V okviru programa Migracije se ukvarjamo z različnimi vidiki sodobnih migracij. Posameznikom in skupinam migrantov, kot so prosilci za in osebe s priznano mednarodno zaščito (azil), otroci brez spremstva, nedokumentirani migranti in drugi migranti nudimo svetovanje, informiranje, psihosocialno in psihoterapevtsko pomoč ter zagovorništvo. Organiziramo različne aktivnosti za lažjo integracijo migrantov in beguncev v novo okolje kot so: seznanjane z lokalnim okoljem, organizacijami in institucijami ter navadami večinskega prebivalstva, pomoč pri urejanju dokumentacije, učenje slovenskega jezika, učne pomoči, družabne športne in kulturne aktivnosti in druge oblike pomoči pri integraciji. V naše programe vključujemo prostovoljce, ki jih tudi izobražujemo in jim nudimo mentorsko podporo.

Na sistemskem nivoju se zavzemamo za ustrezno zakonodajo in prakso na področju migracij v Sloveniji in Evropi. Zavzemamo se tudi za ustrezno zaščito otrok brez spremstva v Sloveniji ter za ustrezni dostop migrantov do zdravstvenega varstva in drugih javnih storitev. O vprašanjih povezanih s  sodobnimi migracijami in migranti osveščamo širšo in strokovno javnost na posvetih, okroglih mizah in na drugih javnih dogodkih. Sodelujemo z  mediji, prav tako o sodobnih migracijah izobražujemo prostovoljce in strokovnjake. Javnost osveščamo tudi na Festivalu migrantskega filma, ki ga od leta 2010 organiziramo vsako leto in je že prerastel okvire glavnega mesta. V Ljubljani in Mariboru smo vzpostavili dnevna centra za migrante, ki s stalnim naraščanjem uporabnikov dokazujeta, kako pomembno je izvajanje tovrstnih programov predvsem v večjih mestih.

IMG_0945

Vodja programa:
FRANCI ZLATAR,
franci.zlatar@filantropija.org

AKTUALNI PROJEKTI

ARHIV PROJEKTOV

Slovenska filantropija