NAMEN PROJEKTA

KONTAKTNA OSEBA NA SLOVENSKI FILANTROPIJI: Tereza Novak, tereza.novak@filantropija.org
TRAJANJE PROJEKTA:

FINANCER PROJEKTA: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji