Prostori Slovenske filantropije v Ljubljani in Mariboru niso namenjeni samo reševanju akutnih življenjskih situacij uporabnikov, ampak predstavljajo tudi varno točko za vse migrante, prosilce za azil in osebe z mednarodno zaščito. Program Dnevni center za migrante v Ljubljani in Mariboru poteka vsak delovni dan med 10. in 18. uro.

Cilj programa je pomoč pri integraciji (tako jezikovni kot predvsem kulturni) v lokalno oz. slovensko okolje skozi organiziranje prostega časa.

Program pa ima še naslednje specifične cilje:

  • zagotavljanje varnega prostora za druženje in aktivno preživljanje prostega časa,
  • ohranjanje socialne aktivnosti prosilcev za azil kljub institucionalizirani oskrbi, oseb z mednarodno zaščito in drugih migrantov, ki so dolgotrajno brezposelni,
  • širjenje socialne mreže migrantov,
  • neformalno pridobivanje znanj in izkušenj uporabnikov,
  • zagotavljanje široko, uporabnikom prilagojeno ponudbo delavnic in predavanj,
  • povezovanje uporabnikov z lokalno skupnostjo in rušenje medsebojnih predsodkov.

V okviru programa so do sedaj potekale vrtičkarske, glasbene, dramske, pogovorne, mizarske in druge najrazličnejše delavnice. Naš uspeh merimo s številom tistih, ki pridejo k nam na kavo v trenutku, ko se počutijo osamljene ali tistih, ki odkrijejo ali krepijo svoje potenciale.