Mednarodna konferenca o staranju prebivalstva

Slovenska filantropija sodeluje na mednarodni konferenci o staranju prebivalstva, ki poteka 11. in 12. aprila na Brdu pri Kranju. Kot člani globalne mreže Help Age International smo sodelovali pri pripravi slovenskih komentarjev k pripravi SDG (trajnostnih razvojnih ciljev po 2015). Ti vključujejo tudi formulacijo “ljudje vseh starosti”, da bi bile politike razvoja usmerjene v vse starostne skupine in starejši ne bi bili spregledani, kot je bilo to v Milenijskih razvojnih ciljih do 2015.

Na konferenci bodo pregledali veljavne normativne okvire, izmenjali najboljše prakse in pogledali mednarodno odzivanje na staranje prebivalstva.

Menite, da izvajamo dobre projekte in bi radi postali naši podporniki? Podprite nas