MINT: Mentorstvo za integracijo otrok migrantov iz tretjih držav

Fotografija: Terre des hommes

Otroci in mladi migranti so še posebej ranljivi, ko gre za izključenost iz družbe. Projekt MINT bomo zato pri Slovenski filantropiji z našimi mednarodnimi partnerji izvajali s ciljem, da opolnomočimo tako otroke in mlade migrante kot tudi evropsko mladino, ter da jih vključimo v nove integracijske aktivnosti. Z inovativnim mentorskim programom bomo prispevali h gradnji bolj vključujočih družb na Češkem, Poljskem, v Romuniji in pri nas, v Sloveniji.

 3 ključni pričakovani rezultati projekta:

  • 120 otrok bodo usposobljeni lokalni mentorji, njihovi vrstniki, podprli k integraciji
  • 1000 otrok bo pridobilo kulturna znanja in spretnosti za vključevanje v družbene odnose
  • 240 otrok in mladih bo opolnomočenih skozi ozaveščanje in zagovorništvo

Poudarki bodo predvsem na izobraževalnih, družbenih, kulturnih in jezikovnih aktivnostih ter razbijanju stereotipov.

Mentorski program bo usposobil lokalne mlade prostovoljce in jih dali v pare z novo prispelimi otroci migranti. Njihova srečanja bodo osredotočena na podporo pri izobrazbi, usvajanju jezika in razvedrilne aktivnosti, kakor so družabne igre. V vsaki državi bodo prostovoljci otroke migrante predstavili drugim otrokom v skupnosti in organizirali skupne športne in družbeno-kulturne aktivnosti, kot so obiski muzejev, ogledi popularnih nacionalnih filmov ali pa tekme v nogometu. To bo otrokom pomagalo pri ustvarjanju novih prijateljstev in seznanitvi z zgodovino in navadami države gostiteljice.

Več o projektu si preberite na spletni strani Terre des hommes.

Prijavitelji projekta so Terre des hommes Madžarska, partnerji pa so: Organization for Aid to Refugees (Češka), Ocalenie Foundation (Poljska), Terre des hommes Romunija in Slovenska filantropija (Slovenija).

Projekt sofinancira Direktorat za migracije in notranje zadeve Evropske Unije – Azilni, migraciji ter integracijski sklad (AMIF).

MINT is co-funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.

Menite, da izvajamo dobre projekte in bi radi postali naši podporniki? Podprite nas