Namen zagovorništva je prispevati k lažjemu uveljavljanju pravic prosilcev za azil, beguncev in drugih migrantov, kar izvajamo tako na individualni kot tudi na sistemski ravni. Na sistemski ravni si aktivno prizadevamo za ustrezno zakonodajo in prakso na področju migracij. Sodelujemo pri pripravi zakonodajnih predlogov in komentarjev na predloge sprememb obstoječe zakonodaje z drugimi nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s področjem migracij. Aktivno se zavzemamo za ustrezne integracijske ukrepe za osebe s priznano mednarodno zaščito in migrante drugih statusov v RS.

Sodelovanje v delovnih skupinah na nacionalni in EU ravni:

  • Delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi – Franci Zlatar, Aida Hadžiahmetović, Marina Uzelac,
  • Komisija za ukrepanje v primeru spolnega nasilja in nasilja po spolu v Azilnem domu – Aida Hadžiahmetović,
  • Koordinacija nevladnih organizacij, ki delujejo na področju azila in beguncev – Franci Zlatar,
  • Medresorska delovna skupina za vzpostavitev sistemske oblike nastanitve in obravnave mladoletnikov brez spremstva – Marina Uzelac,
  • Sekcija organizacij na področju integracije migrantov, Socialna zbornica Slovenije – Franci Zlatar,
  • European Guardianship Network (EGN) – Marina Uzelac