Namen medgeneracijskega programa je spodbujanje tesnejšega povezovanja in sodelovanja med generacijami.

 

V okviru medgeneracijskega programa izvajamo dva programa:

  • Sadeži družbe,
  • vzpostavljanje medgeneracijskih skupnostnih centrov Hiše Sadeži družbe.

Program izvajamo od leta 2006, ko smo začeli koordinirati projekt Sadeži družbe. Namen projekta je spodbujanje sodelovanja in povezovanja osnovnih in srednjih šol z društvi upokojencev in drugimi prostovoljskimi organizacijami ter društvi, ki vključujejo starejše. Sadeži družbe je projekt ustvarjanja in krepitve vezi med mladimi in starejšimi, vzgoje v strpnost, solidarnost in medsebojno razumevanje. Temelj projekta je prostovoljsko delo mladih za starejše, ki živijo doma, in starejših za mlade. V projekt se lahko vključijo šole, društva in druge organizacije, ki želijo spodbuditi razvoj medgeneracijskega prostovoljstva.

Leta 2008 smo začeli z vzpostavljanjem medgeneracijskih skupnostnih centrov – Hiše Sadeži družbe. Prvi center smo odprli v Murski Soboti, drugega v Vipavi, v letu 2014 v Črnomlju in Žalcu, v letu 2015 center v Metliki in leta 2017 v Logatcu in Ljubljani. Medgeneracijski skupnostni centri so namenjeni vsem prebivalcem lokalne skupnosti, ciljno pa v njih izvajamo aktivnosti, ki spodbujajo sodelovanje med generacijami in medgeneracijsko učenje:  v obliki medgeneracijskih delavnic omogočamo prenos znanja med generacijami, skupne aktivnosti spodbujajo dialog in povezovanje med generacijami, kvalitetno preživljanje prostega časa in druženje pa spodbujata socialno vključevanje starih in mladih. HSD_prezi

AKTUALNI PROJEKTI IZ PROGRAMA Medgeneracijsko sodelovanje
V kategoriji ni vnešenih projektov.