NAZIV-AKCIJE
kraj
regija
datum
trajanje
podrocje
vrsta
opis
namen
sodelujoci
organizator
organizacije
oseba
Telefon
email
web
ŠPORTNI PIKNIK NA MAJERJU V ČRNOMLJU
BALINIŠČE MAJER ČRNOMELJ
Jugovzhodna Slovenija
18.9.2020
od 10. do 14.ure
Zdravje in dobro počutje
Športne aktivnosti in rekreacija
Namen naše skupne akcije je poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih. Zaposleni in prostovoljci Hiše Sadeži družbe Črnomelj in predstavniki in člani Društva upokojencev Črnomelj se bomo zbrali na balinišču na Majerju, kjer se bomo pomerili v balinanju, pikadu in drugih športnih igrah z namenom druženja in ohranjanja zdravja.
Oboji bomo poskrbeli za promocijo in primerno pogostitev.
Namen akcije je poskrbeti za zdavo življenje in spodbujanje splošnega dobrega počutja v vseh življenjskih obdobjih. Zlasti v tretjem življenjskem obdobju je pomembno tudi medgeneracijsko druženje, saj zelo vpliva na splošno zdravje in počutje.
12 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Hiša Sadeži družbe Črnomelj
Društvo upokojencev Črnomelj
MARICA BALKOVEC
040 696 100
marica.balkovec@filantropija.org
fb-Hiša sadeži družbe,fb-večgeneracijski center Dolenjske in Bele krajine Marela, Radio Odeonn
" Z vozički po metliškem mestnem jedru"
Metlika (staro mestno jedro)
Jugovzhodna Slovenija
17.9.2020
9:00 - 13:00
Zdravje in dobro počutje
Drugo
Spoznavanje in odkrivanje lepote mesta - Metlika (starega mestnega jedra), medgeneracijsko druženje, odpravljanje predsodkov, stereotipov, diskriminacije...

Zaposleni, prostovoljci DSO Metlika in različnih društev v Metliki bomo popeljali stanovalce DSO Metlika po starem mestnem jedru Metlike. Predstavili jim bomo vse tri trge, si ogledali film o Metliki na metliškem gradu, se družili... in tudi na ta način poskrbeli, da stanovalci DSO Metlika ohranijo dobro duševno zdravje še naprej. Dobro duševno zdravje predstavlja temelj zdravja nasploh in posledično tudi socialne in gospodarske stabilnosti, družbene blaginje ter kakovosti življenja ljudi.
Skrb za ohranjanje dobrega duševnega zdravja
7-10
ŠENT Metlika, DSO Metlika
Karitas Metlika, HSD Metlika, Belokranjski muzej Metlika
Marjetka Vukšinič
07 36 92 471
marjetka.vuksinic@dc.sent.si
https://www.facebook.com/%C5%A0ENT-DC-Metlika-785327038298084
Skrbim za svojo okolico
Okolica Osnovne šole Otočec
Jugovzhodna Slovenija
18.9.2020
12.00-13.00
Podnebni ukrepi
Čistilna akcija
Učenci šestih razredov bodo očistili okolico šole.
Čista okolica.
31.
Erika Švirt
/
Erika Švirt
031608729
erika.svirt@os-otocec.si
os-otocec.si
Očistimo Kočevsko 2020
Različne lokacije v občini Kočevje (krajevne skupnosti)
Jugovzhodna Slovenija
19. 9. 2020
9:00 - 13:00
Trajnostna mesta in skupnosti
Čistilna akcija
V občini Kočevje bomo ob Dnevu za spremembe izvedli tradicionalno čistilno akcijo Očistimo Kočevsko, ki se s pomočjo številnih prostovoljcev neprekinjeno izvaja že od leta 2008. Vsako leto s skupnimi močmi iz narave odstranimo več ton odpadkov, a pomemben cilj akcije je tudi osveščanje javnosti o ravnanju z odpadki, od zmanjševanja, do pravilnega ločevanja in odlaganja. Količina pridelanih odpadkov se namreč v naši družbi še vedno dviguje, vse preveč pa jih konča v naravi oziroma na divjih odlagališčih.

Zbirna mesta za prostovoljce čistilne akcije bodo organizirana v središču Kočevja in po vaseh krajevnih skupnosti občine Kočevje. Prostovoljci bodo s strani koordinatorjev prejeli vsa potrebna navodila in vrečke za ustrezno ločevanje pobranih odpadkov ter rokavice. Letos bomo zaradi preprečevanja širjenja okužb novega koronavirusa posebno skrb namenili tudi osveščanju o fizični distanci med sodelujočimi.

V primeru dežja bo čistilna akcija prestavljena.
Skrb za okolje v katerem živimo, osveščanje javnosti o ravnanju z odpadki.
1000 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Komunala Kočevje, ZGS OE Kočevje, Občina Kočevje
Gozdarsko društvo Medved, OŠ Zbora odposlancev, OŠ ob Rinži, OŠ Stara Cerkev, OŠ Ljubo Šercer, Vrtec Kočevje, Gimnazija in srednja šola Kočevje, Zavod Kočevsko, Gasilska zveza Kočevje, Planinsko društvo Kočevje, Potapljaško društvo Ponirek, Ribiška družina Kočevje, Zveza lovskih družin Kočevje, Društvo kočevskih glasbenikov, Plesni studio Rusalka, Kolesarsko društvo Melamin
Katja Godeša
040 439 034
katja.godesa@kocevje.si
https://www.kocevje.si/
S kitaro v roki
Splošna bolnišnica Novo mesto
Jugovzhodna Slovenija
Odpovedano!
9.00-10.00
Zdravje in dobro počutje
Druženje in obiski
Dijaki bodo z glasbo Lojzeta Slaka in besedo Toneta Pavčka popestrili hodnike NBO oddelka v SB NM.
popestriti dopoldne v bolnišnici
7 Odpovedano!
prostovoljci skupine Sončki iz SZKŠ v sodelovanju z SB NM
SZKŠ, SN MM
Gloria Šepec
031/681-116
gloria.sepec@sc-nm.si
facebook in istangram šole
RECIKLIRAMO ZA ČISTO VODO IN NARAVO
Staro mestno jedro Metlika
Jugovzhodna Slovenija
19.9.2020
10.00 - 12.00
Čista voda in sanitarna ureditev
Osveščevalna akcija
Delavnica izdelovanja stvari za ponovno uporabo (kuhinjske brisačke, gobice za pomivanje posode, košarice za sadje/bombone,...). Na prireditvenem prostoru bomo imeli prikaz izdelave, na stojnici bomo predstavili pripravo za zmanjševanje volumna plastenk in pločevink ter osveščali o pravilnem recikliranju in pomenu le-tega za naše zdravje in okolje.
Ozaveščanje krajanov o pomenu in možnostih recikliranja. Posredovanje informacij kako zmanjšamo količino odpadkov in s tem pripomoremo k ohranjanju čistejše vode in okolja.
7 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Slovenska filantropija - Hiša Sadeži družbe Metlika
Komunala Metlika, Status d.o.o. Metlika, Zavod Metlika
Vesna Petric
051 785 217
vesna.petric@filantropija.org
https://www.facebook.com/HSDMetlika