Pri neposrednem delu s prosilkami in prosilci za azil, begunkami in begunci ter migrantkami in migranti različnih statusov si prizadevamo za individualno delo, tako da se za vsako uporabnico oz. vsakega uporabnika programa ter za vsako družino, koraki in smernice dela oblikujejo posebej. Obenem si prizadevamo tudi k spodbujanju razvijanja njihovih potencialov, jim nudimo podporo pri razvijanju njihovih talentov in znanj ter uporabo le-teh pri vključevanju v družbeno življenje.

Pomoč, ki jo nudimo:

 • pomoč pri spoznavanju vsakdanjega življenja v Sloveniji, iskanje in soustvarjanje možnosti za ureditev specifične življenjske situacije,
 • pomoč pri urejanju dokumentov in uveljavljanju pravic do socialnih transferjev,
 • psihosocialna pomoč,
 • pomoč pri spremstvu in dostopanju do zdravstvenih storitev in specialističnih ambulant,
 • pomoč pri vpisu v vrtce, šole in na fakultete,
 • pomoč pri iskanju nastanitve
 • pomoč pri iskanju zaposlitev, pri pisanju prošenj in življenjepisov
 • pomoč pri vključitvi v različna usposabljanja, predstavitev delovanja različnih organizacij in institucij,
 • pomoč pri vključevanju v športne aktivnosti,
 • zbiranje in prevzem donacijskih sredstev (oblačila, obutev, šolske potrebščine, gospodinjski pripomočki, pohištvo, …)

Učna pomoč

Ena ključnih stvari pri integraciji v novo okolje in družbo je znanje jezika, zato prosilcem za mednarodno zaščito, osebam s statusom begunca ter ranljivim migrantom drugih statusov, nudimo pomoč pri učenju slovenščine in angleščine. Pomoč pri učenju jezika izvajajo prostovoljke in prostovoljci. Ker je pri učenju velikega pomena osebni stik, prostovoljci nudijo učenje jezika individualno oziroma v manjših skupinah. Pri tem jim nudimo pomoč in podporo v obliki organiziranja mesečnih mentorskih sestankov, supervizije, delavnic in izobraževanja na teme učenja in migracij. Uporabnikom programa, ki so vključeni v izobraževalni sistem, s pomočjo prostovoljcev nudimo tudi učno pomoč na drugih področjih. Skupinsko učenje jezika prostovoljci nudijo tudi v vseh treh izpostavah azilnega doma, kjer izvajajo tudi različne aktivnosti (umetniške, športne, pogovorne skupine ipd).

 • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
 • WordPress CMS Checker
 • slot gacor