projekt IZVOLI! naslavlja probleme občutka oddaljenosti oz. nepovezanosti z EU in njeno vlogo v naših vsakdanjih življenjih:

  1. nezainteresiranost ljudi za evropske volitve, ki posledično vodi k nizki volilni udeležbi, zaradi česar je vprašljiva tudi reprezentativnost predstavnikov v EU parlamentu;
  2. nezavedanje in samoumevnost vrednot, ki jih pooseblja Evropska unija, kar vodi v razrast populizma in desnega ekstremizma ter polarizacijo Evrope;
  3. nepoznavanje dela poslancev v evropskem parlamentu in nezavedanje njihove odločevalske moči ter nenazadnje
  4. ravnodušnost do lastne državljanske pravice do politične participacije, ki vodi v apatijo in manjko politične participacije državljanov.

V okviru projekta bomo zato javnost ozaveščali o pomenu in delu parlamenta Evropske unije, pomenu udeležbe na volitvah, odločevalski moči poslancev Evropskega parlamenta v delovanju Evropske unije; kandidate oz. kandidatne liste, ki kandidirajo za Evropski parlament, bomo pozvali, da se vsebinsko opredelijo do ključnih vprašanj; organizirali bomo javne dogodke v več krajih po Sloveniji, promocijske akcije za povečevanje volilne udeležbe na terenu in na spletu, javno soočenje programov kandidatnih list/kandidatov.

Volivce in volivke bomo poskušali opomniti na pomen volitev in vrednot EU, jih informirati o programih kandidatnih list, podkrepiti zavest o njihovi lastni državljanski pravici do participacije v demokratičnih procesih in o njenem pomenu za prihodnost družbe. Z akcijo bomo podprli razvoj demokratične družbe, saj je usmerjena v spodbujanje aktivne udeležbe državljanov v demokratičnih procesih ter krepitev transparentnosti in odgovornosti izvoljenih predstavnikov na EU ravni.

KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Katarina Rotar, katarina.rotar@filantropija.org

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 3. 2024 – 15. 7. 2024

FINANCER PROJEKTA: CERV – Impact for Values

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor