Tereza Novakuniv. dipl. filozofinja, nekdanja izvršna direktorica
S korporativnim prostovoljstvom ustvarjamo nove vezi med ljudmi in med organizacijami, ki so za razvoj družbe zelo pomembne. Dobra družba pomeni okolje, v katerem znamo sodelovati javni in gospodarski sektor ter organizacije civilne družbe in s korporativnim prostovoljstvom vzpostavljamo nove poti sodelovanja. Te so pomembne in bogatijo tako nevladne organizacije kot podjetja, ki vstopajo v svet, s katerim dnevno nimajo stika.

Organiziranje prostovoljskega programa zaposlenih znotraj podjetja je lep pokazatelj družbeno odgovornega poslovanja. Način, na katerega podjetje organizira prostovoljsko delo svojih zaposlenih je odvisen od organizacijske kulture podjetja, prioritet, resursov, vrste poslovanja, velikosti podjetja, lokalne skupnosti, v kateri podjetje deluje in želja vodstva podjetja. V Sloveniji prostovoljsko delo določa Zakon o prostovoljstvu, ki opisuje pogoje opravljanja organiziranega prostovoljstva, pravice in obveznosti prostovoljcev in prostovoljskih organizacij ter vlogo države, lokalnih skupnosti, prostovoljskih in nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju prostovoljstva. Pravni subjekti se v prostovoljstvo lahko vključujejo kot organizatorji prostovoljskih storitev skozi aktivnosti njihovih zaposlenih. Dobro zastavljen, voden in mentoriran prostovoljski program vpliva pozitivno na vse deležnike programa:

  • Dviguje zadovoljstvo zaposlenih (vpliv na znanja in veščine, povezanost z ekipo in okolico, pozitiven vpliv na zdravje, izboljšana produktivnost, grajenje občutka solidarnosti in koristnosti, odkrivanje novih sposobnosti, novih tehnik v reševanju problemov izven cone udobja, jačanje vezi med zaposlenimi, ustvarjanje pristnih, iskrenih odnosov …)
  • Gradi pozitivno prepoznavnost podjetja (jačanje ugleda podjetja, neposreden pozitiven vpliv na družbo in okolje, prepoznavnost v lokalni skupnosti, kreiranje trdnih vezi med podjetjem in skupnostjo, potrditev usmerjenosti podjetja …)
  • Izpolnjuje potrebe skupnosti/družbe (neposreden odgovor na potrebe okolja, vzpostavljanje možnosti plodnih sodelovanj med podjetji in skupnostmi, jačanje vezi med gospodarstvom in družbo, izboljševanje razmer v skupnosti in uslug, ki jih skupnost nudi uporabnikom …)

Pretekle korporativne prostovoljske akcije

Korporativna prostovoljska akcija s podjetjem Cargo partner

Zaposleni podjetja Cargo partner so se tokrat skupaj z nami odpravili v Center Korak za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo.

Korporativna prostovoljska akcija s podjetjem Pfizer

Prejšnji mesec smo v sodelovanju z zaposlenimi podjetja Pfizer, Občino Ig in Krajinskim parkom Ljubljansko barje izvedli akcijo odstranjevanja invazivnih rastlin.

Korporativna prostovoljska akcija s podjetjem Glovo

Ta teden so se z nami družili zaposleni podjetja Glovo, ki so se odločili, da uporabnikom v našem Dnevnem centru za migrante nekoliko popestrijo hladnejše deževne dni.

Marko Jazbecpredsednik uprave pozavarovalnice Sava Re
Sava Re, skupaj z odvisnimi družbami, ki tvorijo Zavarovalno skupino Sava, podpira korporativno prostovoljstvo. Največji prostovoljski projekt je Dan Save Re, v katerem sodelujejo zaposleni vseh članic skupine. Aktivnosti v katerih se povežemo z lokalnimi organizacijami in društvi so posvečene depriviligiranim skupinam ljudi in posameznikom družbe v obliki medgeneracijskega druženja in v izvajanju prenovitvenih in pomožnih del katere želimo izvajati tudi v prihodnje. Menimo, da z vključevanjem zaposlenih v tovrstne projekte pomembno pomagamo lokalnim skupnostim in hkrati gradimo zavedanje o pomembnosti družbeno odgovornega ravnanja in prostovoljstva pri vseh zaposlenih. Odziv zaposlenih in predvsem zunanjih organizacij, katerim pomagamo je vedno pozitiven in sprejet z navdušenjem. Cilj, z osebnim doprinosom pomagati pomoči potrebnim in s tem krepiti zavedanje o pomembnosti trajnostne naravnanosti pri zaposlenih, je zagotovo vsako leto dosežen.

Pomembno je, da vodstvo podjetja izbere način, ki je zaposlenim blizu ter da je program skrbno zastavljen in moderiran – le tako je lahko učinkovit in uspešen.

Obstaja mnogo načinov korporativnega prostovoljenja:

  • Podajanje specifičnih znanj (zaposleni ponudijo znanje in izkušnje s področja svojega dela – bodisi na enkratnem dogodku, bodisi redno skozi daljše časovno obdobje)
  • Družabništvo (zaposleni se vključijo v skupnost ter z druženjem in sodelovanjem v vsakodnevnih aktivnostih ranljivim skupinam popestrijo vsakdan)
  • Delovne akcije (ekipa zaposlenih ureja okolico, prostore, čisti, barva, obnavlja, prenaša, izdeluje….bodisi samostojno, bodisi skupaj z uporabniki)


Slovenska filantropija redno organizira različne korporativne prostovoljske akcije za številna podjetja. V našo mrežo prostovoljskih organizacij je vključenih več kot 1800 organizacij, s katerimi redno sodelujemo. Dobro poznavanje razmer v družbi, redni stiki z velikim številom slovenskih nevladnih organizacij in dolgoletne izkušnje na področju prostovoljstva zagotavljajo kvalitetno organizacijo in izvedbo prostovoljskih akcij, ki pozitivno vplivajo na vse deležnike.

Želite organizirati korporativno prostovoljsko akcijo?

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor