NAZIV-AKCIJE
kraj
regija
datum
trajanje
podrocje
vrsta
opis
namen
sodelujoci
Vabimo_prostovoljce
organizator
organizacije
oseba
Telefon
email
web
Ob konjih v svet prostovoljstva
Blatnik pri Črnošnjicah
Jugovzhodna Slovenija
5. 4. 2024
9.00 - 12.00
Vzgoja in izobraževanje
Drugo
ZIK Črnomelj skupaj s Konjerejskim društvom Semič pripravlja dogodek Ob konjih v svet prostovoljstva. Načrtovane aktivnosti bodo potekale v obliki izkustvenih delavnic v družbi konj in ponijev, kjer bodo udeleženci lahko spoznavali: delovanje lokalnega konjerejskega društva in pomembnost ohranjanja lokalne skupnosti, odgovornega ravnanja in odnosa do živali, konjeništvo kot način kvalitetnega preživljanja prostega časa v naravi, razvijali nove veščine in znanja ter prijateljstva.
Spodbuditi vključevanje (predvsem mladih) v prostovoljna lokalna društva, osveščati o pomembnosti grajenja lokalne skupnosti, skrbi za živali in preživljanja kvalitetnega prostega časa v naravi.
5
NE
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK Črnomelj)
Konjerejsko društvo Semič
Ksenja Koncilja (ZIK Črnomelj)
+386 (0)7 30 61 390
ksenja.koncilja@zik-crnomelj.si
https://www.zik-crnomelj.eu/
STOPIMO SKUPAJ
Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje
Jugovzhodna Slovenija
6. 4. 2024
8.00 - 12.00
Starejši
Čistilna akcija
V okviru akcije bomo organizirali različne aktivnosti kot npr. urejanje parka pod krošnjami, urejanje gredic, čiščenje stekel, ureditev notranjih prostorov in knjižnice...
Akcija je namenjena promociji prostovoljstva in osvežitvi okolice ter notranjih prostorov doma.
Do 45 oseb
DA
Dom starejših občanov Trebnje
/
Nina Mesojedec
07/34 62 110
nina.mesojedec@dso-trebnje.si
https://www.dso-trebnje.si/
Zlata je prostovoljska lopata!
DSO Novo mesto, VDC Novo mesto
Jugovzhodna Slovenija
5.4.2024
8.30 do 13.00
Narava
Drugo
Prostovoljci srednjih šol bodo z stanovalci DSO Novo mesto in uporabniki VDC Novo mesto bomo urejali okolico njihovih zavodov. Zasadili bomo gredice in visoke grede, uredili živo mejo, barvali klopce. Sodelovalo bo 50 prostovoljcev različnih srednjih šol in še enkrat toliko uporabnikov in stanovalcev. Spodbudili smo donatorje, ki so nam podarili sadike, orodje in barve. Sodelovali bodo tudi zaposleni in prostovoljci RK.
Ureditev okolice ustanov DSO NM in VDC Nm
50
DA
Območno združenje RKS Novo mesto
Gimnazija NM, CSŠ Novo mesto, prostovoljci RK
Barbara Ozimek
+38641746742
novo-mesto.ozrk@ozrks.si
novomesto.ozrk.si
Pomladne ustvarjalnice- skupaj zmoremo
DSO Penzion Sreča, Orešje 51 Šmarješke Toplice in DSO Trebnje enota Šmarjeta
Jugovzhodna Slovenija
6.4 in 8.4
9.00 do10.30
Starejši
Medgeneracijske aktivnosti
Učenci prostovoljci OŠ Šmarjeta bodo obiskali varovance obeh DSO v občini Šmarješke Toplice in z njimi preživeli ustvarjalno dopoldne. Iz različnih materialov bodo izdelovali cvetje in ptičke, ki bodo krasili sobe varovancev, klepetali o starih časih in skupaj zapeli ob zvokih harmonike.
Spodbujanje medgeneracijskega povezovanja.
35
NE
OŠ Šmarjeta
/
Irena Zupančič
068 160 234
irena.zupancic@os-smarjeta.si
/
Pospravimo pred svojim pragom - čistilna akcija
Metlika, okolica HSD Metlika
Jugovzhodna Slovenija
6. april 2024
od 10.00 do 13.00 ure
Ranljive skupine
Čistilna akcija
Zbrali se bomo ob 10h, razdelili rokavice in vreče za odpadke. Pobirali bomo smeti (papirčke, vrečke, plastenke, cigaretne ogorke), pomeli bomo stopnice in asfalt pred HSD Metlika in DU Metlika. Pograbili bomo listje in odpadle veje ter pokosili travo. Pripravili bomo gredico in zasadili medovite rastline in zelišča.
Ob prijetnem druženju prostovoljcev in uporabnikov različna dela potekajo lahkotnejše, hitreje in lepše, pa tudi učinek je večji.
Orodja za delo si udeleženci prinesite s seboj, nekaj pa imamo tudi sami.
Akcija je namenjena tako otrokom kot odraslim, saj želimo ob sproščenem druženju očistiti okolico kjer se skozi celo leto srečujejo vse generacije.
Kot vsako leto na Dan za spremembe, lahko s seboj prinesete tudi semena in/ali sadike za izmenjavo.
Prijazno vabimo vse zainteresirane za sodelovanje, da se nam pridružite in pomagate soustvariti lep dan.
ozaveščanjei o pomenu čistega okolja in ravnanja z odpadki, zasaditev rastlin, ki bodo čebelam idr. opraševalcem ponujale medičino in cvetni prah, ,medgeneracijsko druženje
12 - 20
DA
Slovenska filantropija - HSD METLIKA
Društvo upokojencev Metlika in Društvo invalidov Metlika
MOJCA IVANUŠEC
051785217
hisa-metlika@filantropija.org
https://www.facebook.com/HSDMetlika
POMLADIMO GOZDOVE 2024
NA 5 LOKACIJAH PO SLOVENIJI: v bližini Kočevja (Onek), Lovrenca na Pohorju, pri Velenju, pri Bohinju in v Trnovskem gozdu (Predmeja)
Jugovzhodna Slovenija
6. 4. 2024
9.00 do cca 12.00
Narava
Osveščevalna akcija
Tradicionalna (peta po vrsti) vseslovenska prostovoljska akcija sadnje mladih dreves, ko se bo v soboto, 6. aprila 2024 na petih lokacijah po Sloveniji posadilo okoli 10.000 sadik gozdnega drevja.
Več informacij in obvezne prijave udeležbe prek spletne strani: www.sidg.si
Namen akcije je predvsem širiti zavest o pomenu ohranjanja gozdov in varovanju narave. Do zdravih in odpornih gozdov, ki so zaradi podnebnih sprememb vedno bolj podvrženi naravnim ujmam, lahko namreč pridemo samo ob skupnem sodelovanju gozdarske stroke, lastnikov gozdov in širše družbene skupnosti.
nekje med 600 in 800
DA
državno podjetje Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG d. o. o.)
Kot partnerji bodo z nami v projektu sodelovali: Zavod za gozdove Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov in Zveza tabornikov Slovenije. V letošnjem letu bodo kot partnerji in podporniki akcije sodelovala tudi podjetja: Toyota Adria in Etrel
Suzana Rankov, vodja službe za korporativno komuniciranje SiDG
041 540 064
pr@sidg.si
Spletna stran SiDG: https://www.sidg.si/
Lep dan v mojem mestu
Novo mesto, Zupančičevo sprehajallišče 1 - pred zgradbo MC Oton
Jugovzhodna Slovenija
6.4.2024
9:00 - 13:00
Otroci in mladi
Drugo
Vsem sprehajalcem in drugim mimoidočim, bomo z poskušali z malenkostmi polepšati dan v njihovem mestu. Pekli in delili bomo brezplačne palačinke ter limonado, delili bomo objeme, za otroke pa bomo pripravili nekaj različnih iger ter vsebin, kjer bodo lahko peizkusili svoj ustvarjalni potencial.
Polepšati dan vsem mimoidičim v njihovem mestu z vsebino in majhnimmi gestami.
8-10
NE
DRUSTVO ETERNIA (MAVRIČNI BOJEVNIKI)
/
Jože Mohorič
051612327
joze.mohoric@mavricnibojevniki.org
/
Skrbimo za naše okolje
Osnovna šola Otočec
Jugovzhodna Slovenija
5. 4. 2024
12.30 do 14.00
Varstvo okolja
Urejanje javnih prostorov
Okolica šole ima zelene površine, gozdiček in travnik. Po gozdičku bodo učenci pobrali veje in jih znosili na kup, v okolici šole bodo pobrali smeti in jih ločeno vrgli v zabojnike, pometli bodo pohodne poti oziroma steze okoli šole.
Očistiti okolico šole.
25
DA
Andreja Strgar
/
Andreja Strgar
031 831 993
andreja.strgar@os-otocec.si
/
Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto
Splošna Bolnica Novo mesto
Jugovzhodna Slovenija
prvi teden v aprilu
13.00 do 14.00
Socialna dejavnost
Medgeneracijske aktivnosti
Dijaki prostovoljci v SB NM bodo na oddelkih, kjer poteka prostovoljno delo brali zgodbe pacientom.
Spodbujanje medgeneracijske povezanosti
od 5 do 10
NE
SZKŠ v povezavi z SB NM
SZKŠ, SBNM
Gloria Šepec
031681116
gloria.sepec@sc-nm.si
0
ODPRTJE OTROŠKEGA IGRIŠČA V POČASTITEV 70-LETNICE DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE METLIKA
ULICA 1. MAJA METLIKA
Jugovzhodna Slovenija
11.04.2024
Od 17. do 18.ure
Šport in rekreacija
Prireditev
Društvo prijateljev mladine Metlika že skoraj 4 desetletja spremlja in se aktivno vključuje v urejanje in vzdrževanje otroških igrišč v Občini Metlika.
V Ulici 1. maja smo pred leti (na Dan za spremembe) uredili otroško igrišče, vendar je prišlo do sprememb na zemljišču pa tudi igrala so že dotrajala. Zato smo se letos z Občino Metlika in Mestno skupnostjo Metlika odločili za prenovitev tega igrišča. Sredstva je prispevala Mestna skupnost Metlika. Za program smo se dogovorili z Otroškim vrtcem Metlika in z osnovnimi šolami, s katerimi skozi vse leto odlično sodelujemo.
Zagotoviti predšolskim otrokom igrišče blizu doma, kjer se bodo lahko družili tudi starši, otroci, upokojenci in drugi stanovalci blokov, navezovali prijateljske stike in utrjevali medgeneracijske odnose za prijazneše sožitje. dgeneracijske odnose.
cca 20
DA
Društvo prijateljev mladine Metlika
Občina Metlika, Mestna skupnost Metlika, otroški vrtec in osnovne šole
Alenka Muc
041 888 601
alenka.muc@gmail.com
www.dpm-metlika.si
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor