O NAS_2

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, je humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu vse od leta 1992. Naši programi so usmerjeni v dvig kvalitete bivanja v skupnosti in v zagovorništvo socialno šibkejših. Naša osrednja dejavnost je promocija prostovoljstva, saj verjamemo, da lahko s prostovoljstvom vsi prispevamo k boljši in bolj strpni družbi, ki temelji na spoštovanju vseh, ne glede na osebne in življenjske okoliščine. Ponujamo izobraževanja za prostovoljce, mentorje in organizatorje prostovoljstva ter izobraževalne vsebine za različne deležnike. Vrednote, ki jih zagovarjamo, so: solidarnost, spoštovanje soljudi in narave, strpnost, enakopravnost in enake možnosti za vse. Aktivnosti združujemo v različnih programskih enotah, ki delujejo znotraj Slovenske filantropije.
Že več kot 25 let se torej aktivno odzivamo na družbene probleme, spodbujamo in razvijamo prostovoljstvo ter medgeneracijsko sodelovanje, delujemo na področju migracij, pomagamo ogroženim in smo glasni zagovorniki človekovih pravic.
Naša vizija je odprta, pravična in solidarna družba, ki v partnerskem sodelovanju javnega, gospodarskega sektorja, organizacij civilne družbe ter s prostovoljskimi aktivnostmi ljudi ponuja spodbudno okolje vsem, tudi tistim, ki zaradi kakršnihkoli okoliščin sami ne zmorejo zagotoviti kvalitetnega bivanja zase in za svoje družine.

Slovenska filantropija