Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, je humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu vse od leta 1992. Naši programi so usmerjeni v dvig kvalitete bivanja v skupnosti in v zagovorništvo socialno šibkejših.  Osrednja dejavnost je promocija prostovoljstva, saj verjamemo, da lahko s prostovoljstvom vsi prispevamo k boljši in bolj strpni družbi, ki temelji na spoštovanju vseh, ne glede na osebne in življenjske okoliščine.  Ponujamo usposabljanja za prostovoljce, mentorje in organizatorje prostovoljstva. Vrednote, ki jih zagovarjamo, so: solidarnost, spoštovanje soljudi in narave, strpnost, enakopravnost in enake možnosti za vse. Različne aktivnosti združujemo v programskih enotah, ki delujejo znotraj Slovenske filantropije.

Prepričani smo, da smo za življenje v naši skupnosti odgovorni vsi, in si želimo, da bi se tega vsi tudi zavedali,  zato je naše delo usmerjeno v ozaveščanje in informiranje, zagovorništvo in povezovanje.  S svojimi programi vstopamo na področja, ki jih državne institucije še ne pokrivajo ali jih ne pokrivajo  dovolj, jih je pa z dodatnim angažiranjem ljudi – prostovoljcev – mogoče bistveno izboljšati. Takšna področja so:

  • pomoč beguncem, otrokom in mladim migrantom,
  • pomoč brezdomcem in drugim osebam brez zdravstvenega zavarovanja pri zagotavljanju zdravstvenih storitev,
  • zagovorništvo pravic migrantskih delavcev,
  • vzpostavljanje medgeneracijskega sodelovanja
  • in drugo.

Z razslojevanjem družbe je žal vse več področij, pri katerih je angažiranje ljudi nujno potrebno za zagotovitev vrednot pravične družbe.

Naša vizija je prijazna in varna družba, ki v partnerskem sodelovanju vseh, državnih institucij in neprofitnih organizacij, ter  s prostovoljskimi  aktivnostmi ljudi,  ponuja varno okolje vsem, tudi tistim, ki zaradi kakršnih koli okoliščin sami ne zmorejo zagotoviti kvalitetnega bivanja zase in za svoje družine.

Podpiramo iniciative ljudi, ki so v skladu z vrednotami, ki jih zastopamo. Dobre prakse prenašamo prek projektov tudi v nekatere dežele v razvoju.

Slovenska filantropija se že 25 let aktivno odziva na družbene probleme, spodbuja in razvija prostovoljstvo ter medgeneracijsko sodelovanje, deluje na področju migracij, pomaga ogroženim in je glasna zagovornica človekovih pravic.