Namen zagovorništva je prispevati k lažjemu uveljavljanju pravic prosilcev za azil, beguncev in drugih migrantov, kar izvajamo tako na individualni kot tudi na sistemski ravni. Na sistemski ravni si aktivno prizadevamo za ustrezno zakonodajo in prakso na področju migracij. Sodelujemo pri pripravi zakonodajnih predlogov in komentarjev na predloge sprememb obstoječe zakonodaje z drugimi nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s področjem migracij. Aktivno se zavzemamo za ustrezne integracijske ukrepe za osebe s priznano mednarodno zaščito in migrante drugih statusov v RS.

Sodelovanje v delovnih skupinah na nacionalni in EU ravni:

 • Delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi – Franci Zlatar, Aida Hadžiahmetović, Marina Uzelac,
 • Komisija za ukrepanje v primeru spolnega nasilja in nasilja po spolu v Azilnem domu – Aida Hadžiahmetović, namestnica Lea Rojec
 • Koordinacija nevladnih organizacij, ki delujejo na področju azila in beguncev – Franci Zlatar,
 • Medresorska delovna skupina za vzpostavitev sistemske oblike nastanitve in obravnave mladoletnikov brez spremstva – Marina Uzelac,
 • Evropska mreža skrbništev za otroke brez spremstva (European Guardianship Network (EGN)) – Marina Uzelac,
 • Mreža za mednarodno socialno delo (International Social Service – ISS) – Marina Uzelac,
 • Sekcija socialnovarstvenih programov pri Socialni zbornici Slovenije – Franci Zlatar, namestnica Tina Velišček,
 • Sekcija organizacij na področju integracije migrantov, Socialna zbornica Slovenije – Franci Zlatar,
 • Medresorska strokovna komisija za zdravstveno varstvo in razselitev prosilcev za mednarodno Zaščito pri Uradu RS za oskrbo in integracijo migrantov – Aida Hadžiahmetović,
 • Delovna skupina za pripravo rešitev s področja začasne zaščite in položaja razseljenih oseb iz Ukrajine – Živa Gabaj,
 • Strokovni svet za socialno varstvo – Živa Gabaj,
 • Delovna skupina za vzpostavitev Sveta za integracijo migrantov pri MOL – Tina Velišček.

 • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
 • WordPress CMS Checker
 • slot gacor