Namen zagovorništva je prispevati k lažjemu uveljavljanju pravic prosilcev za azil, beguncev in drugih migrantov, kar izvajamo tako na individualni kot tudi na sistemski ravni. Na sistemski ravni si aktivno prizadevamo za ustrezno zakonodajo in prakso na področju migracij. Primer tega je sodelovanje pri pripravi zakonodajnih predlogov in komentarjev na predloge sprememb obstoječe zakonodaje z drugimi nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s področjem migracij. Vključeni smo tudi v različna telesa in delovne skupine, kot sta npr. Svet za vključevanje tujcev in Medresorska delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi. Na podoben način smo vključeni tudi v takšne skupine na ravni EU. Aktivno se zavzemamo za ustrezne integracijske ukrepe za osebe s priznano mednarodno zaščito v RS.

Slovenska filantropija