Program je del dolgoročnega prizadevanja Slovenske filantropije za izboljšanje situacije mladoletnih migrantov in migrantk, predvsem otrok brez spremstva, otrok prosilcev za azil in otrok beguncev. Za doseganje tega cilja je zelo pomembno, da imajo vsi otroci brez spremstva skrbnika/-co in po potrebi mentorja/-ico, ki otroka ščitita in varujeta, da se vsem mladoletnim migrantom/-kam kontinuirano nudi psihosocialna pomoč in podpora, da se jim omogoči kvalitetno preživljanje prostega časa in vključevanje v novo okolje. Prav tako je pomembno, da se jim omogoči opismenjevanje, vključevanje v tečaj slovenskega jezika, ter da se jim nudi pomoč pri učenju. Za izboljšanje situacije in obravnave teh otrok se je pokazalo kot nujno posredovanje pri strokovnih službah in državnih institucijah ter osveščanje tako strokovne kot drugih javnosti.

Otroci brez spremstva v Sloveniji

Kdo so in zakaj potujejo brez staršev?

Otroci brez spremstva so otroci, mlajši od 18 let, ki se nahajajo zunaj svoje matične države in so brez spremstva staršev oziroma zakonsko ali po običaju določenega skrbnika. Nekateri so popolnoma sami, drugi pa živijo s sorodniki ali drugimi odraslimi osebami.

Okoliščine, ki povzročijo, da otroci brez spremstva zapustijo svojo državo, so zelo različne. Svojo matično državo lahko zapustijo kot begunci zaradi strahu pred preganjanjem ali pomanjkanja varnosti zaradi kršitev človekovih pravic, oboroženih spopadov ali nemirov v njihovi državi, zaradi revščine in pomanjkanja ali zato, ker so ostali brez staršev oziroma so jih ti zavrgli. Prav tako pa lahko postanejo žrtve trgovine z ljudmi za namene spolnega ali drugega izkoriščanja. Ne glede na vzroke zapustitve svoje matične države so upravičeni do mednarodne zaščite, ki je zajeta v številnih univerzalnih in regionalnih pravnih aktih.

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor