NAZIV-AKCIJE
kraj
regija
datum
trajanje
podrocje
vrsta
opis
namen
sodelujoci
organizator
organizacije
oseba
Telefon
email
web
Plastenka na plastenko...
Dom upokojencev Ptuj- enota Koper
Obalno-kraška regija
14.9. - 19.9.2020
ob 8.00
Odgovorna poraba in proizvodnja
Zbiralna akcija (dražbe, izmenjevalnice)
Preko tedna zbiranje pollitrskih plastenk za pijačo, ki jih zavržemo zaposleni in stanovalci našega doma. Ob koncu akcije tehtanje zbranih plastenk in odvoz.
Ozavestiti sodelujoče v akciji koliko odpadne embalaže zavržemo v enem tednu samo zaradi pitja pakiranih pijač.
/
Špela Hlede
/
Špela Hlede
056208804
spelahlede@domptuj.si
/
Izmenjevalni kotiček otroških izdelkov
Društvo prijateljev mladine, Gorkijeva ulica 8, Izola
Obalno-kraška regija
23. septepber 2020
16:30-17:30
Trajnostna mesta in skupnosti
Zbiralna akcija (dražbe, izmenjevalnice)
Center uporabnih predmetov, CUP v mestu, ki deluje pod okriljem Komunale Izola,
bo v prostorih Društva prijateljev mladine Izola uredil izmenjevalni kotiček otroških izdelkov. Otroci, mladostniki in starši bodo lahko otroško obutev, oblačila, knjige, šolske pripomočke, igrače, športne rekvizite in drugo izmenjevali vse šolsko leto.
spodbujanje ponovne uporabe
/
Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.
Občina Izola, DPM Izola
Metka Magdalena Šori
05 934 0730, 030 60 11 55
metka.sori@komunala-izola.si
https://ponovnouporabi.si/
"MOJA ULICA - DRUGAČNA ULICA"
IZOLA - Livade (ploščad med bloki)
Obalno-kraška regija
19.9.2020
9h - 12h
Brez revščine
Odpravljamo predsodke/stereotipe/sovražni govor
Otroci, mladostniki in mimoidoči odrasli likovno ustvarjajo na temo revščine in socialne stiske v njihovem kraju, se vključujejo v pogovor z organizatorji/ prostovoljci na dano temo in se družijo s svojimi sosedi ob družabnih in športnih igrah.
Nagovoriti otroke in mladostnike (posredno tudi starše) v soseski Livade, da bi razmišljali o sokrajanih, ki živijo v slabih razmerah/ pod pragom tveganja revščine. Livade so gosto poseljeno blokovsko naselje v Izoli z veliko priseljenci, ljudmi v socialni stiski, najemniki stanovanj, brezposelnimi, ljudmi s težavami v duševnem zdravju (odvisniki), upokojenci z nizkimi pokojninami, enostarševskimi družinami ... in zato socialno izključenimi. Preko interaktivnih delavnic in pogovora, želimo stanovalce soseske nagovoriti k strpnosti do socialno ogroženih, zmanjševati predsodke, povezati stanovalce med seboj z namenom gradnje prijazne soseske za vse.
4 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Zavod NewPrevent
Občina Izola (sofinancer)
Daša Šarkanj in Ingrid Kristančič Šomen
040464388 ali 070388310
zavod.newprevent@gmail.com
FB Zavod NewPrevent
Riutilizzo di abiti usati per un guardaroba + sostenibile - Ponovna uporaba rabljenih oblačil za trajnostno modo
Lucija, Sečovlje, Piran
Obalno-kraška regija
14.9 - 19.9.2020
14.9.2020 ob 8h do 19.9.2020 ob 14h
Odgovorna poraba in proizvodnja
Zbiralna akcija (dražbe, izmenjevalnice)
V tednu med 14.9 in 18.9 bomo na naši šoli (in dveh podružnicah) organizirali zbiralno akcijo rabljenih oblačil. Zbirali bomo čista in zložena oblačila. Med tem bomo učence ozaveščali o družbenem fenomenu trajnostne mode ter o pomenu ponovne rabe tekstila in varovanju okolja.
V soboto 19.9.2020 bomo pred šolo v Piranu organizirali simbolično prodajo rabljenih oblačil za 1 Euro. Prispevke bomo namenili pomoči otrokom iz socialno in ekonomsko ogroženih družin za plačilo šolskih izletov in šol v naravi.
Zmanjšanje odpadkov, ponovna uporaba oblačil, cenovna dostopnost oblačil za vse, skrb za okolje, spodbujanje prostovoljstva, osveščanje učencev
Vključena bo cela šola: 150 učencev in vsi učitelji
Scuola Elementare Vincenzo e Diego de Castro Pirano - Piran
/
Ambra Šlosar Karbič
031 879 596
ambra.slosar@gmail.com
www.scuoladecastro.net
IZ MAJHNEGA ZRASTE VELIKO (z majhnim prispevkom do velikih sprememb)
Postojna, Sežana, Ilirska Bistrica, Divača, Štanjel, Komen
Obalno-kraška regija
18.09.2020
10-12
Zdravje in dobro počutje
Osveščevalna akcija
Na promocijskih stojnicah bomo delili promocijski in informacijski material Društva VEZI (zgibanke, koledar, časopis Metuljček), z uporabniki bomo izdelali plakat z namenom ozaveščanja in razbijanja stereotipov s področja duševnega zdravja, katerega bomo izobesili ob stojnici. Z namenom promocije in krepitve duševnega in fizičnega zdravja se bomo v krajih, kjer bo možno, tudi rekreirali (telovadba, balinanje ipd.)
Z uporabniki bomo v razgradljive lončke zasadili rastlinice, čebulice; iz odpadnega in drugega materiala izdelali rožice, drevesa,.. ki jih bomo delili obiskovalcem, da poudarimo pomembnost skrbi za planet, naravo, kar vpliva tudi na naše počutje.
promocija duševnega zdravja, promocija zdravega načina življenja in skrbi za naravo
5-8
Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa "VEZI"
ne
Barbara Uljan
05-714-16-20, 031-727-574
vezi.bistrica@gmail.com
https://www.facebook.com/drustvovezi , IG: drustvo_vezi
POSLIKAVA SKEJT PARKA
Skejt park Sežana
Obalno-kraška regija
19.9.2020
9.00-14.00
Trajnostna mesta in skupnosti
Urejanje javnih prostorov
Skejt park je prostor v katerem mladi preživijo veliko prostega časa. Zidovi, ki ga obdajajo so večinoma neurejeni in zanemarjeni. Z akcijo želimo popestriti videz skejt parka in mladim prostovoljcem omogočiti, da si sami izberejo in ustvarijo podobo, ki jo želijo gledati med preživljanjem prostega časa v parku. Grafite se v umetnosti obravnava kot obliko lastnega likovnega izražanja, ki nemalokrat razbija monotonost urbanega javnega prostora. V našem primeru bomo uporabili akrilne barve.
Vizualna osvežitev skejt parka
8 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Mladinski center Podlaga Sežana
/
Nina Drobnjak
+386 (0)51 204 765
info@mcpodlaga.com
http://www.mcpodlaga.com/
Vključenost = sreča
Slovenija
Obalno-kraška regija
14. 9. 2020
/
Zmanjšanje neenakosti
Medgeneracijske aktivnosti
Osnovne šole po Sloveniji izberejo razred/e, ki bodo v tednu od 14. 9. do 18. 9. 2020 postali prostovoljci Sopotnikov. Otrokom se bo predstavilo problematiko mobilnosti starejših na podeželju pri dostopu do storitev. Razložilo se jim bo, kdo Sopotniki smo, kaj delajo naši prostovoljci vsak dan. Učenci – prostovoljci bodo oblikovali sporočila za starejše. Ta sporočila bodo prostovoljci-vozniki Sopotnikov ob prevozih razdeljevali med uporabnike – starejše občane.
Otroci bodo starejšim sporočili:
- kako si krajšajo čas, ko so osamljeni – preprečevanje osamljenosti;
- kaj jim prinaša veselje, kaj radi počnejo – kar prinese veselje otrokom, bo morda tudi starejšim;
- kako potujejo in kam gredo radi – otroci se zavejo, kako drugače je potovati starejšim.
Vzpodbujanje medgeneracijskega sodelovanja – odnosov med otroki in starejšimi – kar je v času korona virusa še posebej zahtevno. Prispevati k socialni vključenosti, s tem pa k trajnostnemu cilju zmanjšanja neenakosti oz. diskriminacije z naslova starosti in dostopa do storitev.
506
Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko sodelovanje
Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, OŠ Sava Kladnika Sevnica - POŠ Loka, Osnovna šola Boštanj, Osnovna šola Krmelj, Turistično društvo Kapele, Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica, Osnovna šola Stara Cerkev, Osnovna šola Antona Globočnika Postojna – POŠ Bukovje, Osnovna šola Pivka, Osnovna šola Dobravlje – POŠ Vipavski Križ, Osnovna šola Dobravlje – POŠ Vrtovin, Osnovna šola Notranjski odred Cerknica, Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek, Osnovna šola Idrija
Anu Kahuna
041889592
anu.kahuna@sopotniki.org
https://www.facebook.com/Sopotniki
Ustvarjamo skupaj za dobrobit okolja
Trgovina Kraški kotiček, Cankarjeva 2, Sežana ter Kavarna in okrepčevalnica Integrali, Partizanska 4, Sežana
Obalno-kraška regija
18.9.2020
Od 9. do 12. ure
Odgovorna poraba in proizvodnja
Osveščevalna akcija
V okviru ustvarjalne delavnice bomo pred trgovino Kraški kotiček iz odsluženih tekstilnih materialov oblikovali vrečice za shranjevanje ali za druge uporabne namene, vzporedno pa v prostorih Kavarne in okrepčevalnice Integrali delili idejne zamisli o ponovni uporabi raznoraznih odsluženih materialov in embalaže z namenom zmanjševanja prekomernega potrošništva.
Izvedba aktivnosti z osveščanjem o zmanjševanju odpadkov in o ponovni uporabi le-teh
5 Akciji se lahko pridružijo tudi novi prostovoljci.
Zavod za predelavo hrane in turizem in zaposlitveni center BODIKA, Štorje 26, Sežana
Ekološka kmetija Brinjevka, Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Kras
Sabina Polh
051 231 060
kraski.koticek@gmail.com
https://www.facebook.com/kmetija.brinjevka/
PŠ Vipavski Križ; 4. razred
Vipavski Križ
Obalno-kraška regija
24.9.2020
24.9.2020, pričetek 10.40- 11.25
Zdravje in dobro počutje
Osveščevalna akcija
Oblikovanje sporočil, risbic, lepih misli.
Spremeniti, polepšati dan starejšim.
16
Razredničarka Mojca PALJK
4. razredi OŠ Dobravlje
MojcaPaljk
05 367 1470, 031 632 855
mojca.paljk@os-dobravlje.si
/