Medgeneracijski skupnostni centri Hiše Sadeži družbe so namenjeni vsem prebivalcem lokalne skupnosti, ciljno pa v njih izvajamo aktivnosti, ki povezujejo med seboj različne generacije.

Programi, ki jih izvajamo v centrih odgovarjajo na potrebe ljudi v lokalnih skupnostih. Gre za program, ki ohranja in dviguje kakovost življenja starejših, otrok in mladih, breposelnih, ranljivih družin in drugih ranljivih skupin. Program spodbuja vključenost v socialno okolje, preprečuje osamljenost in izoliranost, širi socialne mreže, povezuje generacije in spodbuja solidarnost med njimi ter spodbuja medgeneracijsko prostovoljstvo.

Kratka predstavitev (pdf)

Video predstavitev (kliknite na sliko):

Aktivnosti medgeneracijskih centrov:

 • dnevne medgeneracijske aktivnosti
 • neformalno druženje in srečevanje
 • razvoj in promocija medgeneracijskega prostovoljstva
 • podpora posameznikom in družinam, ki se znajdejo v stiski
 • izobraževanje in osveščanje s področja preprečevanja socialnih stisk
 • svetovanje in informiranje, skupine za samopomoč, zagovorništvo, telefonsko svetovanje, razvoj novih storitev
 • medgeneracijsko učenje, ki spodbuja transfer znanja in izkušenj med generacijami v obe smeri
 • individualna učna pomoč
 • usposabljanja na temo komunikacije med generacijami
 • koordinacija aktivnosti med različnimi izvajalci na področju medgeneracijskega sodelovanja, izmenjava dobrih praks, mreženje in povezovanje
 • promocija medgeneracijskega sodelovanja.

V kolikor potrebujete dodatne informacije, se lahko obrnete na Barbaro Goričan: 01 433 51 06, 041 799 768 ali po elektronski pošti: barbara.gorican@filantropija.org