Orientacijski program v Velenju

V Velenju smo oktobra v okviru programa trajne premestitve sprejeli dve družini iz Sirije. V okviru 3-mesečnega programa spodbujanja lokalne integracije jim želimo čim bolje predstaviti slovensko in lokalno okolje, kar med drugim počnemo tudi z obiski mesta in okolice. Šoloobvezni otroci so vključeni v tukajšnje šole, mladostniki in starši pa se v tem času učijo slovenščine ter preko delavnic spoznavajo slovenske navade in zakonodajo, svoje dolžnosti in pravice. Različna društva in prostovoljci so jih lepo sprejeli medse.

Menite, da izvajamo dobre projekte in bi radi postali naši podporniki? Podprite nas