NAZIV-AKCIJE
kraj
regija
datum
trajanje
podrocje
vrsta
opis
namen
sodelujoci
Vabimo_prostovoljce
organizator
organizacije
oseba
Telefon
email
web
Dan odprtih vrat
Divača
Obalno-kraška regija
18. 4. 2023
10.00-13.00
Ranljive skupine
Posvet/okrogla miza
Predstavitev dejavnosti Centra za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan, Enota Divača, pogovor in druženje. Dogodek bo namenjen povabljenim skupinam.
Predstavitev strokovne dejavnosti centra in dodatnih vsebin.
20
DA
CUEV Strunjan, Enota Divača
Občina Divača
Nataša Hreščak
05 763 0153
cuev.divaca@cuevs.si
https://www.cuevs.si/
ČUTIM
Divača
Obalno-kraška regija
15. 4. 2023
9.00-14.00
Narava
Skupnostna akcija
Javna predstavitev ločevanja odpadkov s poudarkom na ločevanju bioloških odpadkov in predstavitev "Mravljice" - nove smetarke, razdeljevanje zabojčkov za zbiranje bioloških odpadkov v gospodinjstvih, delavnica "EKO KOTIČEK" za najmlajše, čistilna akcija, delavnica "ALI ČUTIM?" (izdelava rožic iz naravnih materialov, peka peciva v obliki rožic, družabne igre...).
Ozaveščanje javnosti o pomenu ločevanja odpadkov in varovanja naravnega okolja.
300-400
DA
Komunala Sežana d.d.
Občina Divača, KS Divača in lokalni javni zavodi
Nataša Macarol, Romana Derenčin
041 824 686
romana.derencin@divaca.si
https://www.divaca.si
"ČUTIM"
Divača
Obalno-kraška regija
11. 4. 2023 - 23. 4. 2023
13 dni - skladno s programom akcije
Drugo
Skupnostna akcija
Acija, poimenovana "ČUTIM", bo potekala pod okriljem Občine Divača in povezovala lokalne akterje (zavode, nevladne organizacije, krajevne skupnosti, podjetja, samostojne podjetnike, posameznike...), ki delujejo v občini Divača. Različne dejavnosti (umetnost, kultura, praktične dejavnosti, likovno ustvarjanje, branje, skrb za okolje, čistilne akcije, skrb za ranljive skupine, skrb za starejše...) bo združevala skupna povezovalna nit - občutiti, začutiti drug drugega in okolje. Povezovalni element bo predstavljala roža (na številne različne načine), ki bo združevala, razveseljevala, lepšala, dišala, dehtela...
Ozaveščanje,združevanje, čutenje, povezovanje oseb v lokalnem okolju z vidika dobrega počutja, zdravega načina življenja, kvalitetnega in ustvarjalnega preživljanja prostega časa ter ozaveščanje v skrbi za okolje.
500
DA
Občina Divača skupaj z izvajalci posameznih akcij
Vrtec Sežana, Enota Divača, OŠ dr. Bogomirja Magajne, CUEV Strunjan, Enota Divača, VDC Koper, Enota Divača, Dom na Krasu Dutovlje, Enota Divača, Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Sežana, Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana, KS občine Divača, Komunala Sežana d.d., Režijski obrat Občine Divača, Kosovelova knjižnica Sežana, Enota Divača, Muzej slovenskih filmskih igralcev Divača
Romana Derenčin
041 824 686
romana.derencin@divaca.si
https://www.divaca.si
Semenj izmenjave rast+
Divača
Obalno-kraška regija
22. 4. 2023
9. do 12.
Narava
Drugo
Semnji izmenjave rast+ oživljajo kulturno dediščino semanjih dnevov, ko se ljudje zberejo, da si izmenjajo presežke pridelkov, plodov, semen, rastlin in različnih izdelkov iz naravnih dobrin. Ob druženju si izmenjamo nasvete, izkušnje, znanje za boljšo rast rastlin in njihovo uporabo.

Ko presežek zaokroži med ljudmi, je izobilja dovolj za vse.
izmenjava rastlin, sadik,
2
DA
Zavod Dobra pot
Občina Divača
Nava Vardjan
040758346
nava.vardjan@dobra-pot.si
https://www.dobra-pot.si/novice.html
"ČUTIM" - rožna delavnica
Divača, CUEV
Obalno-kraška regija
13. 4. 2023
dopoldne
Kultura in umetnost
Kulturne in umetniške aktivnosti
V delavnici bodo otroci, strokovno osebje in prostovoljci izdelovali rože iz različnih materialov. Z njimi bodo okrasili prostore Enote zavoda, nekaj jih bodo razdelili naključnim osebam v okolici, nekaj jih bodo odnesli na Občino Divača.
Ozaveščanje in pogovor o pomenu skupnega ustvarjalnega dela zavoda in zunanjih prostovoljcev, skupno umetniško ustvarjanje otrok in odraslih, pogovor o pomenu urejenega okolja in sodelovanja v domačem okolju.
12
DA
CUEV Strunjan, Enota Divača
Občina Divača
Nataša Hreščak
05 763 0153
cuev.divaca@cuevs.si
https://www.cuevs.si/
"ČUTIM" - rožna delavnica
Divača, Dom na Krasu, SBE Divača
Obalno-kraška regija
17. 4. 2023
10.00-12.00
Drugo
Skupnostna akcija
V Enoti Doma na Krasu v Divači bodo urejeli cvetlične aranžmaje in zasadili rože, s katerimi bodo okrasili Škrateljnovo domačijo na Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači.
Sodelovanje v skupnostni akciji urejanja okolja in sodelovanje z lokalnim okoljem.
10
DA
Dom na Krasu
Občina Divača, Muzej slovesnkih filmskih igralcev Divača
Brigita Obreza
031 717197
brigita.obreza@domnakrasu.si
https://www.domnakrasu.si/
"DELIMO SREČO IN VESELJE"
Divača, Društvo Vezi
Obalno-kraška regija
21. 4. 2023
10.00-12.00
Kultura in umetnost
Skupnostna akcija
Stanovalci Stanovanjske skupine Društva VEZI v Divači in strokovne delavke bomo na dvorišču svojega doma priredili medsosedsko srečanje za bljižne sosede, naključne mimoidoče ter povabljene. Predhodno bomo dopoldne v delavnici izdelovali deteljice sreče, ki jih bomo nato podelili na srečanju, jih odnesli k sosedom, ki se srečanja ne bodo mogli udeležiti in tudi drugim zavodom v lokalnem okolju ter Občini in občinsekmu vodstvu. Skupaj z otroci Vrtva Divača bomo nato z rožami okrasili občinsko stavbo.
Ozaveščanje o pomenu vzdrževanja dobrih medsosedkih odnosov in skupnostnega dela ter kvalitetnega preživljanja prostega časa, poemna urejenega okolja z vidika ustvarajalnosti in umetnosti tudi ročnega dela, navdiha ustvarjanja, druženje in poemen skrbi za čutenje sočloveka in bližnjega okolja.
25
DA
Društvo VEZI, Stanovanjska skupina Divača
Občina Divača, Vrtec Sežana, Enota Divača
Ingrid Kristančič Š.
05 996 69 23
vezi.divaca@gmail.com
https://www.drustvovezi.org/
"ČUTIM" - rožna delavnica
Divača, pred Knjižnico Divača
Obalno-kraška regija
15. 4. 2023
11.00-14.00
Kultura in umetnost
Skupnostna akcija
Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana bo v Divači izvedlo deklavnico za otroke z izdelovanjem rož iz različnih materialov. Razdelili jih bodo v lokalnem okolju in starejšim občanom. Sodelovali bodo tudi v akupnih aktivnstih v okviru čistilne akcije in dodatnega programa v sodelovanju s KS Divača in Komunalo Sežana d.d.
Umetnisško ustvarjanje, skrb za okolje, sodelovanje, družabnost, skrb za ranljive skupine.
25
DA
Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana
Občina Divača, Komunala Sežana d.d, KS Divača
Ana Pangos
05 / 734 14 86 in 05 / 730 13 40
drustvo.prijateljev@siol.net
https://mdpm.si/
"ČUTIM" - rožna delavnica
Divača, Vrtec
Obalno-kraška regija
17. 4. 2023
10.00-12.00
Vzgoja in izobraževanje
Skupnostna akcija
Vrtec Divača bo v rožni delavnici zasadil rože v okrasne posode, ki bodo krasile in cevtele ob stavbi Vrtca in pred vhodom. Strokovne delavke bodo skupaj z najmljašimi uredile sveže cvetlične aranžmaje ter izdelovale rožne aranžmaje iz različnih naravnih materialov. Z rožami bodo okrasili tudi notranje prostore Vrtcva in aranžmaje odnesli v stavbo Občine Divače in z njimi okrasili prostore Občinske uprave. Sodelovali bodo s sosednjo Stanovanjsko skupino Društva Vezi in skupaj izvedli navedeno ter se srečali na medsosedskem druženju.
Sodelovanje, družabnost, ustvarjanje ročnih del, razvijanje ročnih spretnosti, vzgoja odnosa do okolja in do rastlin s poudrakom na urejenosti okolja in dobrega počutja s povezovanjem čutil in čutnosti ter graditve skupnostnih odnosov z drugimi in z okoljem.
50
DA
Vrtec Sežana, Enota Divača
Občina Divača, Stanovanjska skupnost Društva VEZI Divača
Barbara Majcen
051-247-694 in 051-277-483
enota.divaca@guest.arnes.si
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=vrtec+diva%C4%8Da
IZOLANI ZA IZOLANE Z DOBRODELNOSTJO
DOM UPOKOJENCEV, CENTER ZA TRANSFUZIJSKO DEJAVNOST, OSNOVNA ŠOLA DANTE ALIGHIERI, DRUGO
Obalno-kraška regija
13. 4. 2023
OD 8:00 DO 12:00
Socialna dejavnost
Dobrodelna akcija
Zaposleni v občinski upravi bodo darovali kri, obiskali varovance doma upokojencev in jim popestrili vsakdan ter osnovnošolcem v sodelovanju z JP Komunala Izola pomagali pri ureditvi okolice. V istem tednu bo potekala izmenjevalnica otroške opreme in igrač v okviru Centra uporabnih predmetov, organiziran bo tudi brezplačen vodeni ogled mesta in muzeja Izolana - hiša morja.
DOBRODELNOST
50-100
DA
OBČINA IZOLA
JP KOMUNALA IZOLA, OŠ DANTE ALIGHIERI, DOM UPOKOJENCEV IZOLA, SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, CUP V MESTU, TZ IZOLA
MARTINA MIKLAVČIČ ŠUMANSKI, BARBARA KLINKON ŠKRBINA
05 66 00 138, 05 66 00 170
martina.miklavcic-sumanski@izola.si
www.izola.si
Viz vrtec Mavrica Izola
Izola
Obalno-kraška regija
14.4.2023
9.30 do 11.30
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Čistilno akcijo bomo izvedli na dveh lokacijah: mlajši otroci bodo počistili vrtčevo igrišče in okolico, starejši pa morsko obalo, kopališča.
ozaveščanje o skrbi in pomenu čistega okolja
138 otrok in 14 odraslih
DA
Viz Vrtec Mavrica, enota Livade
/
Ana Vončina
tajništvo: 041 338 848
ana.voncina@vrtecmavrica.si
www.vrtecmavricaizola.si
Sproščeno v pomlad
KOPER
Obalno-kraška regija
13. 4. 2023
10.00-13.00
Ranljive skupine
Osveščevalna akcija
Center dnevnih aktivnosti bo poskrbel za aktivno prebujanje z jutranjo telovadbo, sledilo bo sproščanje za vse udeležence pod vodstvom Sklada Silva. Za popestritev dogajanja bodo poskrbeli na Šentu, saj pripravljajo pester nabor družabnih iger. Prisotne bomo spodbujali k sproščenemu in aktivnemu preživljanju prostega, kar blagodejno vpliva tako na fizično kot na duševno zdravje.
Osveščanje širše javnosti o pomenu duševnega zdravja
30
DA
Prostovoljska pisarna Koper - Slovenska filantropija
Šent, Sklad Silva, Center dnevnih aktivnosti Koper, Mestna občina Koper
Barbara Kocjančič
070 713 332
prostovoljstvo.koper@filantropija.org
https://www.facebook.com/prostovoljska.pisarna.koper/
Spomladansko čiščenje in urejanje okolice
Koper, dom upokojencev Ptuj (Olmo)
Obalno-kraška regija
17.04.2023
10-12
Narava
Čistilna akcija
13.04. bomo skupaj s stanovalci doma počistili zunanje površine doma ( plevel, odpadno listje), nato pa bomo skupaj zasadili še nove rastline (rože, začimbe).
Aktivno gibanje na prostem in ureditev prostorov
0
DA
Jana Horvat
/
Jana
05/6208444
janahorvat@domptuj.si
facebook : dom upokojencev Ptuj
Družabne igre
Koper, dom upokojencev Ptuj (Olmo)
Obalno-kraška regija
1.04.2023
10-12
Starejši
Družabne igre
Organizirali bomo druženje ob igranju različnih družabnih igrah (človek ne jezi se, briškola, spomin, itd.)
Sprostitev ob družabnih igrah
0
DA
Jana Horvat
/
Jana
05/6208444
janahorvat@domptuj.si
facebook : dom upokojencev Ptuj
OSNOVNA ŠOLA LIVADE IZOLA
LIVADE 7, IZOLA
Obalno-kraška regija
prestavljeno
od 8.00 do 12.00
Vzgoja in izobraževanje
Čistilna akcija
Učitelji in učenci OŠ Livade ter drugi prostovoljci bomo dan namenili urejanju šolske okolice in njene notranjosti.
Obrezali bomo oljke, okopali trajnice, posadili rože v korita, popestrili notranjost šole z napisi in nalepkami, risali bomo talne igre,...
Izboljšanje počutja v šoli in njeni okolici
20
DA
Katja Bonaca
OŠ Livade Izola
Katja Bonaca
05 66 25 572
katja.bonaca@oslivade.si
https://www.oslivade.si/
"ČUTIM"
lokalno okolje občine Divača
Obalno-kraška regija
april 2023
po dogovoru
Ranljive skupine
Skupnostna akcija
RKS OZ Sežana bo v okviru akcije Dan za spremembe obiskal vse občane v občini Divača v starosti nad 90. let in jih razveselil z rožami, ki bodo izdelane v rožnih delavnicah v okviru akcije.
Skrb za ranljive skupine, druženje, sodelovanje v povezovanje v loklanem okolju
40
DA
Rdeči Križ Slovenije, Območno združenje Sežana
Občina Divača in lokalni zavodi ter društva, vključeni v akcijo Dan za spremembe
Dora Sedmak
040 439 366
sezana.ozrk@ozrks.si
https://rk-sezana.si/
Naj zadiši po dobrem
Mali Dol
Obalno-kraška regija
4.4.2023
10.00 - 12.00
Ranljive skupine
Medgeneracijske aktivnosti
Zavod Bodika (deluje kot zaposlitveni center), Ekološka kmetija Brinjevka (deluje kot socialno podjetje) in Društvo "Vezi" bomo skupaj z Aktivom žena Senožeče skupaj spekli velikonočne dobrote iz domačih sestavin. Namen akcije je medgeneracijsko sodelovanje, vključevanje ranljivih družbenih skupin. Spečeno pecivo bomo nato predstavili v trgovini Kraški kotiček v Sežani, kot skupen produkt medgeneracijskega sodelovanja.

Medgeneracijsko sodelovanje in vključevanje ranljivih družbenih skupin
10
DA
Eko kmetija Brinjevka
Zavod Bodika, Društvo "Vezi", Aktiv žena Senožeče
Mateja Marc
064139492
kmetija.brinjevka@gmail.com
https://www.facebook.com/kmetija.brinjevka
Migrantska pot KRAŠKI ROB
Podgorje
Obalno-kraška regija
15.04.2023
9- 14h
Narava
Čistilna akcija
Čiščenje migrantkih poti ob KRAŠKEM ROBU.
Povezovanje prostovoljci - krajani- stanovalci NCDR
10- 20
DA
Vesna Keošlin Grlj
Park Istra, krajani Podgorja in stanovalci NCDR
Vesna Krošlin Grlj
051361 558
vesna.kroslingrlj@gmail.com
/
Zazvonimo v lepši jutri
Sežana
Obalno-kraška regija
14.4.2023
9.30 - 12.00
Socialna dejavnost
Medgeneracijske aktivnosti
Organizatorji bomo skupaj z zainteresirano lokalno javnostjo izvedli program, kjer se bomo ob družabnih igrah družili, pogovarjali, si izmenjavali svoje dobre prakse, krepili vrednote in solidarnost med generacijami. S skupnimi močmi bomo izdelali zvončke iz gline, s katerimi bomo nato okrasili park doma upokojencev.
Ustvarjanje priložnosti za medgeneracijsko druženje in sodelovanje, spodbujanje solidarnosti vseh generacij, krepitev duševnega zdravja.
4
DA
Dom na Krasu, MC Podlaga Sežana, DU Sežana
VDC Koper enota Sežana
Mirjam Martini Gnezda DNK in Špela Miklavec MCP Sežana
041 364 091
mirjam.martini.gnezda@domnakrasu.si
https://www.facebook.com/mcpodlaga https://twitter.com/McPodlaga https://www.domnakrasu.si/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100067104845590
Naj iz majhnega zraste veliko
Sežana
Obalno-kraška regija
13.4.2023
10.00 - 12.00
Ranljive skupine
Medgeneracijske aktivnosti
Zaposlitveni center Bodika in Ekološka kmetija Brinjevka, ki deluje kot socialno podjetje, bomo skupaj z uporabniki Društva "Vezi" na novo dopolnili visoke grede pred trgovino Kraški kotiček v Sežani. Vanje bomo zasadili ekološke sadike zelenjave in zelišč, ki smo jih vzgojili na kmetiji skupaj z osebami iz ranljivih družbenih skupin. Akciji se lahko pridružijo tudi ostali zainteresirani.

Ozaveščanje o vključevanju oseb iz ranljivih družbenih skupin in ozaveščanje o pomenu ekološkega načina kmetovanja
10
DA
Zavod Bodika
Brinjevka d.o.o., so.p. in Društvo "Vezi"
Mateja Marc
064-139-492
kmetija.brinjevka@gmail.com
https://www.facebook.com/kmetija.brinjevka
S prevozom do tisoč želja
Slovenija
Obalno-kraška regija
14.4.
8:00-16:00
Starejši
Medgeneracijske aktivnosti
Sopotniki bomo v tednu od 10. do 14. 4. 2023 izpolnjevali skrite želje starejših. Starejše bomo zapeljali v kraje, kamor si že dolgo časa želijo, pa do sedaj niso imeli možnosti, da bi si željo izpolnili. Posebno pozornost namenjamo osamljenim in izoliranim starejšim, ki živijo v oddaljenih krajih slovenskega podeželja. Pri akciji bo sodelovala družba Toyota Slovenija.
Preprečevanje osamljenosti in izoliranosti starejših
6
NE
Zavod Sopotniki
Toyota Slovenija
Romana Menhart
+386 51 674 416
romana.menhart@sopotniki.org
https://www.facebook.com/Sopotniki
NAJ RASTE, ZELENI, RAZVESELI
Srednja šola Izola, notranjost in ploščad
Obalno-kraška regija
17. 4. 2023
od 10.00 do 14.00
Drugo
Skupnostna akcija
Dijaki bodo v naravi in na vrtu nabrali zelišča in užitne divje rastline, ki jih bodo posadili v lončke. Vse zbrane sadike bodo podarjali zainteresiranim dijakom, zaposlenim Zavoda Srednje šole Izola in mimoidočim, ki jih bo dogajanje pritegnilo.
Iz zelišč in divjih užitnih rastlin bodo pripravili preproste namaze in "zeliščno" vodo za degustacijo. Z obiskovalci bodo delili zanimivosti o izbranih rastlinah in njihovi uporabi v kulinarične namene.
Cilj akcije je: vključiti dijake, ki se težje vključijo v socialno okolje, promovirati samooskrbno razmišljanje, nuditi informacije o uporabi zdravilnih in divjih užitnih rastlin, promovirati Dan za spremembe in 22.april – dan zemlje.
4 - 8
DA
Zavod Srednja šola Izola, Dijaški dom Izola
/
Mojca Žnidaršič
068 17 36 57
mojca3333@gmail.com
/
Čistilna akcija Sklada Silva
vasica Fijeroga (zaledje Kopra)
Obalno-kraška regija
15.4.2023
10h - 11h
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Zaposleni in uporabniki, ki so osebe s posebnimi potrebami bomo počistili okolico vasi Fijeroga. Smeti bomo zbrali in jih pripravili za odvoz. Tako bomo poskrbeli, da bo naša okolica bolj čista in zdrava.
Povezovanje, sodelovanje, ozaveščanje in druženje
1
DA
Sklad Silva - društvo za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami
/
Irena Alavanja
040 841 440
irena.alavanja@gmail.com
/
ZA(ČUTIMO) DOBRO – ZAČUTIMO SREČO IN VESELJE
več lokacij: Postojna, Sežana, Podgradu, Kome, Štanjelu , Il. Bistrici, in Divači
Obalno-kraška regija
14.4.2023
med 9 in 16 uro
Drugo
Skupnostna akcija
Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa »VEZI« bo izpeljalo akcijo ZA(ČUTIMO) DOBRO – začutimo SREČO IN VESELJE v različnih krajih, kjer delujejo s svojimi programi dnevnih centrov in stanovanjskih skupin:
• v Sežani, Komnu, Štanjelu, Postojni in Podgradu, bodo potekale interaktivne stojnice, kjer bo potekala izmenjalnica »receptov«, ki se jih sami vsakodnevno poslužujejo za srečo in veselje. V zameno za svoj svojo idejo, kako krepiti srečo in veselje bodo prejeli presenečenje.
• v Divači bo na dvorišču pred stanovanjsko skupino potekal vrtni kotiček sreče in veselja, kjer bodo zaposleni in stanovalci skupaj z mimoidočimi ustvarjali rože iz različnih materialov. Z izdelki bodo okrasili Muzej na prostem v Divači, kjer bo na ogled vsem prebivalcem. S svojimi izdelki bodo tudi obdarili knjižnico ter razveselili mimoidoče.
• V Ilirski Bistrici bo v sodelovanju z VDC Ilirska Bistrica potekal prijateljski turnir v balinanju. Pred baliniščem bo potekala ustvarjalna delavnica sreče in veselja, na kateri bodo sodelovali otroci iz Dnevnega centra Sonček.
Pot do dobrih odnosov in počutja, se najprej začne pri vsakemu posamezniku. Zato smo letošnjo akcijo namenili zavedanju lastnega občutka veselja in sreče, ki ga posledično vnašamo v odnose z drugimi ljudmi. Le na ta način lahko zares prispevamo v boljše in kvalitetnejše življenje za vse in boljšo skupnost.
Namen akcije je krepiti občutek notranjega zavedanja, ki je pomemben za vse druge občutke in odnose v katere kot ljudje vstopamo. Promocija duševnega zdravja skozi notranji kontakt vsakega posameznika.
3-5
DA
Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa "VEZI"
VDC Ilirska Bistrica, Dnevni center Sonček Ilirska Bistrica
Lorena Pahovič
031 728 502
ss.podgrad@drustvovezi.org
https://www.facebook.com/drustvovezi
VEVERIČKE POMAGAJO
VRTEC MAVRICA IZOLA IN VRTNARIJA AGRARIJA IZOLA
Obalno-kraška regija
od 3.4. - 7.4. 2023
približno od 9. ure - 11. ure
Drugo
Drugo
1 DAN :.sodelovanje in pomoč otrok starih od 4-6 let v skupini otrok starosti od 1-2 leti. Sodelujejo pri igri, hranjenju, pospravljanju, itd .DOPOLDAN PREŽIVIMO Z DOJENČKI ( VRTEC MAVRICA IZOLA )

2.DAN : pomoč v VRTNARIJI AGRARIJA IZOLA: presajamo rožice, zalivamo rožice, urejamo in sodelujemo pri ureditvi samega prostora vrtnarije.
povezovanje z vrtcem, okoljem in prostovoljna pomoč otrok iz skupine VEVERIČKE
20 otrok in vzgojiteljice
DA
VRTEC MAVRICA IZOLA
VRTEC MAVRICA IZOLA IN AGRARIJA VRTNARIJA IZOLA
Melita Čermelj in Nika Jug
031/879 047
melicer085@gmail.com
VRTEC MAVRICA IZOLA
Očistimo svoje okolje
Vse slovenska akcija
Obalno-kraška regija
15.april
1-2 uri dopoldan ali popoldan
Varstvo okolja
Čistilna akcija
Zainteresirani posameznik bo prijavil svojo skupino (število udeležencev) in lokacijo, kjer bi se skupina odločila očistiti okolje. To je lahko pot, kjer se radi sprehajajo, pohod na ljubši hrib ali v širši okolici hiše oz. stanovanja. Z lokacijami bomo vedeli, kje so bile akcije izvedene in bomo po koncu akcije izdelali tudi infografiko, kje vse smo bili dejavni. Po uspešni prijavi bodo voditelji skupin dobili dodatna navodila, ki jih bodo pomagaja pri organiziranju svoje skupine in ločevanju odpadkov.Po akciji bomo voditelje skupin prosili, če nam lahko pošljejo skupinsko fotografijo skupine, smeti, ki so jih nabrali, in vtise, ki so jih skupaj doživeli.
Z akcijo želimo mlade in njihov ožji krog seznaniti s problematiko onesnaženosti okolja, ki ga moramo ohraniti tudi za prihodnje generacije. Prav tako pa bomo z akcijo spodbujali preživljanje prostega časa in gibanje v naravi in s tem spodbujali zdrav življenjski slog.
50
DA
Mlada Karitas Slovenija
Ekologi brez meja (podpora pri promociji), Župnijska Karitas
Daša Štalc
040 716 041
dasa.stalc@karitas.si
https://youngcaritas.si/ocistimo-svoje-okolje/
  • Cara Mengekstrak Domain dari URL di Notepad++
  • WordPress CMS Checker
  • slot gacor