S projektom naslavljamo neenakopraven družbeni in ekonomski položaj t.i. novih migrantov v Sloveniji, ki so se v Slovenijo preselili v zadnjih 10 letih iz tretjih držav in zaradi tega ne uživajo enakih pravic kot priseljenci iz t.i. zahoda.

S projektom bomo opolnomočili pripadnike ciljne skupine migrantov za aktivno zagovorništvo svojih potreb in pravic. V ta namen bomo izpeljali usposabljanja na področju zagovorništva, medijske prezentacije in formalnega organiziranja. Hkrati bomo z našim komuniciranjem o tematiki dvigovali ozaveščenost splošne javnosti, nabirali podporo s strani strokovne in NVO skupnosti in skušali vplivati na odločevalce. Pripadniki migrantske skupnosti bodo vključeni v vse aktivnosti tudi kot usposobljevalci in izvajalci, s čimer želimo zagotoviti prenos veščin.

Nova pridobljena znanja in izkušnje bodo prispevala k opolnomočenju in krepitvi samozavesti novih migrantov ter odpirala nove možnosti tudi za predstavitev kulture izvornih držav, ki so trenutno zelo omejene. Svoje zgodbe bodo lahko tako v javnosti govorili iz prve roke in ne bodo potrebovali drugih, da bi govorili namesto njih.

Dogajanje na projektu

PARTNERJI V PROJEKTU: Zavod Radio Študent, Radio Nova (Norveška)

KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Jasna Rajnar Petrović, jasna.rajnar-petrovic@filantropija.org

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 11. 2020 – 30. 10. 2022

FINANCER PROJEKTA: Program Active Citizens Fund v Sloveniji