NAZIV-AKCIJE
kraj
regija
datum
trajanje
podrocje
vrsta
opis
namen
sodelujoci
organizator
organizacije
oseba
Telefon
email
web
DAN ZA SPREMEMBE V ČRNI NA KOROŠKEM 2020
CENTER 101, 2393 ČRNA NA KOROŠKEM
Koroška regija
19.9.2020
9.00 - 13.00
Zdravje in dobro počutje
Čistilna akcija
Ob 9.00 uri se bomo zbrali v centru Črne, kjer se bomo po jutranjem okrepčilu skupaj odpravili na pohod na Trim stezo ter ob prijetnem druženju izvedli čistilno akcijo na poti.
Medsebojno druženje, skrb za okolje v katerem živimo in prispevek k bolj urejeni lokalni skupnosti
50 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Občina Črna na Koroškem
Društva v občini in posamezniki krajani
Lucija Pušnik
02 87 04 812
lucija.pusnik@crna.si
www.crna.si; www.facebook.com/obcinacrna.nakoroskem
Vzemi si minuto za delo, druženje in naravo!
DOM HMELINA, dom za starejše občane d.o.o., Koroška cesta 67 a, 2360 Radlje ob Dravi
Koroška regija
19.09.2020
9:00-13:00
Zdravje in dobro počutje
Medgeneracijske aktivnosti
Zaposleni bomo v soboto, kot prostovoljci skupaj s stanovalci urejali park Doma in se družili. Druženje bomo popestrili z igranjem družabnih in športnih iger. Naše druženje bomo zaključili s piknikom v parku Doma.
Polepšati dan stanovalcem in ureditev domskega parka.
30
Dom Hmelina d.o.o.
/
Janja Ramšak
031- 353-312
janja.ramsak@domhmelina.si
www.domhmelina.si in facebook profil
BOOM LIVING ROOM vol.8 - Ne prepuščaj se toku, SPREMINJAJ tudi TI! -
Partizanska pot 12, 2380, Slovenj Gradec (dvorišče HUB-a)
Koroška regija
19.9.2020
19.00 - 00.00
Mir, pravičnost in močne institucije
Prireditev/predstava/flas mob
Dogodek, ki bo potekal 19. septembra, nastaja v organizaciji društev DNEVNA SOBA STUDIO, raum AU, Špajz, MAD, FLOW RAMPS, v sodelovanju z Mestno občino Slovenj Gradec in s pomočjo prostovoljcev.

Na dogodku bodo mladi kreativci predstavili svoja avtorska dela, ki spodbujajo sodelovanje, mir in pravičnost ter opolnomočenje NVO.

Avtorji: Marko Night-M Marin, Dunja Vrhovnik, Adam Velić in Miha Starovastnik - TURTLE, Gorazd Čekon - Čiko, Kevin Rozman - SCOUT, Grega Rutnik Miškovič - GREX, Ivan Razbornik - IVČ in Matjaž Skrivarnik Rus - RUSI.
Produkcija: Žan Bukovnik - MR B, Marko Vukić - NEONGEE BEATZ, Aljaž Grohar - TRAXSTA BEATZ, David Habegger - ULTIMA SOUND, Emir Husanovič - EMIR BEATZ, Alin Puscas - DALLAS PRODUCTION in Marko Night-M Marin.
Namen dogodka je spodbuditi sokrajane k aktivni participaciji v lokalni skupnosti, pri čemer prikazujemo različne možnosti udejstvovanja že s samim dogodkom, ki poteka na decentralizirani coni Slovenj Gradca. Tudi plata, ki bo predstavljena na dogodku, je nastala v stari, "odpisani" komunali, ki je danes prav zaradi proaktivnega dela nevladnikov, dom 14 NVO, ki skupaj tvorijo habitat za razvoj nevladne profesionalne kulturne dejavnosti. In nenazadnje, dogodek spodbuja kreativnost, ki je motor razvoja, brez katerega tonemo v stagnacijo in družbeni razkroj.
15 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
DNEVNA SOBA STUDIO in raum AU
Špajz, MAD, FLOW RAMPS, Mestna občina Slovenj Gradec
Urška Čerče
040355381
urskacerce@raumau.eu
https://www.facebook.com/raumau/
Pustimo čisto sled
Prevalje, Mežica
Koroška regija
19.9.2020,21.9.2020, 28.9.2020
19.9.2020 od 9.00 do 12.00 ,21.9.2020 od 9.30 do 11.00, 28.9.2020 od 10.30 do 12.00
Partnerstva za doseganje ciljev
Osveščevalna akcija
V okviru naše akcije bomo v občini Prevalje izpeljali Dan za spremembe, kjer bomo povezali društva in prostovoljce v občini, kateri bodo vsak na svojem področju opravljali čistilne in urejvalne aktivnosti na področju celotne občine Prevalje. Na Društvu Altra izvedli predavanje na temo ločevanja odpadkov. V zadnjem času je varovanje okolja nuja. Posledice človekovega delovanja se vedno bolj kažejo na okolju in vplivajo na kakovost našega življenja. Ravno zato je eden od prvih korakov k reševanju obremenjevanja okolja ločeno zbiranje odpadkov. Ločevanje odpadkov je podlaga za izvajanje nadaljnjih postopkov recikliranja oz. predelave odpadkov. S predavanjem želimo ljudi ozavestiti in še dodatno informirati o pomembnosti ločevanja odpadkov.
Poleg predavanja pa bomo v okviru akcije organizirali tudi ogled čistilne naprave v Mežici, kjer se bomo seznanili s pomenom čiščenja odpadnih voda, procesom čiščenja in nadaljnjo predelavo ostankov iz procesa čiščenja.
Glavni cilj je spremeniti odnos ljudi do odpadkov ter zmanjšati količino nastalih odpadkov. Akcija ozaveščanja in izobraževanja ima namen, da bi bil učinek delovanja čim večji.
100 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Društvo Občina Prevalje in Altra - Odbor za novosti v duševnem zdravju, enota Prevalje, Trg 31
JKP Log Prevalje, Petrol, društva in Krajevne skupnosti Občine Prevalje
Boštjan Gorenšek, podžupan občine Prevalje, Nina Sušnik Vrečič, strokovna delavka Društva Altra
030 646 080
nina.susnikvrecic@altra.si
prevalje.si, https://www.facebook.com/drustvoaltra/
Spreminjamo Ravne
Ravne na Koroškem (okolica mesta)
Koroška regija
19.9.2020, 22.9.2020
7.00 do 15.00
Zdravje in dobro počutje
Čistilna akcija
Čistilna akcija.
Spreminjajmo Ravne. Zdrav slog življenja.
Poligoni, predstavitev Picikl košte.
Mestno kolo.
Osveščanje ljudi o pomembnosti okolja, načinu zdravega življenja, posledicah alkohola.
100 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Občina Ravne na Koroškem
Mladinski svet Ravne na Koroškem, NIJZ Ravne, društva in javni zavodi v občini
Danica HUDRAP, Vojko BELAJ
(02) 82 16 013, (02) 82 16 020
danica.hudrap@ravne.si
https://www.ravne.si/
Kolesarimo za 3. razvojno os
Šentrupert-Velenje-Slovenj Gradec-Dravograd-Ravne na Koroškem
Koroška regija
19. 9. 2020
9:00 - 15:00
Industrija, inovacije in infrastruktura
Športne aktivnosti in rekreacija
Skupina kolesarjev bo s transparentom prekolesarila relacijo Šentrupert - Ravne na Koroškem.
Opozoriti na nujnost izgradnje 3. razvojne osi in s tem enake možnosti za Korošce.
10 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Mladinski svet Ravne na Koroškem (Mladinska iniciativa za 3. razvojno os)
/
Aljaž Verhovnik
031 452 778
ms.ravne@gmail.com
www.hitronakorosko.si
Dobro za nas in za okolje
Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi
Koroška regija
18.9.2020
10.30 - 12.30
Podnebni ukrepi
Čistilna akcija
Zaposleni na Zavodu Slokva (tako v Slovenj Gradcu kot v Radljah ob Dravi) se bomo skupaj s prostovoljci sprehodili do bližnjega hriba in med potjo pobirali odpadke ki jih bomo nato sortirali in odvrgli v ustrezne zabojnike.
Čista okolica in zdravo telo
20 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
zaposleni na Zavodu Slokva so.p.,
/
Anita Navotnik
040 876 053
anita.navotnik@slokva.si
www.slokva.si