Ob Svetovnem dnevu otroka – Otroški parlament v Maroku

S projektom ‘Izobraževanje o človekovih pravicah in opolnomočenje otrok v Maroku’, ki ga Slovenska filantropija izvaja v partnerstvu z lokalno organizacijo ARID (RIF Regionalna agencija za solidarnost in razvoj) s finančno podporo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije med drugim podpiramo tudi otroške parlamente. Ti so namreč mehanizmi, ki prispevajo k razvoju kulture aktivnega in demokratičnega državljanstva, spoštovanja človekovih pravic in vrednot demokracije med mladimi in prihajajočimi generacijami.

 

Tako so otroci iz Al-Hoceima in Tangerja 17. in 18. novembra letos kot člani otroških parlamentov sodelovali na posebnem nacionalnem dogodku, s katerim so obeležili Svetovni dan otroka (20. november). Na dogodku so imeli priložnost o svojem položaju in stanju svojih pravic poročati predstavnikom maroškega parlamenta. Govorili so o nasilju v družini, šoli, športu, digitalnem svetu in o drugih težavah oziroma kršitvah pravic, s katerimi se soočajo. Podali so tudi svoja priporočila za izboljšanje stanja otrokovih pravic. Maroški Observatorij za pravice otrok in Ministrstvo za nacionalno izobraževanje sta se zavezala, da bodo v sodelovanju z UNICEFom in veleposlaništvom Belgije, ki sta dogodek otroškega parlamenta podprli, zavzeto delovali na področju zaščite otrok in njihovih pravic, zlasti na področju zaščite pred nasiljem.

 

 

Menite, da izvajamo dobre projekte in bi radi postali naši podporniki? Podprite nas