NAZIV-AKCIJE
kraj
regija
datum
trajanje
podrocje
vrsta
opis
namen
sodelujoci
Vabimo_prostovoljce
organizator
organizacije
oseba
Telefon
email
web
Pokličem te
Dom upokojencev Ptuj- enota Koper in enota Ptuj
Obalno-kraška regija
6.4.2021 - 10.4.2021
10.00
drugo
drugo
Stanovalci Doma upokojencev v Kopru se preko videoklica povežejo s stanovalci na Ptuju.
povezati starostnike 2 različnih regij vsaj 1x letno s pomočjo elektronskih medijev in premagati osamljenost tisti trenutek
/
NE
Špela Hlede
/
Špela Hlede
056208800
spelahlede@domptuj.si
/
Z BRANJEM PREMAGAJMO OSAMLJENOST
Koper
Obalno-kraška regija
12.3.2021 - 23.4.2021
12.3.2021 - 23.4.2021
kultura in umetnost
osveščevalna akcija
V Domu na Krasu smo prejšnje leto v sklopu projekta deinstitucionalizacije pričeli z izdajo časopisa »Izhod v skupnost«, ki je izdelek tako naših stanovalcev kot tudi ljudi iz skupnosti. Da bi ljudi v skupnosti še bolj povezali, smo se skupaj odločili izdelati posebno izdajo časopisa. Prispevke za časopis bi zbirali s pomočjo socialnih omrežij in hišic, ki bi jih postavili na različna mesta v lokalni skupnosti.
Prispevki so plod lastne domišljije, hkrati pa se dotikajo teme »premagajmo osamljenost«. Izdelek je lahko članek, kolumna, ilustracija, poezija, proza, kolaž, vic ipd. Lahko so izdelani s svinčnikom, s peresom, lahko so izrezki iz starih revij in časopisov ipd. Pri ustvarjanju ni omejitev glede likovnega materiala in tehnike. Edina omejitev je velikost prispevka, ki ne sme presegati formata A4.
Prispevke bomo zbirali do 9. 4. 2021, na ta dan pa bomo dogodek obeležili s postavljeno instalacijo pred knjižnico Franceta Bevka, kjer vas bo čakala sveža številka našega časopisa.
Posebna izdaja časopisa vseh udeleženih bo izšla 23. 4. 2021.
povezovanje skupnosti
0
DA
Dom na Krasu
VDC Koper
Brigita Obreza in Tjaša Tavčar
031-717-197 in 031-717-118
brigita.obreza@domnakrasu.si
https://www.domnakrasu.si/; https://www.instagram.com/izhod_/; https://www.facebook.com/DOMA-NA-KRASU-101567855021832; https://www.facebook.com/doma.nakrasu.7
Osrečimo starostnika z lončnico
Koper
Obalno-kraška regija
7. 5. 2021
Ves dan
ranljive skupine
medgeneracijske aktivnosti
Zaposleni Zavarovalne skupine Sava bodo doma v krogu družine posadili lončnice, otroci bodo narisali risbice, zapisali bodo sporočila za stanovalce doma in z darili razveselili starostnike ob Evropskem dnevu medgeneracijske solidarnosti.
Pokazati stanovalcem doma da niso sami
15
NE
Slovenska filantropija
Zavarovalna skupina Sava, DSO Koper
Marjeta Lužnik
069 954 197
marjeta.luznik@filantropija.org
www.filantropija.org
Z lepimi željami proti osamljenosti
Mestna občina Koper in Občina Ankaran
Obalno-kraška regija
med 7.4. in 9.4.2021
več dni
vzgoja in izobraževanje
medgeneracijske aktivnosti
Učenci iz različnih osnovnih šol bodo pripravili krajša sporočila, pisemca in likovne izdelke z lepimi mislimi in željami, ki jih bomo nato preko Rdečega križa Koper porazdelili domovom za starejše občane, krajevnim organizacijam Rdečega križa (starejšim in prostovoljcem), bolnišnicam, ipd. Z nekaterimi učenci se bomo o osamljenosti in prostovoljstvu pogovorili tudi na delavnicah, ki bodo potekale na daljavo, preko zoom povezav.
Vzpostaviti "stik na daljavo" z oskrbovanci, starejšimi ali bolnimi osebami ter učence seznaniti s pomenom sočutja do starejših, osamljenih ipd. in jih vzpodbuditi k dobrim delom.
30
DA
Rdeči križ Koper
nekatere osnovne šole iz Mestne občine Koper in Občine Ankaran
Tjaša Pečarič
051655545
tjasa.pecaric@rks-koper.si
https://www.facebook.com/Rde%C4%8Di-kri%C5%BE-Koper-310404065722529
"Online" obalna čistilna akcija z društvom Morigenos - vse se da, če se hoče. Bodimo del spremembe na bolje.
Obalno - kraška regija.
Obalno-kraška regija
10.04.2021
9:00 - 14:00
narava
čistilna akcija
"Online" obalna čistilna akcija z društvom Morigenos - vse se da, če se hoče.

Vabljeni, da očistite košček obale v soboto, 10.04.2021 od 09:00 do 14:00!

Četudi so nam ukrepi trenutnega stanja zagodli, narava ne počiva in nas potrebuje.
Društvo Morigenos vabi k čistilni akciji, ki bo tokrat potekala nekoliko drugače. Ker so dogodki in zbiranje v živo še vedno prepovedani, bomo za skupen cilj povezani zgolj preko Facebook dogodka.

Vsakdo naj si izbere poljubno območje (bodisi obalnega dela, bodisi zaledja, ali pa v bližini svojega doma), ter s svojimi ožjimi družinskimi člani pobere odpadke in s tem prispeva k čistejši naravi.

Še posebej pa bomo uspešni, če boste poleg vseh odpadkov pozorni tudi na odvržene maske, jih pobrali in nam sporočili njihovo število. Preko objav v dogodku bo vsakdo lahko delil kakšno fotografijo, vtise čistilne akcije in podatke o številu najdenih mask.

Zato prijazno povabimo vse, da nam sledijo na naši Morigenos facebook strani in dogodku, kjer bomo delili vse potrebne informacije o čistilni akciji.

Bodimo del spremembe na bolje!


Čiščenje obale podpirajo tudi Lidl Slovenija, JP Okolje Piran in Eurotas hoteli.

Očistiti čim več obalnih in priobalnih površin za čisto naravo in morje ter spodbuditi širšo javnost k skrbi za okolje.
odvisno od odziva - pridruži se lahko kdorkoli - cilj je, da sodeluje vsaj 50 ljudi.
DA
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce
Lidl Slovenija, JP Okolje Piran, Eurotas hoteli
Natalija Žlavs
031 771 077
projekti.morigenos@gmail.com
https://www.facebook.com/events/447275106589827/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_upcoming_events_card%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
DOBRA MISEL
Območje občine Divača, zavodi izven občine
Obalno-kraška regija
8 . 4. 2021 do 8. 5. 2021
dnevno
drugo
drugo
Občina Divača - županja, odločevalci, zaposleni bomo pripravili izbrane misli in afirmacije z izhodiščno temo NISI SAM, ki jih bomo v različnih oblikah (razglednica, pismo, plakat, napis na kamen ipd.) in na različne načine (posredovanje po pošti, po e-pošti, osebno, preko krajevnih skupnosti, objava v glasilu, objava na spletni strani ipd.) posredovali občanom in zavodom (domovi za starejše, vzgojno-izobraževalni zavodi, zdravstveni zavodi ipd.).
Vzpostavitev stika z občani na drugačen način. Pokazati, dokazati in spomniti, da je lokalna skupnost institucija, kjer mislimo navsakega posameznika.
23
DA
Občina Divača
Krajevne skupnosti
Romana Derenčin
05 731 09 30
romana.derencin@divaca.si
https://www.divaca.si/
SAM, PA VENDAR NE OSAMLJEN
Postojna, Štorje, Ilirska Bistrica, Divača, Štanjel, Podgrad, Gorjansko, Mali dol
Obalno-kraška regija
07.04.2021
10-12
ranljive skupine
posredovalnica veščin
Za uporabnike bomo izvedli delavnico na temo Osamljenost in kako si pri tem pomagamo, kako krepimo povezanost, saj človeka najbolj osrečujejo življenjske izkušnje, ki jih doživi, ko je povezan z drugimi. Po delavnici bomo izdelali letake, na katere bomo zapisali, kaj lahko naredimo za boljšo medsebojno povezanost, tudi v času izolacije zaradi covid-19. Letake bomo delili na socialnih omrežjih in v organizacijah, s katerimi sodelujemo (lekarne, zdravstveni domovi, trgovine...)
Podpora uporabnikom, samopomoč, povezovanje z lokalno skupnostjo, osveščanje, destigmatizacija
0
NE
Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa "VEZI"
ne
Barbara Uljan
031727574
vezi.bistrica@gmail.com
https://www.facebook.com/drustvovezi , IG: drustvo_vezi , https://www.drustvovezi.org/
Z BRANJEM PREMAGAJMO OSAMLJENOST
Sežana
Obalno-kraška regija
12.3.2021 - 23.4.2021
12.3.2021 - 23.4.2021
kultura in umetnost
osveščevalna akcija
V Domu na Krasu smo prejšnje leto v sklopu projekta deinstitucionalizacije pričeli z izdajo časopisa »Izhod v skupnost«, ki je izdelek tako naših stanovalcev kot tudi ljudi iz skupnosti. Da bi ljudi v skupnosti še bolj povezali, smo se skupaj odločili izdelati posebno izdajo časopisa.
Prispevki so plod lastne domišljije, hkrati pa se dotikajo teme »premagajmo osamljenost«. Izdelek je lahko članek, kolumna, ilustracija, poezija, proza, kolaž, vic ipd. Lahko so izdelani s svinčnikom, s peresom, lahko so izrezki iz starih revij in časopisov ipd. Pri ustvarjanju ni omejitev glede likovnega materiala in tehnike. Edina omejitev je velikost prispevka, ki ne sme presegati formata A4.
Prispevke bomo zbirali do 9. 4. 2021, na ta dan pa bomo dogodek obeležili s postavljeno instalacijo v parku pri Starem gradu. Na drevo bomo obesili prispevke že izdanih časopisov »Izhod v skupnost«, pod drevesom pa bo čakala sveža številka našega časopisa.
Posebna izdaja časopisa vseh udeleženih bo izšla 23. 4. 2021.
povezovanje skupnosti
0
DA
Dom na Krasu
Mladinski center Podlaga, Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Kosovelova knjižnica Sežana, Dom upokojencev Sežana
Brigita Obreza in Tjaša Tavčar
031-717-197 in 031-717-118
brigita.obreza@domnakrasu.si
https://www.domnakrasu.si/; https://www.instagram.com/mcpodlaga/; https://www.instagram.com/izhod_/; https://www.facebook.com/DOMA-NA-KRASU-101567855021832; https://www.facebook.com/mcpodlaga; https://www.facebook.com/doma.nakrasu.7;
Proti osamljenosti z naravo in afirmacijami
Sežana
Obalno-kraška regija
9.4.2021
14:30-16:00
narava
osveščevalna akcija
Zavod Bodika, ki deluje kot zaposlitveni center in zaposluje ranljive družbene skupine bo v sodelovanju s socialnim podjetjem Brinjevka pred trgovino Kraški kotiček v Sežani zasadil visoke grede s sadikami eko zelenjadnic. Zraven bomo dodali tablice z afirmacijami vezanimi na temo osamljenosti.
Ozaveščanje ljudi o trajnostnem razvoju in pokazati, da se da na inovativne načine premagati osamljenost v času, ki druženj ne podpira
7
DA
Zavod Bodika
Eko kmetija Brinjevka
Petra Ivančič
08-20-18-644
bar.integrali@gmail.com
https://www.facebook.com/kmetija.brinjevka
Skupaj na poti
Slovenija
Obalno-kraška regija
12. - 16. 4. 2021
Teden dni
ranljive skupine
medgeneracijske aktivnosti
Aktivnosti bodo potekala v sodelovanju z osnovnimi šolami v enotah Zavoda Sopotniki. Le te se nahajajo v Obalno-kraški regiji, Goriški regiji, Primorsko-notranjski regiji, Posavski regiji, Zasavski regiji in Jugovzhodni regiji.
Aktivnosti bodo razdeljene na dva dela:
1. S pomočjo risanke izdelane v Zavodu Sopotniki bomo informirali otroke o problematiki starejših v lokalnem okolju ter pomembnosti socialne vključenosti pri zmanjševanju osamljenosti starejših. V zgodbi risanke je v ospredju povezava z drugo aktivnostjo in namenom naše akcije.
2. Osnovne šole bodo prejele nakupovalne vrečke iz blaga na katere bodo otroci narisali tisto kar njih osrečuje. Vrečke bodo nato razdeljene med uporabnike Sopotnikov, v njihovem lokalnem okolju. Vrečka bo starejšim v pomoč pri opravkih, ki so pomemebn del njihove socialne vključenosti v družbo.
Krepitev medgeneracijske solidarnosti, zmanjševanje socialne izoliranosti, infromiranje otrok o problematiki starejših v lokalnem okolju, povezovanje lokalne skupnosti.
300
NE
Zavod Sopotniki
OŠ Srečka Kosovela Sežana, OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Cerklje ob Krki, OŠ Adama Bohoriča Brestanica, OŠ Stara Cerkev, OŠ Košana, OŠ Miroslava Vilharja Postojna, OŠ Dobravlje - PO Vrtovin, OŠ Gradec, OŠ Cerknica, OŠ Idrija
Anja Pipan
051674416
anja.pipan@sopotniki.org
https://www.facebook.com/Sopotniki
Pozdrav pomladi
Zavetišče za brezdomne osebe Koper
Obalno-kraška regija
09.04.2021
Od 8h do 14h
ranljive skupine
skupnostna akcija
Zaposleni in prostovoljci bomo skupaj z uporabniki izdelovali okrasne cvetlične lonce, v katere bomo posadili rože. Uredili in osvežili bomo cvetlične gredice in okolico zavetišča ter posadili sadike v mini zelenjavni vrt. Za zaključek si bomo privoščili še skupno kosilo.

Kakovostno in osmišljeno preživeti dan
5
DA
RKS - Območno združenje Koper
Zaradi epidemioloških razmer, k sodelovanju ne bomo vabili drugih organizacij.
Klun Mojca
041 965 489
mojca.klun@rks-koper.si
Rdeči križ Koper
Od jutranje telovadbe "1000 gibov" do vsakodnevnih druženj tudi preko zooma
zoom - na daljavo - povezava: https://us02web.zoom.us/j/83671090202?pwd=NXl2RVI2ajJ5OGRTMkJ5eFVJUitwQT09
Obalno-kraška regija
od aprila 2021 do preklica
8.00 - 8.30 ure
šport in rekreacija
športna aktivnost
Jutranja telovadba po metodi"1000 gibov". Če se nam slučajno zgodi začasna prepoved druženja in rekreiranja na prostem, potem imamo še vedno zoom telovadbo, ki je še vedno aktivna in vsako jutro od ponedeljka do petka ob 8. uri, vas na tej povezavi čaka Eva Jeza, mag. kineziologije, ki bo z vami pol ure telovadila in se lahko vedno še kaj pogovorite. Povezava je vsak dan ista: https://us02web.zoom.us/j/83671090202?pwd=NXl2RVI2ajJ5OGRTMkJ5eFVJUitwQT09
Redno jutranje razgibavanje in druženje na daljavo.
do 500
DA
Društvo Šola zdravja
-
Eva Jeza
041 845 648
drustvo.sola.zdravja@gmail.com
https://solazdravja.com/
Gibanje nas povezuje
zoom - povezava: https://us02web.zoom.us/j/86711176621?pwd=Z2h4bFhyRHRhWVhXWDR4TkczNWJCUT09
Obalno-kraška regija
10. 4. 2021
9.00 - 10.30
zdravje
športna aktivnost
Druženje v jutranjih skupinah, poleg telovadbe je zelo pomembno za posameznika. Da nam zjutraj nekdo reče "dobro jutro", da nas pozdravi, da lahko poklepetamo, spijemo kavico (ko ne veljajo ukrepi vlade), da lahko izmenjavamo semena, svoje izdelke z vrta (solato in podobno), da smo dnevno v stiku z občani, z lokalnimi dogodki. Vabimo vas na druženje in spoznavanje, vmes bomo tudi telovadili. Čim več nas je - bolj razgibano in veselo bo!
Zoom povezava: https://us02web.zoom.us/j/86711176621?pwd=Z2h4bFhyRHRhWVhXWDR4TkczNWJCUT09
Ozaveščanje ljudi o tem kako zdravo živeti in se lepo imeti.
do 500
DA
Društvo Šola zdravja
-
Neda Galijaš
059 932 066
drustvo.sola.zdravja@gmail.com
https://solazdravja.com/2021/03/30/12-dan-za-spremembe-gibanje-nas-povezuje-10-4-2021-ob-9-00-na-zoomu/