S projektom smo naslavljali neenakopraven družbeni in ekonomski položaj t.i. novih migrantov v Sloveniji, ki so se v Slovenijo preselili v zadnjih 10 letih iz tretjih držav in zaradi tega ne uživajo enakih pravic kot priseljenci iz t.i. zahoda. Nova pridobljena znanja in izkušnje so prispevala k opolnomočenju in krepitvi samozavesti novih migrantov ter odpirala nove možnosti tudi za predstavitev kulture izvornih držav, ki so trenutno zelo omejene.

Rezultati in učinki projekta

  • V okviru skupnostnih aktivnosti projekta je bil opazen napredek v samostojnem organiziranju in izvedbi dogodkov in delavnic. Tudi tukaj je najbolj izstopal en posameznik, ki je povsem samostojno zasnoval in vodil delavnico o delovanju migrantskega društva in z minimalno mentorsko podporo tudi serijo štirih delavnic v sklopu companionship programa.
  • Tudi pri organizaciji javnih dogodkov se je pokazal občuten napredek, predvsem po zaslugi dela, ki so ga v to vložili mentorji/strokovni delavci v Dnevnem centru za migrante. Od začetnega stanja, ko so migranti_ke sicer vsebinske ideje za dogodek sicer prispevali, pri izvedbi pa so sodelovali pretežno pasivno in so večino pobude prepuščali mentorjem in drugim zaposlenim, smo prišli do zaključnega dogodka, pri katerem so praktično vso vsebino (z izjemo predstavitve projekta in aktivnosti) zasnovali in izvedli migranti_ke z minimalno pomočjo mentorjev. Tudi če izvajalci_ke niso še pripravljeni na povsem samostojno organizacijo dogodkov, bo ta cilj z ustrezno podporo kmalu dosežen.
  • V okviru usposabljanj za skupnostno organiziranje se je izrisala nekoliko drugačna slika: udeleženci so bili zelo zainteresirani za finančni del, ki smo ga poskušali tudi v čim večji meri prilagoditi vsakokratni skupini udeležencev, saj smo ocenili, da bomo tako najbolje odgovorili na njihove potrebe. Zato se pri vsebini nismo omejevali zgolj na poslovanje društev, temveč smo vključili še druge skupnostne organizacijske oblike, pa tudi povsem gospodarske subjekte (npr. s.p. in enoosebni d.o.o.), dohodninsko in socialno zakonodajo. Ugotavljamo, da so udeleženci razširili svoje znanje in zdaj lahko bolj suvereno sprejemajo osebne in poslovne finančne odločitve.
  • Največji vpliv na življenje ciljne skupine novo prispelih migrantov so zagotovo imele aktivnosti, povezane s praktičnimi vidiki vsakdanjega življenja. Denimo delavnice, povezane s finančno pismenostjo (davki, dohodnina, ustanovitev in upravljanje pridobitnih ali nepridobitnih organizacij), saj so tam pridobili številne informacije, potrebne za življenje v Sloveniji. Pridobljeno znanje so posredovali tudi drugim članom migrantske skupnosti.
  • Podoben je bil učinek delavnic, v katerih smo se osredotočili na druge vidike slovenske družbe – spoštovanje človekovih pravic, poznavanje osnov delovanja družbenih podsistemov (šolstva, zdravstva, sociale …), vsega, kar je neposredno uporabno v praksi. Projekt je pokazal, da je skupina novo prispelih migrantov potrebna predvsem temeljitejšega usposabljanja za povsem praktične zadeve s takojšnjim učinkom oz. koristimi (odprtje računa, odprtje podjetja, rešitev davčnega dolga ipd.).

Dogajanje na projektu

PARTNERJI V PROJEKTU: Zavod Radio Študent, Radio Nova (Norveška)

KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Jasna Rajnar Petrović, jasna.rajnar-petrovic@filantropija.org

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 11. 2020 – 31. 3. 2023

FINANCER PROJEKTA: Program Active Citizens Fund v Sloveniji

 

 

  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor