NAZIV-AKCIJE
kraj
regija
datum
trajanje
podrocje
vrsta
opis
namen
sodelujoci
Vabimo_prostovoljce
organizator
organizacije
oseba
Telefon
email
web
Nisi sam - Premagajmo osamljenost
Humanitarni center OZ RKS Novo mesto, druge lokacije
Jugovzhodna Slovenija
10. 4. 2021
Dve akciji potekata že nekaj mesecev in se bosta nadaljevali tudi po Dnevu za spremembe, ostali dve bosta potekali od 10.00 do 12.00.
ranljive skupine
medgeneracijske aktivnosti
V soboto, 10. 4. 2021, bodo stari in novi prostovoljci poklicali svoje starejše telefonske družabnike in z njimi prijazno poklepetali. Za nove stike bomo poskrbeli na OZ RKS Novo mesto. Mlajši otroci bodo poklicali svoje dedke in babice, ki živijo sami. Številni učenci in dijaki si dopisujejo s starejšimi, ki so decembra prejeli pismo drobne pozornosti. V soboto bodo napisali novo pismo, bodisi svojemu dopisovalcu ali nekomu drugemu. Pisma bo RK izročil starejšim. Udeleženci našega programa MOST in drugi prostovoljci bodo nekaterim starejšim pomagali pri vrtnih opravilih. Med 10.00 in 12.00 bomo pred Humanitarnim centrom OZ RKS v Novem mestu (Ulica Slavka Gruma 54a) izvedli izmenjavo lončnic in semen.

Povezovanje in sodelovanje pri različnih akcijah, s katerimi bi starejšim pokazali, da niso sami.
80
DA
Območno združenje RKS Novo mesto
Osnovne in srednje šole, krajevne organizacije RK, krajevne skupnosti, MONM in druge organizacije in društva.
Simona Stegne
040 532 122
ms.ozrknm@gmail.com
http://novomesto.ozrk.si/aktualno/
Sporočila dobre volje
Kočevje
Jugovzhodna Slovenija
Med 6. in 10. aprilom 2021
Različno
drugo
drugo
Prostovoljci Rdečega križa Kočevje in zdravstveni delavci ZD Kočevje bodo v času izvajanja množičnih testiranj in cepljenj delili spodbudna prijazna sporočila in risbe. Sporočila se bodo delila tudi po drugih kanalih, na primer uporabnikom storitve Zavoda Sopotniki.

Na povabilo Občine Kočevje jih bodo ustvarjali otroci v vrtcih in šolah pa tudi upokojenci in invalidi, uporabniki dnevnih centrov Šent in Želva ter ostali posamezniki.

S kreativnim ustvarjanjem sporočil za občanke in občane bomo pripomogli k grajenju zavesti skupnosti, pripadnosti in tudi na tak način premagovali občutke osamljenosti tako pri ustvarjalcih kot prejemnikih sporočil za dobro voljo.
Povezovanje
200 - 300
DA
Občina Kočevje, Rdeči križ Kočevje
Zdravstveni dom Kočevje, kočevske osnovne šole, vrtec Kočevje, društvo upokojencev Kočevje, Društvo invalidov Kočevje, dnevni center Šent, Želva, Zavod Jutro, Zavod Sopotniki.
Katja Godeša
040439034
katja.godesa@kocevje.si
https://www.kocevje.si/
Osrečimo starostnika z lončnico
Kočevje
Jugovzhodna Slovenija
7. 5. 2021
Ves dan
ranljive skupine
medgeneracijske aktivnosti
Zaposleni Zavarovalne skupine Sava bodo doma v krogu družine posadili lončnice, otroci bodo narisali risbice, zapisali bodo sporočila za stanovalce doma in z darili razveselili starostnike ob Evropskem dnevu medgeneracijske solidarnosti.
Pokazati stanovalcem doma da niso sami
8
NE
Slovenska filantropija
Zavarovalna skupina Sava, DSO Kočevje
Marjeta Lužnik
069 954 197
marjeta.luznik@filantropija.org
www.filantropija.org
Objem sodelovanja v osamljenosti
Kočevje oz. digitalno okolje zoom-a
Jugovzhodna Slovenija
10.4.2021
10.00 - 11.30
ranljive skupine
posvet/okrogla miza
Na pobudo udeležencev vseh generacij Socialne aktivacije na Kočevskem - Aktivni za prihodnost se bomo v digitalnem okolju zbrali prostovoljci socialne aktivacije, Društva ŠENT Kočevje, Društva varnega zavetja Kočevje, Društva OZARA (enota Celje), Društva MOST, SKUP Kranj in Večgeneracijskega centra SKUPAJ. Posvetili se bomo medsebojni izmenjavi izkušenj in veščin v soočanju in premagovanju osamljenosti. Dotaknili se bomo primerov dobrih praks na medregijski ravni v premagovanju osamljenosti v času socialne izolacije, ki jo je prinesla epidemija korona virusa. Druženje v drugem delu bo posvečeno potrebam, ki jih prostovoljci zaznavajo pri svojem delu in pobudam za spremembe.
Našo razpravo bodo obogatili psihologinja in psiholog s Centra za krepitev zdravja, Urška Bakovič in Leander Černila, oba z izkušnjami v prostovoljnem delu, predsednica Društva MOST Špela Jovan, univ. dipl. socialna delavka ter predsednica Društva varnega zavetja Kočevje Jadranka Glavač, trenerka učenja človekovih pravic po programu Sveta Evrope. Dogodek bo povezovala Ana Močnik, psihologinja in mentorica v prostovoljskem delu socialne aktivacije.

Namen akcije je posvet in izmenjava izkušenj podpornega okolja v premagovanju osamljenosti
Povabljenih približno 75 prostovoj
DA
Socialna aktivacija na Kočevskem (Podjetniški inkubator Kočevje)
Društvo ŠENT enota Kočevje, Društvo OZARA enota Celje, SKUP Kranj, Društvo varnega zavetja Kočevje, Večgeneracijski center SKUPAJ (Ljudska univerza Kočevje).)
Jadranka Glavač in Ana Močnik
031 645 763, 051 433 565
jadranka@inkubator-kocevje.si
povezava do zoom dogodka: https://us02web.zoom.us/j/87036837512?pwd=VVgwTFpQMzVOZFRRK3JjR1FwSG5QZz09
Sprehod proti osamljenosti
krožna pot"Ribja steza" Svibnik, Občina Črnomelj
Jugovzhodna Slovenija
10.4.2021
9:00 DO 12:00
ranljive skupine
skupnostna akcija
Zbrali se bomo na začetku Ribje steze,opozarjali na primerno razdaljo in se odpravili v skupinah po 10 na krožno pot. Kmalu po staru bo prvi postanek, kjer bo Center za krepitev zdravja izvajal ogrevanje za pohodnike,na drogi točki nas bo čakal harmonikaš za vzpodbudo,na tretji točki se bodo izvajale meritve kisika v krvi,na četrti točki bo prikaz izdelovanja venčkov iz naravnih materijalov(Hsd Črnomelj).
Na cilju bomo pohodnike počakali s sendviči,piškoti in vodo,ter z reklamnimi materiali.
Pot bo trajala približno 40 minut,ni naporna in je prilagojena vsem ciljnim skupinam. Namenjena je vsem generacijam, skupinam in posameznikom v naši občini, da s pohodom premagajo osamljenost,ki je zagotovo prisotna pri večini naših občanov.
zmanjšati oziroma ublažiti občutek osamljenosti vsem ciljnim skupinam
10
DA
HSD ČRNOMELJ
CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA ZDR.DOM ČRNOMELJ, DRUŠTVO UPOKOJENCEV ČRNOMELJ, DRUŠTVO INVALIDOV ČRNOMELJ,OBČINA ČRNOMELJ,VEČNAMENSKI ROMSKI CENTER ČRNOMELJ,VARSTENO DELOVNI CENTER ČRNOMELJ
Marica Balkovec
040 696 100
hisa-crnomelj@filantropija.org
RADIO ODEON, FB HSD ČRNOMELJ
Osrečimo starostnika z lončnico
Metlika
Jugovzhodna Slovenija
7. 5. 2021
Ves dan
ranljive skupine
medgeneracijske aktivnosti
Zaposleni Zavarovalne skupine Sava bodo doma v krogu družine posadili lončnice, otroci bodo narisali risbice, zapisali bodo sporočila za stanovalce doma in z darili razveselili starostnike ob Evropskem dnevu medgeneracijske solidarnosti.
Pokazati stanovalcem doma da niso sami
10
NE
Slovenska filantropija
Zavarovalna skupina Sava, DSO Metlika
Marjeta Lužnik
069 954 197
marjeta.luznik@filantropija.org
www.filantropija.org
S sprehodi nad osamljenost
Metlika (Božakovo)
Jugovzhodna Slovenija
10.4.2021
od 9.00 do 12.00 ure
ranljive skupine
medsosedska pomoč
Odpravili se bomo na sprehod po učni poti okoli vasi Božakovo. V središču vasi kjer bo start vas bo čakala stojnica, tu vam bomo razdelili vodo in vas opremili z zemljevidom poti. Lahko se boste odpravili po krajši ali daljši poti, odvisno od vaših zmogljivosti. Oblikovali bomo manjše skupine, do največ 10 oseb. Na voljo bo tudi vodička, ki vam bo ob poti predstavila znamenitosti. Na poti vas bodo čakale tri različne stojnice, kjer bomo delili informacije o naših programih. Čaka pa vas tudi presenečenje, tako na začetku kot tudi na koncu poti. Zaradi lažje organizacije prosimo, če se na sprehod prijavite.
Namen akcije je druženje, pogovor, povabiti s seboj osebe, ki so osamljene in jim tako popestriti dan.
10-15
DA
Slovenska filantropija - Hiša Sadeži družbe Metlika
ŠENT Metlika, Društvo upokojencev Metlika
Vesna Petric
051785217
vesna.petric@filantropija.org
https://www.facebook.com/HSDMetlika
Osrečimo starostnika z lončnico
Novo mesto
Jugovzhodna Slovenija
7. 5. 2021
Ves dan
ranljive skupine
medgeneracijske aktivnosti
Zaposleni Zavarovalne skupine Sava bodo doma v krogu družine posadili lončnice, otroci bodo narisali risbice, zapisali bodo sporočila za stanovalce doma in z darili razveselili starostnike ob Evropskem dnevu medgeneracijske solidarnosti.
Pokazati stanovalcem doma da niso sami
80
NE
Slovenska filantropija
Zavarovalna skupina Sava, DSO Novo mesto
Marjeta Lužnik
069 954 197
marjeta.luznik@filantropija.org
www.filantropija.org
Očistimo Kočevsko 2021
občini Kočevje in kostel
Jugovzhodna Slovenija
27.3.2021 (rezervni termin 10.4.2021)
9.00 - 13.00
narava
čistilna akcija
Na območju občin Kočevje in Kostel bo organizirana čistilna akcija, ki bo združila do 1000 prostovoljcev. Ti bodo na ta dan in tudi v tednu pred in po organizirani akciji pristopili k odstranjevanju odpadkov predvsem iz obcestnega sveta. Po vaseh bodo vzpostavljena zbirna mesta, kjer bodo prostovoljci prejeli potrebne vrečke in rokavice. Komunala Kočevje bo poskrbela za odvoz zbranih odpadkov v zbirni center.
Namen čistilne akcije je združiti prostovoljce in ljubitelje čiste narave, pobrati odpadke ob cestah ter osveščati širšo javnost, da odpadki ne sodijo v naravo.
1000
DA
Komunala Kočevje, d.o.o.
Občina Kočevje, ZGS, Zavod Kočevsko
Saša Kljun
01/ 89 50 340
sasa.kljun@komunala-kocevje.si
https://www.facebook.com/komunalakocevje
Od jutranje telovadbe "1000gibov"do vsakodnevnih druženj!
razpršeno naselje pri Dobrniču - vinogradniška gora na Liscu
Jugovzhodna Slovenija
od marca 2021 naprej
8.00 - 8.30 ure
šport in rekreacija
športna aktivnost
Jutranja telovadba po metodi "1000 gibov" zunaj na prostem. Razgibajo se vse mišične skupine in sklepi od dlani do podplatov. Vaje so enostavne in ne potrebujete nobenih pripomočkov. Spoznali boste zanimive in srčne ljudi s katerimi se boste družili tudi zunaj jutranje telovadbe.
Redno jutranje razgibavanje in druženje.
2-3
DA
Društvo Šola zdravja
-
Neda Galijaš
059 932 066
nedasolazdravja@gmail.com
https://solazdravja.com/skupine-po-obcinah/
Od jutranje telovadbe "1000 gibov" do vsakodnevnih druženj
Šentrupert
Jugovzhodna Slovenija
od marca 2021 naprej
7.30 - 8. ure
šport in rekreacija
športna aktivnost
Jutranja telovadba po metodi "1000 gibov" zunaj na prostem. Razgibajo se vse mišične skupine in sklepi od dlani do podplatov. Vaje so enostavne in ne potrebujete nobenih pripomočkov. Spoznali boste zanimive in srčne ljudi s katerimi se boste družili tudi zunaj jutranje telovadbe.
Redno jutranje razgibavanje in druženje.
10
DA
Društvo Šola zdravja
-
Neda Galijaš
059 932 066
nedasolazdravja@gmail.com
https://solazdravja.com/skupine-po-obcinah/
Od jutranje telovadbe "1000 gibov" do vsakodnevnih druženj tudi preko zooma
zoom - na daljavo - povezava: https://us02web.zoom.us/j/83671090202?pwd=NXl2RVI2ajJ5OGRTMkJ5eFVJUitwQT09
Jugovzhodna Slovenija
od aprila 2021 do preklica
8.00 - 8.30 ure
šport in rekreacija
športna aktivnost
Jutranja telovadba po metodi"1000 gibov". Če se nam slučajno zgodi začasna prepoved druženja in rekreiranja na prostem, potem imamo še vedno zoom telovadbo, ki je še vedno aktivna in vsako jutro od ponedeljka do petka ob 8. uri, vas na tej povezavi čaka Eva Jeza, mag. kineziologije, ki bo z vami pol ure telovadila in se lahko vedno še kaj pogovorite. Povezava je vsak dan ista: https://us02web.zoom.us/j/83671090202?pwd=NXl2RVI2ajJ5OGRTMkJ5eFVJUitwQT09
Redno jutranje razgibavanje in druženje na daljavo.
do 500
DA
Društvo Šola zdravja
-
Eva Jeza
041 845 648
drustvo.sola.zdravja@gmail.com
https://solazdravja.com/skupine-po-obcinah/
Gibanje nas povezuje
zoom - povezava: https://us02web.zoom.us/j/86711176621?pwd=Z2h4bFhyRHRhWVhXWDR4TkczNWJCUT09
Jugovzhodna Slovenija
10. 4. 2021
9.00 - 10.30
zdravje
športna aktivnost
Druženje v jutranjih skupinah, poleg telovadbe je zelo pomembno za posameznika. Da nam zjutraj nekdo reče "dobro jutro", da nas pozdravi, da lahko poklepetamo, spijemo kavico (ko ne veljajo ukrepi vlade), da lahko izmenjavamo semena, svoje izdelke z vrta (solato in podobno), da smo dnevno v stiku z občani, z lokalnimi dogodki. Vabimo vas na druženje in spoznavanje, vmes bomo tudi telovadili. Čim več nas je - bolj razgibano in veselo bo!
Zoom povezava: https://us02web.zoom.us/j/86711176621?pwd=Z2h4bFhyRHRhWVhXWDR4TkczNWJCUT09
Ozaveščanje ljudi o tem kako zdravo živeti in se lepo imeti.
do 500
DA
Društvo Šola zdravja
-
Neda Galijaš
059 932 066
drustvo.sola.zdravja@gmail.com
https://solazdravja.com/2021/03/30/12-dan-za-spremembe-gibanje-nas-povezuje-10-4-2021-ob-9-00-na-zoomu/