Slovenska filantropija je z mednarodnim delovanjem začela kmalu po svoji ustanovitvi in sicer kot odziv na dogajanja na območju nekdanje Jugoslavije v 90-ih letih. Kmalu smo začeli svojo prakso in izkušnje iz Balkana prenašati tudi na druga z vojno ali drugače prizadeta območja, kot so severovzhodna Evropa, Severni Kavkaz, Bližnji Vzhod, podsaharska Afrika itn.

Vsi programi Slovenske filantropije so usmerjeni v mobilizacijo in krepitev lokalnih človeških virov, predvsem tistih, ki delajo z najbolj ranljivimi in pomoči potrebnimi skupinami. Uporabniki programov so večinoma predstavniki civilne družbe (nevladnih organizacij), strokovnjaki za psihično zdravje, šolski delavci in drugi relevantni akterji, ki ponujajo pomoč otrokom, starejšim, ženskam in drugim uporabnikom.

Poglavitni programi, ki jih izvajamo, se nanašajo na:

  • psihosocialna izobraževanja;
  • razvoj in promocija prostovoljnega dela;
  • izobraževanja s področja človekovih pravic in vzgoje za aktivno državljanstvo;
  • ozaveščanje in zagovorništvo pravic ranljivih skupin;
  • ekonomsko opolnomočenje depriviligiranih skupin;
  • globalno učenje.
Pasted into MEDNARODNO SODELOVANJE
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor