NAZIV-AKCIJE
kraj
regija
datum
trajanje
podrocje
vrsta
opis
namen
sodelujoci
organizator
organizacije
oseba
Telefon
email
web
SKUPNOST HARMONIJE IN ZDRAVEGA RAZUMA
Celje
Savinjska regija
19.9.2020 (september 2020)
od 8:00 do 13:00
Mir, pravičnost in močne institucije
Osveščevalna akcija
Izvedba delavnic na izbrano temo in organizacija osrednje prireditve v mestnem jedru Celje.
Osveščanje učencev, dijakov in ljudi v okolju o pomenu miru in vzdrževanju dobrih medsebojnih odnosov doma in po svetu.
48 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
OŠ Lava Celje
40 osnovnih šol po Sloveniji, Škofijska Karitas Celje, Teozofska knjižnica Celje
Polona Hrovat in Polona Gracer
041 982-095 in 041 380-660
polona.hrovat@oslava.si
www.oslava.si
Postavitev klopi "Enostavno prijatelji"
Celje
Savinjska regija
19.9.2020
10.00 - 12.00
Mir, pravičnost in močne institucije
Odpravljamo predsodke/stereotipe/sovražni govor
Podpiranje in spodbujanje prijateljstva, spoznavanja in socialnega povezovanja otrok, kar je pomembno za kasnejši otrokov razvoj.
Namen:
- spodbujanje medosebnih odnosov,
- ohranjanje in negovanje prijateljskega odnosa,
- prostor za spoznavanje in povezovanje,
- razvijanje socialnih odnosov,
- prostor za čustveno doživljanje in prilagajanje na socialno okolje,
- prostor za izmenjavo informacij – klepet,
- preprečevanje socialne izključenosti,
- preprečevanje občutka osamljenosti,
- spodbujanje k sočutnemu in strpnemu odnosu.

Pride dan, ko se otroci počutijo osamljene, odrinjene ali pa nepriljubljene. Številni otroci so pogosto odtujeni od vrstnikov ali zaradi lastne sramežljivosti ali pa drznosti drugih. Klop prijateljstva pa k ukrepanju spodbudi sočutne otroke. Klopi nikoli ne zapustiš sam, temveč z novim prijateljem.

Vsekakor lahko na klopi nadgrajujemo in negujemo že obstoječi prijateljski odnos ali rešujemo morebitne nastale spore v prijateljskem odnosu.

Klop je namenjena vsem otrokom za nadaljnji proces razvijanja prijateljstva, sporazumevanja in interakcije med posamezniki ali družbo.
Razvijanje prijateljstva, sporazumevanja in interakcije med posamezniki ali družbo
5
Humanitarno društvo Enostavno pomagam
Mestna občina Celje
Milan Ninić
070 780 822
enostavnopomagam@gmail.com
www.enostavnopomagam.eu
Vrednote družbe znanja: vključujoč, varen in spodbuden šolski prostor
Hiša Evropske unije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana
Osrednjeslovenska regija
14.09.2020
10.00 -14.00
Mir, pravičnost in močne institucije
Posvet/okrogla miza
Akcija je nadaljevanje naših aktivnosti za promocijo Agende 2030 z novim in bolj učinkovitim, integrativnim pristopom uporabne javne etike k zagotavljanju varnosti v šolskem in širšem družbenem prostoru. Udeležencem (M/Ž) bomo predstavili in brezplačno razdelili izvod monografije "Uporabna etika vključujočega, varnega in spodbudnega učnega okolja", katero smo z istim namenom akcije "Dobro za ljudi in planet" pripravili skupaj z Inšpektoratom RS za šolstvo in šport ter Zavodom RS za šolstvo. Akcijo bomo sklenili s skupno razpravo, okroglo mizo o varnosti šolskega prostora v okviru lokalne skupnosti in nacionalne politike javne varnosti.

Izkušnje s COVID-19 so z vso težo posledic potrdile, da sodobnih varnostnih in drugih družbenih izzivov z mnogimi dejavniki tveganja, od naravnih nesreč in epidemij do odklonskih ravnanj ljudi ni več mogoče obvladovati na klasičen način s premočrtnim, enostranskim razmišljanjem in delovanjem. Z našo akcijo ponujamo nov in bolj učinkovit, integrativni pristop. Ta je z Agendo 2030 v svetovnem merilu vse bolj uveljavljen v različnih ustanovah, vključno s šolstvom. Tako si pedagoška stroka in zaposleni tudi v našem šolstvu že leta prizadevajo za razvoj vključujočega, varnega in spodbudnega učnega okolja. Kar je pri naši akciji dodana vrednost njihovim prizadevanjem, je integrativni pristop uporabne javne etike. Po sprejetju prenovljene Resolucije o strategiji nacionalne varnosti v Republiki Sloveniji (ReSNV-2/2019) je integrativni pristop vgrajen v same temelje našega varnostnega sistema, državne in javne varnosti. Pri vsem tem pa so vrednote družbe znanja, vzgoje in izobraževanja ključne: "Ne le za sedanje, temveč tudi za prihodnje rodove!".
Po zgledu 16. cilja Agende 2030 ponuditi nov in bolj učinkovit, integrativni pristop uporabne javne etike na vseh ravneh in področjih družbe prihodnosti.
25
Inštitut za razvoj vključujoče družbe - IRVD
Inšpektorat RS za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo, skupina Ženske za mir in varnost - "Women Peace and Security Slovenia"
Bećir Kečanović
070 828 886
becir.kecanovic@irvd.si
Akciji lahko sledite na povezavi: http://www.irvd.si/
BOOM LIVING ROOM vol.8 - Ne prepuščaj se toku, SPREMINJAJ tudi TI! -
Partizanska pot 12, 2380, Slovenj Gradec (dvorišče HUB-a)
Koroška regija
19.9.2020
19.00 - 00.00
Mir, pravičnost in močne institucije
Prireditev/predstava/flas mob
Dogodek, ki bo potekal 19. septembra, nastaja v organizaciji društev DNEVNA SOBA STUDIO, raum AU, Špajz, MAD, FLOW RAMPS, v sodelovanju z Mestno občino Slovenj Gradec in s pomočjo prostovoljcev.

Na dogodku bodo mladi kreativci predstavili svoja avtorska dela, ki spodbujajo sodelovanje, mir in pravičnost ter opolnomočenje NVO.

Avtorji: Marko Night-M Marin, Dunja Vrhovnik, Adam Velić in Miha Starovastnik - TURTLE, Gorazd Čekon - Čiko, Kevin Rozman - SCOUT, Grega Rutnik Miškovič - GREX, Ivan Razbornik - IVČ in Matjaž Skrivarnik Rus - RUSI.
Produkcija: Žan Bukovnik - MR B, Marko Vukić - NEONGEE BEATZ, Aljaž Grohar - TRAXSTA BEATZ, David Habegger - ULTIMA SOUND, Emir Husanovič - EMIR BEATZ, Alin Puscas - DALLAS PRODUCTION in Marko Night-M Marin.
Namen dogodka je spodbuditi sokrajane k aktivni participaciji v lokalni skupnosti, pri čemer prikazujemo različne možnosti udejstvovanja že s samim dogodkom, ki poteka na decentralizirani coni Slovenj Gradca. Tudi plata, ki bo predstavljena na dogodku, je nastala v stari, "odpisani" komunali, ki je danes prav zaradi proaktivnega dela nevladnikov, dom 14 NVO, ki skupaj tvorijo habitat za razvoj nevladne profesionalne kulturne dejavnosti. In nenazadnje, dogodek spodbuja kreativnost, ki je motor razvoja, brez katerega tonemo v stagnacijo in družbeni razkroj.
15 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
DNEVNA SOBA STUDIO in raum AU
Špajz, MAD, FLOW RAMPS, Mestna občina Slovenj Gradec
Urška Čerče
040355381
urskacerce@raumau.eu
https://www.facebook.com/raumau/
Prispevek po svojih močeh - s pisanjem
Slovenija
Podravska regija
19. 7. - 19. 9. 2020
dva meseca
Mir, pravičnost in močne institucije
Druženje in obiski
Sodelovali bodo člani v obliki pisanja. Razpis na temo pravičnost, mir, odnosi, skrb za naravo. Razpisali in obvestili bomo člane LIKUS-a, SLPS - stičišča ljubitelskih piscev Slovenije, društva upokojencev, ZDUS, vse JSKD in jih povabili, da nam pišejo.
Vsa prispela literarna dela bomo objavili na spletu, naši spletni strani.
S to akcijo bomo spodbudili vse prostovoljce, da obiščejo čim več literatov na domu.
Spodbujanje druženja in krepitev medsebojnih odnosov.
20 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
LIKUS - Literarni klub upokojencev Slovenije
povabili bomo ZDUS, JSKD
Dejan Čegovnik
041 634 736
likus@likus.si
http://likus.si/index.php/druge-vrste-pomoci/