K dobremu sožitju mladih na Kosovu

DRŽAVA, V KATERI SE IZVAJA PROJEKT: Kosovo
PARTNERSKA ORGANIZACIJA V DRŽAVI: QPEA – Center za razvoj izobraževanja
TRAJANJE PROJEKTA: 2011 – 2013
NAMEN PROJEKTA: Preprečevanje medvrstniškega nasilja v šolah in razvijanje dobrih medetničnih odnosov med mladimi na Kosovu. V projekt so vključena področja Kosova z mešano populacijo: Prizren, Ferizaj, Lipljan. To so področja, kjer poleg albanske etnične skupine živijo tudi manjšine. V okviru projekta poteka usposabljanje učiteljev za vzgojno in psiho-pedagoško delovanje s katerim se preprečuje medvrstniško nasilje, razvijajo dobri odnosi, strpnost in solidarnost med učenci ter implementacija teh načel v šolski prostor. Projekt razvija prostovoljno delo v otrok in mladih v vključenih šolah načina za prosocialno vedenje in mlade hkrati opolnomoči za diseminacijo stališč in odnosov, ki izražajo strpnost in spoštovanje do drugih skupin in vodijo k sodelovanju.
FINANCERJI PROJEKTA: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Slovenska filantropija in QPEAMRS