Priročnik ABC PROSTOVOLJSTVA V ŠOLAH

Prvi priročnik o prostovoljstvu, napisan prav za šole, vrtce in druge zavode v vzgoji in izobraževanju.

Na 152 straneh priročnika boste našli:

 • podlage za vzpostavljanje prostovoljstva na šolah, tudi Zakon o prostovoljstvu in Etični kodeks organiziranega prostovoljstva,
 • napotke za kakovostno organizirano prostovoljstvo v vzgoji in izobraževanju,
 • vzorce obrazcev za ureditev prostovoljstva v zavodu,
 • značilnosti dobrega mentorstva prostovoljcem,
 • izkušnje mentorjev prostovoljstva iz šolske prakse,
 • priložnosti za obvladovanje izzivov, ki se porajajo pri delu z otroki in mladimi, s prostovoljstvom.

Cena priročnika je 25,00 € za izvod z vključenim DDV.

RAZPRODANO.

Naročene priročnike pošiljamo tudi po pošti – v tem primeru je treba k ceni priročnika prišteti še stroške pošiljanja v višini 2,00 €.

Sadeži družbe – priročnik za izvajanje medgeneracijskih aktivnosti

Povezavi med generacijami ne moremo uiti, je pa dobro, da temeljijo na poznavanju, na sprejemanju in na medsebojnem razumevanju. In kanček tega, kako nadoknaditi te povezave, kadar začutimo, da jih življenje ne prinaša dovolj, ponujamo v našem priročniku. Kako narediti druženje med starejšimi in mladimi prijetno in hkrati poučno … Znanje smo črpali iz izkušenj s projekta Sadeži družbe in dela v medgeneracijski Hiši Sadeži družbe.

Sadeži družbe - priročnik za izvajanje medgeneracijskih aktivnosti

Prosta volja je najbolja

Kdaj si nazadnje srečal Kekca? Vem vem, težko je, ker nima veliko časa. Kekec je prostovoljec …

Prelistaj knjižico, ki jo je napisala Saša Eržen in ilustriral Silvan Omerzu.

 

Prosta volja je najbolja

2. Slovenski kongres prostovoljstva

Knjiga 2. Slovenski kongres prostovoljstva je zbornik prispevkov s kongresa v Mariboru. Raznolikost prispevkov odraža pestrost avtorjev, ki so sodelovali na samem kongresu. Avtorji tako v svojih prispevkih razmišljajo o prostovoljstvu na teoretičen in praktičen način. Vsi pa si prizadevajo razširjati prostovoljsko delo, zavzemajo se za ureditev njegovega pravnega statusa tudi izven socialnega varstva.

 • Uredila: Tatjana Samec
 • Izdajatelja in založnika: Slovenska filantropija in Socialna zbornica Slovenije
 • Leto izida: 1999
 • Kraj izida: Ljubljana
 • Število strani: 128

3. slovenski kongres prostovoljstva

3. Slovenski Kongres prostovoljstva je zbornik prispevkov s kongresa v Ljubljani. V svojih prispevkih avtorji razmišljajo o razvoju prostovoljskega dela od zadnjega kongresa naprej.

 • Uredila: Tatjana Samec
 • Izdajatelj: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
 • Leto izida: 2001
 • Kraj izida: Ljubljana
 • Število strani: 275

Izbrani prispevki IV., V. in VI. Slovenskega kongresa prostovoljstva

Dolgo pričakovan zbornik Slovenskih kongresov prostovoljstva je končno ugledal luč sveta. V njem so zbrani prispevki Slovenskih kongresov iz zadnjih let: 2003 – Novo mesto, 2006 – Sežana in 2008 – Bled. Zbornik je za enkrat na voljo le v elektronski obliki.

Izbrani prispevki slovenskih kongresov prostovoljstva
(pdf)

Prostovoljno delo včeraj, danes in jutri

Prostovoljno delo včeraj, danes in jutri prikazuje prerez organiziranega prostovoljnega dela na področju dela z ljudmi pri nas skozi zadnje obdobje.

 • Uredila: Tomo Martelanc in Tatjana Samec
 • Izdajateljica: Slovenska filantropija
 • Leto izida: 2000
 • Kraj izida: Ljubljana
 • Število strani: 253

Starejši o nasilju nad starejšimi v slovenski družini

Starejši o nasilju nad starejšimi v slovenski družini sistematično opisuje družino, nasilje nad starejšimi, nasilje nad starejšimi v družini, ponuja mož ne rešitve problema in zgodbe iz življenja starejših v Sloveniji. V prilogi najdete tudi torontsko Deklaracijo o preprečevanju nasilaj nad starejšimi na svetvoni ravni in Poziv svetovne mreže za preprečevanje nasilja nad starejšimi.

 • Uredila: Mateja Kožuh Novak
 • Izdajatelja: Slovenska filantropija in Zveza društev upokojencev Slovenije
 • Leto izida: 2005
 • Kraj izida: Ljubljana
 • Število strani: 188

Prostovoljno delo pri varovanju zdravja in v zdravstvu

Prostovoljno delo pri varovanju zdravja in v zdravstvu je knjiga o prostovoljskem delu na socialnem področju, vlogi nevladnih in prostovoljskih organizacij pri promociji in varovanju zdravja, prostovoljskem delu v bolnišnicah in socialnih zavodih …

 • Avtor: Anica Mikuš Kos s skupino soavtorjev
 • Izdajateljica: Združenje Slovenska fondacija (predhodnica Slovenske filantropije)
 • Leto izida: 1997
 • Kraj izida: Ljubljana
 • Število strani: 180

Prostovoljno delo v šolstvu

Prostovoljno delo v šolstvu podrobno predstavlja, zakaj je prostovoljsko delo v šolah pomembno in koristno, kaj s tem pridobi šola, predvsem pa učenci, kako sploh organizirati prostovoljsko delo v šolah, kateri projekti prostovoljskega dela že potekajo na slovenskih osnovnih in srednjih šolah.

 • Avtor: Anica Mikuš Kos s skupino soavtorjev
 • Izdajateljica: Združenje Slovenska filantropija
 • Leto izida: 1998
 • Kraj izida: Ljubljana
 • Število strani: 219

Odprimo poti k sočloveku: izkušnje skupin za medsebojno sosedsko pomoč

Odprimo poti k sočloveku: izkušnje skupin za medsebojno sosedsko pomoč je knjiga o prostovoljskem delu starejših. Različne avtorice so v uvodu predstavile svoje videnje prostovoljskega dela, predvsem prostovoljskega dela starejših. V knjig je podrobno predstavljen projekt Razvoj loklane skupnosti s prostovoljskim delom starejših – za kvalitetnejšo starost.

 • Urednica: Mateja Kožuh Novak
 • Izdajateljica: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
 • Leto izida: 2004
 • Kraj izida: Ljubljana
 • Število strani: 206

Naučimo se poslušati – prostovoljno delo starih za stare

Naučimo se poslušati – prostovoljno delo starih za stare je knjiga, ki prispeva k izboljšanju življenja starejših in starih oseb. Knjiga tako govori o različnih vidikih staranja, o prostovoljskem delu starejših in prostovoljskem delu za starejše o strateških usmeritvah države na področju varstva starih do leta 2005 …

 • Uredila: Maja Kersnik Bergant
 • Izdajateljica: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
 • Leto izida: 1999
 • Kraj izida: Ljubljana
 • Število strani: 141

Prostovoljci in socialna izključenost otrok

Prostovoljci in socialna izključenost otrok je knjižica, ki svojo vsebino črpa iz projekta »Delovanje prostovoljcev pri zmanjšanju posledic revščine in socialne izključenosti pri otrocih«. Namen tega projekta je opozoriti na vprašanja izključevanja in revščine pri otrocih v Sloveniji ter posredovati koristne ideje in izkušnje, s katerimi lahko civilna družba zmanjšuje socialne neenakosti. Knjižica govori še posebej o možnostih organiziranega delovanja prostovoljcev in prostovoljk.

 • Uredila: Marinka Smodiš
 • Izdajatelja: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva in WHO kolaborativni center za duševno zdravje otrok pri Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše
 • Leto izida: 2001
 • Kraj izida: Ljubljana
 • Število strani: 100

Prostovoljci in varovanje duševnega zdravja otrok

Prostovoljci in varovanje duševnega zdravja otrok je zbornik prispevkov o prostovoljskem delu in njegovi organiziranosti, še posebej organiziranosti prostovoljskega dela na področju duševnega zdravja. V knjigi so opisani tudi primeri dobre prakse iz Slovenije in tujine.

 • Avtor: Anica Mikuš Kos s skupino soavtorjev
 • Izdajatelj: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
 • Leto izida: 2002
 • Kraj izida: Ljubljana
 • Število strani: 336

ABC prostovoljstva – priročnik za mentorje

Mentorstvo nas velikokrat postavi pred zanimiva vprašanja. Z izzivi se srečujemo že pri pridobivanju prostovoljcev, še več pa pri ohranjanju motivacije prostovoljca in v iskanju primerne zahvale. V pomoč pri opravljanju častnega, a odgovornega dela smo za vse mentorje prostovoljcev na Slovenski filantropiji skupaj z drugimi organizacijami pripravili priročnik za mentorje.

Avtor: Alenka Blazinšek, Alenka Oblak, Jože Gornik, Primož Jamšek, Sašo Kronegger, Tereza Novak, Rafo Pinosa

Izdajatelj: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
Leto izida: 2008, III. izdaja maj 2014
Kraj izida: Ljubljana
Število strani: 98

ABC prostovoljstva – priročnik za mentorje
(pdf)