Integracija beguncev in migrantov zahteva večplasten pristop, kjer se pogosto premalokrat upošteva tudi psihofizično stanje beguncev, ki zaradi bega, dolge poti in velikokrat tudi večmesečnega čakanja na odločitev o priznanju mednarodne zaščite, potrebujejo v pravi vrsti psihosocialno podporo. Urediti pa morajo predvsem vse dokumente in dokumentacijo na različnih institucijah, da lahko vsaj v teoriji lahko začnejo z novim življenjem.

Z obvezo o sprejemu 567 beguncev iz Grčije in Italije je Slovenija kot odgovor na prihod večjega števila beguncev ponudila Orientacijski program za osebe, preseljene v RS na podlagi letne kvote. Torej gre za poseben program le za tiste osebe, ki so preseljene iz Grčije in Italije.

Orientacijski program je tako namenjen le tistim osebam, ki jim je Slovenija podelila mednarodno zaščito in so v Slovenijo prišli na podlagi t.i. solidarnostne sheme. Traja 3 mesece in njegov namen je osebam s statusom begunca olajšati vključevanje v slovensko družbo in jim omogočiti pridobitev osnov slovenskega jezika ter jih seznaniti z načinom življenja in delovanjem slovenskih sistemov, da bodo znali čim bolj samostojno urejati osebne zadeve in samostojno živeti v Sloveniji.

Orientacijski program tako omogoča, da Slovenska filantropija osebam s statusom begunca pomaga, da se seznanijo z najnujnejšimi mehanizmi in sistemi, ki so pomembni za njihovo življenje v Sloveniji.

Aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru Orientacijskega programa so:

Aktivnosti namenjene motiviranju udeležencev za udeležbo v orientacijskem programu: motivacijski pogovori, kreativne delavnice, družabna srečanja, obiski prireditev v lokalnem okolju, krajši izleti, športni in kulturni dogodki, spoznavanje Slovenije, slovenskih navad in običajev, ki bodo beguncem približali življenje v Sloveniji.

Opismenjevanje oseb, ki so nepismene ali slabo pismene v latinici in učenje osnov slovenskega jezika: učenje osnov slovenskega jezika, ki temelji na praktičnem izkustvu in simulaciji pogovora v različnih situacijah, za lažje sporazumevanje v novem okolju in opismenjevanje v latinici (za tiste, ki bi to potrebovali).

Pomoč pri nastanitvi in uvajanju v samostojno bivanje: pomoč pri nastanitvi je zasnovana kot informiranje pri uvajanju v samostojno bivanje v Sloveniji, kot je praktičen prikaz uporabe gospodinjskih aparatov, ločevanja odpadkov, predstavitev razmerja najemodajalec-najemojemalec, obveznosti najemojemalcev in najemodajalcev, bivanjski standardi, (skrb za opremo, hišni red, redno plačevanje stanovanjskih stroškov, urejanje stanovanja itd.).

Praktična predstavitev delovanja različnih sistemov, obisk in vpeljava v institucije: predstavitev delovanja različnih sistemov, pomembnih za integracijo. Beguncem predstavimo tako sistem izobraževanja in zaposlovanja, zdravstveni sistem in sistem socialnega varstva ter nekatere druge sisteme. Na terenu jim predstavimo, kje se različne institucije, predvsem tiste, ki so najbolj pomembne za začetek uspešne integracije, nahajajo in kaj tam urejajo: center za socialno delo, izobraževalne organizacije, zavod za zaposlovanje, občino in upravno enoto, banko, lokalne nevladne in druge organizacije.

Izvedli pa bomo tudi nekaj javnih dogodkov, ki so namenjeni osveščanju javnosti o pomembnosti integracije beguncev v novo okolje in spodbujanju tolerantnega in spoštljivega odnosa do kulturnih razlik.