V okviru programa Migracije se ukvarjamo z različnimi vidiki sodobnih migracij. Posameznikom in skupinam migrantov, kot so prosilci za in osebe s priznano mednarodno zaščito (azil), otroci brez spremstva, nedokumentirani migranti in drugi migranti nudimo svetovanje, informiranje, psihosocialno in psihoterapevtsko pomoč ter zagovorništvo. Organiziramo različne aktivnosti za lažjo integracijo migrantov in beguncev v novo okolje kot so: seznanjane z lokalnim okoljem, organizacijami in institucijami ter navadami večinskega prebivalstva, pomoč pri urejanju dokumentacije, učenje slovenskega jezika, učne pomoči, družabne športne in kulturne aktivnosti in druge oblike pomoči pri integraciji. V naše programe vključujemo prostovoljce, ki jih tudi izobražujemo in jim nudimo mentorsko podporo.

Na sistemskem nivoju se zavzemamo za ustrezno zakonodajo in prakso na področju migracij v Sloveniji in Evropi. Zavzemamo se tudi za ustrezno zaščito otrok brez spremstva v Sloveniji ter za ustrezni dostop migrantov do zdravstvenega varstva in drugih javnih storitev. O vprašanjih, povezanih s sodobnimi migracijami in migranti, osveščamo širšo in strokovno javnost na posvetih, okroglih mizah in na drugih javnih dogodkih. Javnost osveščamo tudi na Festivalu migrantskega filma, ki ga od leta 2010 organiziramo vsako leto in je že prerasel okvire glavnega mesta. V Ljubljani in Mariboru smo vzpostavili dnevna centra za migrante, ki s stalnim naraščanjem uporabnikov dokazujeta, kako pomembno je izvajanje tovrstnih programov predvsem v večjih mestih.

IMG_0945

Vodja programa:
FRANCI ZLATAR,
franci.zlatar@filantropija.org

AKTUALNI PROJEKTI

ARHIV PROJEKTOV