Namen projekta je pregledati obstoječe politike na ravni EU in nacionalnih ravneh, ki spodbujajo vključevanje mladih z manj priložnostmi skozi prostovoljstvo; na podlagi ugotovitev oblikovati priporočila za povečevanje socialne vključenosti mladih z manj priložnostmi preko prostovoljstva in razviti orodje za merjenje vpliva prostovoljstva na socialno vključenost; preskus orodja.

Video o učinkih prostovoljstva na mlade z manj priložnostmi (krajša različica)

Video o učinkih prostovoljstva na mlade z manj priložnostmi

NOSILEC PROJEKTA: Volonterski centar Osijek

PARTNERJI: Frivilligcenter og Selvhjaelp Danmark, Centre européen du volontariat, Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, Volunteer Ireland

KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Tjaša Arko,  tjasa.arko@filantropija.org. 

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 2. 2018 – 31. 7. 2020 

FINANCER PROJEKTA:  Erasmus+

Slovenska filantropija